Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: kansanterveystiede:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tapaturmat ja niiden riskitekijät nuorilla

Tutkimusryhmämme tavoitteena on selvittää tapaturmien ja väkivallan yleisyyttä ja vakavuutta suomalaisnuorilla sekä tapaturmille altistavia tekijöitä. Aineistoina käytetään Nuorten terveystapatutkimukseen osallistuneita, joille on etsitty sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin ja kuolinsyyrekisterin tietoja varhaiseen aikuisikään asti.

Liikuntatapaturmia urheiluseurassa, vapaa-aikana ja koulu- ja opiskeluliikunnassa selvitetään Nuorten terveystapatutkimuksen vuoden 2009 aineistossa.  


Tutkimusryhmä:

Tampereen yliopisto: Tutkimuksen johtaja dosentti Ville Mattila, Arja Rimpelä
UKK-instituutti: Jari Parkkari
PSHP: Juho Kivistö


Julkaisuja:

Mattila V. Injuries and Their Risk Factors in Finnish Adolescents (Tapaturmat ja niiden riskitekijät suomalaisnuorilla).  Tampere University Press 2005. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 443. http://acta.uta.fi/teos.php?id=10761

Kivistö J. Poisonings in Finnish Children (Lasten myrkytykset Suomessa). Tampere University Press 2009. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 800. http://acta.uta.fi/teos.php?id=11156

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.11.2011 11.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti