Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: hoitotiede:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hankkeen nimi

Lasten kaltoinkohtelua lisäävien tekijöiden tunnistaminen perhe-elämässä, perheiden varhainen tukeminen moniammatillisesti ja ammattihenkilöstön koulutus –hanke

Hankkeen yleiskuvaus tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten kaltoinkohtelua tukemalla perheitä mahdollisimman varhain erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa. Hankkeessa otetaan käyttöön tutkimustietoon perustuva, uusi perheen voinnin arvioinnin ja moniammatillisen tukemisen menetelmä. Menetelmä juurrutetaan eri ammattiryhmien verkko- ja lähikoulutuksen avulla lapsiperheiden palveluihin. Perheen elämänhallinnan tavoittamisen tavoitteeseen hankkeessa päästään tarttumalla perheen eri elämänalueilla esiintyviin huolta herättäviin asioihin mahdollisimman varhain, systemaattisesti ja perhelähtöisesti sekä tukemalla perheitä tarvelähtöisesti yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa. Perheiden kanssa yhdessä toimien keskitytään perheen vahvuuksiin ja suojaaviin tekijöihin eri tavoin löytämällä, lisäämällä, tukemalla ja vahvistamalla näitä tekijöitä.

Hankkeen perustana on monialainen tutkimusnäyttö: Suomessa vuonna 2015 ilmestynyt hoitosuositus Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää laajasti tutkimustietoa lasten kaltoinkohtelua lisäävistä riskitekijöistä ja niiden arvioinnista, lapsen kaltoinkohtelun merkeistä, tunnistamisesta sekä puuttumisen periaatteista ja menetelmistä. Lisäksi perustana on mm. hankejohtajan professori Eija Paavilaisen lasta odottaviin ja lapsiperheisiin suunnattu interventiotutkimus (2012–2015), jossa on käytetty validoitua arviointimittaria (CAPI, engl. Child Abuse Potential Inventory) ja osoitettu mittarin kyky löytää erityistukea tarvitsevat perheet myös Suomessa. Terveydenhuollon työntekijät ovat myös kokeneet arviointimittarin käytön osaksi helpottavan työtään. Hankkeessa otetaan käyttöön mittarin lyhennetty versio, jonka nimi on BriefCAP (engl. Brief Child Abuse Potential).

Hankkeen tutkimuksellisena tarkoituksena on kuvata ja seurata perheiden tilannetta huolta herättävien olojen ja heidän kokemustensa näkökulmasta. Lisäksi kuvataan vanhempien osallisuuden kokemuksia saaduista palveluista. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien tahojen tiedot ja taidot parantuvat lasta odottavien ja lapsiperheiden tilanteen arvioinnissa, erityisesti perheen voinnin arviointimenetelmän käytössä. Hankkeen tuottamien tulosten avulla pyritään pitkällä aikavälillä löytämään tukea tarvitsevat perheet ja tukemaan heitä ennaltaehkäisevästi.

Rahoittaja:

Sosiaali- ja terveysministeriö (Hankenumero 201610044)

Kesto:

1/2016 – 10/2018

>> Hankeryhmä ja hankkeen ohjausryhmä

Prosessin kuvaus

Prosessin kuvaus

Julkaisut

Hankkeen taustalla olevat julkaisut

Omat julkaisut 

Lehtijutut

Perhekeskus yhdistää auttavat kädet - Keskisuomalainen

Lasten kaltoinkohtelu halutaan panna kuriin - Satakunnan Kansa

Hankkeen tiedotteet

Helmikuu 2017

Maaliskuu 2017

Huhtikuu 2017

Toukokuu 2017

Kesäkuu 2017

Elokuu 2017

Syyskuu 2017

Lokakuu 2017

Marraskuu 2017

Joulukuu 2017

Tammikuu 2018

Helmikuu 2018

Maaliskuu 2018

Huhtikuu 2018

Toukokuu 2018

Kesäkuu 2018

Yhteydenotot:

Heidi Reunanen

TtM/ Master in Health Sciences

Projektipäällikkö/ Project manager

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta / Faculty of Social Sciences

Lasten kaltoinkohtelun riskinarviointi -hanke

Tampereen yliopisto / University of Tampere

heidi.reunanen@uta.fi

tel. + 358 50 509 9090

 

Eija Paavilainen

PhD, FEANS, Professor
Faculty of Social Sciences
33014 University of Tampere, Finland
Etelä-Pohjanmaa Hospital District
+358 40 190 4079
http://www.uta.fi/hes/en/contact/paavilainen/index.html
http://www.epshp.fi/files/6436/TOIMINTAOHJE_2_.pdf
http://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-2
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu_ENGLANTI%20%282%29.pdf

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.7.2018 10.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti