Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: hoitotiede:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hanke

Lasten kaltoinkohtelua lisäävien tekijöiden tunnistaminen perhe-elämässä, perheiden varhainen tukeminen moniammatillisesti ja ammattihenkilöstön koulutus –hanke

Hankkeen yleiskuvaus tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten kaltoinkohtelua tukemalla perheitä mahdollisimman varhain erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa. Hankkeessa otetaan käyttöön tutkimustietoon perustuva, uusi perheen voinnin arvioinnin ja moniammatillisen tukemisen menetelmä. Menetelmä juurrutetaan eri ammattiryhmien verkko- ja lähikoulutuksen avulla lapsiperheiden palveluihin. Perheen elämänhallinnan tavoittamisen tavoitteeseen hankkeessa päästään tarttumalla perheen eri elämänalueilla esiintyviin huolta herättäviin asioihin mahdollisimman varhain, systemaattisesti ja perhelähtöisesti sekä tukemalla perheitä tarvelähtöisesti yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa. Perheiden kanssa yhdessä toimien keskitytään perheen vahvuuksiin ja suojaaviin tekijöihin eri tavoin löytämällä, lisäämällä, tukemalla ja vahvistamalla näitä tekijöitä.

Hankkeen perustana on monialainen tutkimusnäyttö: Suomessa vuonna 2015 ilmestynyt hoitosuositus Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää laajasti tutkimustietoa lasten kaltoinkohtelua lisäävistä riskitekijöistä ja niiden arvioinnista, lapsen kaltoinkohtelun merkeistä, tunnistamisesta sekä puuttumisen periaatteista ja menetelmistä. Lisäksi perustana on mm. hankejohtajan professori Eija Paavilaisen lasta odottaviin ja lapsiperheisiin suunnattu interventiotutkimus (2012–2015), jossa on käytetty validoitua arviointimittaria (CAPI, engl. Child Abuse Potential Inventory) ja osoitettu mittarin kyky löytää erityistukea tarvitsevat perheet myös Suomessa. Terveydenhuollon työntekijät ovat myös kokeneet arviointimittarin käytön osaksi helpottavan työtään. Hankkeessa otetaan käyttöön tämän mittarin lyhennetty versio, josta käytetään lyhennettä BCAP tai BriefCAP (engl. Brief Child Abuse Potential Inventory).

Hankkeen tutkimuksellisena tarkoituksena on kuvata ja seurata perheiden tilannetta huolta herättävien olojen ja heidän kokemustensa näkökulmasta. Lisäksi kuvataan vanhempien osallisuuden kokemuksia saaduista palveluista. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien tahojen tiedot ja taidot parantuvat lasta odottavien ja lapsiperheiden tilanteen arvioinnissa, erityisesti perheen voinnin arviointimenetelmän käytössä. Hankkeen tuottamien tulosten avulla pyritään pitkällä aikavälillä löytämään tukea tarvitsevat perheet ja tukemaan heitä ennaltaehkäisevästi.

Rahoittaja:

Sosiaali- ja terveysministeriö (Hankenumero 201610044)

Kesto:

1/2016 – 10/2018

>> Hankeryhmä ja hankkeen ohjausryhmä

Prosessin kuvaus

Prosessin kuvaus

Julkaisut

Hankkeen taustalla olevat julkaisut

Omat julkaisut 

OPAS -Vanhemman voinnin arviointi ja perheen varhainen tukeminen lasten kaltoinkohtelun ehkäisytyössä HUOM! PDF -tiedosto kannattaa ladata omalle koneelle ja lukea PDF -lukuohjelmalla (esim. Adobe Reader) TAI klikkaa oppaassa esiintyvien linkkien kohdalla hiiren oikeaa puolta ja valitse esiin tulevasta valikosta "Avaa uudessa välilehdessä".

Lehtijutut

Perhekeskus yhdistää auttavat kädet - Keskisuomalainen

Lasten kaltoinkohtelu halutaan panna kuriin - Satakunnan Kansa

Sotkuisessa kodissa voi asua onnellinen perhe -Ahdistus, köyhyys ja yksinäisyys nousevat esiin lapsiperheiden vanhempien arjessa Suomenmaa 9.7.2018.

Yllä mainittu artikkeli on julkaistu myös muissa online lehdissä 9.7.2018 esim. Keskisuomalainen, Kaleva, Forssan Lehti, Hämeen Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Savon Sanomat, Salon Seudun Sanomat ja printtilehdissä 9.7.2018 kuten Etelä-Suomen Sanomat, Lapin Kansa, Keskisuomalainen, Ilkka, Keski-Pohjanmaa ja Pohjalainen.

Hoitotyöntekijöillä huoli vanhempien jaksamisesta MTV3 9.7.2018

Hankkeen tiedotteet

Helmikuu 2017

Maaliskuu 2017

Huhtikuu 2017

Toukokuu 2017

Kesäkuu 2017

Elokuu 2017

Syyskuu 2017

Lokakuu 2017

Marraskuu 2017

Joulukuu 2017

Tammikuu 2018

Helmikuu 2018

Maaliskuu 2018

Huhtikuu 2018

Toukokuu 2018

Kesäkuu 2018

Elokuu 2018

 

Hanke Innokylässä

BLOGI -Perheet keskiössä

IN ENGLISH

Yhteydenotot:

Eija Paavilainen

PhD, FEANS, Professor
Faculty of Social Sciences
33014 University of Tampere, Finland
Etelä-Pohjanmaa Hospital District
+358 40 190 4079
http://www.uta.fi/hes/en/contact/paavilainen/index.html
http://www.epshp.fi/files/6436/TOIMINTAOHJE_2_.pdf
http://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-2
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu_ENGLANTI%20%282%29.pdf

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.4.2019 12.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti