Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: kansanterveystiede:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: asiakassuhde ja tiimityö hyvinvointineuvolamalliin siirryttäessä

Tutkimuksen aiheena on Tampereen kaupungissa käynnistynyt äitiys- ja lastenneuvoloihin kohdistuva rakenteellinen uudistus: perheen hyvinvointineuvola ja sen laajentaminen koko kaupungin neuvolapalveluja koskevaksi. Neuvolalaitos on yksi keskeisimpiä väyliä vaikuttaa väestön elintapoihin. Uudessa perheen hyvinvointineuvola -mallissa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon periaate on laajennettu käsittämään äidin ja lapsen terveyden lisäksi koko perheen hyvinvoinnin, sekä somaattisten ongelmien ehkäisyn lisäksi mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Tässä tutkimuksessa selvitämme, miten tämä uusi malli toimii käytännössä: millaisin keinoin ammattilaiset toteuttavat ennaltaehkäisevän neuvolatyön periaatteita, miten asiakkaat suhtautuvat mallin mukanaan tuomiin muutoksiin ja miten työntekijät ovat motivoituneet mallin noudattamiseen. Tutkimuksessa kuvataan ammattilaisten toimintakäytänteitä hyvinvointineuvolamalliin vastikään siirtyneissä neuvoloissa sekä mallia jo pidempään noudattaneessa vertailuneuvolassa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää neuvolamallin arvioinnissa sekä henkilöstökoulutuksessa. Valtakunnallisella tasolla tutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden peruspalvelujen uudistamista varten (ks. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007). Tuloksena on myös muihin konteksteihin yleistettävissä olevaa tietoa ennaltaehkäisevän terveystyön käytänteistä, sen mahdollisuuksista ja haasteista.

Projektin kokoava teema on asiakkuuden ja ammattilaisen ja asiakkaan välisen suhteen muutos neuvolassa. Projektissa tutkittavia alateemoja ovat:
Vanhemmuus ja perhe (Tiitinen)
Elämäntavat (Lindfors)
Psykososiaalinen tuki (Ruusuvuori)
Tiimityö (Ruusuvuori)
Asiakkuus ja toimijuus (Homanen)

JULKAISUJA

Tutkimusryhmä

YTT, dosentti Johanna Ruusuvuori
Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
johanna.ruusuvuori (at) uta.fi

YTT Pirjo Lindfors
Tampereen yliopisto, Terveystieteen laitos
pirjo.lindfors (at) uta.fi

YTM Riikka Homanen
Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
riikka.homanen (at) uta.fi

YTM, jatko-opiskelija Sanni Tiitinen
Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
sanni.tiitinen (at) uta.fi

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.11.2011 10.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti