Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oikopolut

Terveydenhuollon johtaminen

Terveydenhuollon johtamista voidaan lähestyä tieteellisenä ilmiönä monista näkökulmista. Sen taustatieteitä ovat esimerkiksi hallintotieteet, sosiologia, psykologia, kasvatustieteen, taloustieteet ja filosofia. Näistä erilaisista taustoista riippuu paljolti se, miten johtamisen sisältöä painotetaan ja millaista tutkimusta tuotetaan.

Terveydenhuollon johtamisen tutkimus kattaa sekä mikrotason johtamiseen liittyviä ilmiöitä että verkosto ja järjestelmätason kysymyksiä. Johtamisen keskeisen kysymyksen, johtamisen perusfunktion, tieteellisen ja käytännöllisen määrittelyn ohella vastauksia haetaan myös muihin johtamisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin esimerkiksi, millä tyyleillä ja millaisten roolien avulla organisaatioita voitaisiin parhaiten johtaa, millainen on pätevä johtaja ja miten organisaation johtamisjärjestelmä on rakennettava?

Mielenkiinnon kohteena on myös uusien tutkimusmetodien kehittely esim. pelien avulla.

Oppiala vastaa yksikössä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksesta sekä maisteri- että täydennyskoulutusohjelmissa

Professori

Nimi Tehtävä Yhteystiedot
Rannisto Pasi-Heikki professori (terveydenhuollon johtaminen) puh. 040 557 8981 Pasi-Heikki.Rannisto@uta.fi

» Henkilöstön yhteystiedot


Projektit

BosSi/JoPe – Vaikuttavaa johtamista reaaliaikaisella tutkimustiedolla

Väitöskirjaopiskelijat

Lampinen Mai-Stiina

Ottman-Salminen Mirja: Kliinisen työn johtaminen erikoissairaanhoidossa lähiesimiesten kuvaamana

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.6.2018 14.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti