Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

12.12.2014 TtM Merja Harmoinen: Arvostava johtaminen terveydenhuollossa

TtM Merja Harmoisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Arvostava johtaminen terveydenhuollossa (Appreciative management in health care)

tarkastetaan 12.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Merja Miettinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Arvostava johtaminen terveydenhuollossa


Terveydenhuollon rakenteiden muutokset, väestön ja terveydenhuoltohenkilökunnan ikärakenteen muutokset, työurien pidentämisvaateet sekä kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus lisäävät odotuksia terveydenhuollon johtamisen ajanmukaistamiseen. Muuttuneet johtamisodotukset, esimerkiksi eri kulttuureista tulevien työntekijöiden ja eri-ikäisten työntekijöiden taholta, herättävät kysymyksen siitä, onko terveydenhuollon ja hoitotyön johtajilla valmiuksia ja osaamista vastata odotuksiin, vai tulisiko osaamista lisätä esimerkiksi arvostavan johtamisen osaamisella.

Arvostavan johtamisen tutkimuksessa kehitettiin arvostavan johtamisen mittari ja kuvattiin, mitä arvostava johtaminen on, miten se toteutuu terveydenhuollon organisaatioissa ja mitä yhteyttä sillä on työhön sitoutumiseen, työstä lähtemiseen, ammatista lähtemiseen, urakehitykseen ja joustavuuteen työssä. Arvostavan johtamisen käsitettä kuvattiin aikaisemman tutkimuksen ja Delfoi-tutkimuksen esseeaineiston perusteella. Esseiden kirjoittajat olivat opiskelijoita ja nuoria hoitajia. Osa kirjoittajista oli maahanmuuttajataustaisia. Aikaisemman tutkimuksen mukaan arvostava johtaminen on ammattitaidon arvostamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä henkilöstön kanssa. Esseeaineiston mukaan arvostava johtaminen on suunnitelmallista johtamista, tasa-arvoisuutta, osaamisen arvostamista ja työssä jaksamisen edistämistä. Esseeaineistoa hyödynnettiin myös poimimalla  siitä väittämiä mittariin.

Mittarin väittämät jakautuvat suunnitelmalliseen johtamiseen, tasa-arvoisuuteen, osaamisen arvostamiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen esseeaineiston luokituksen mukaisesti. Taustakysymyksien lisäksi kyselylomakkeessa on sitoutumista, ammatista lähtemistä, työstä lähtemistä, urakehitystä ja joustavuutta työssä koskevat kysymykset.

Arvostavan johtamisen toteutumista kuvattiin valtakunnallisen kyselyn avulla. Tulosten mukaan arvostava johtaminen toteutui terveydenhuollon organisaatioissa hyvin. Henkilökunnan ja johtajien näkemyksessä arvostavan johtamisen toteutumisessa oli näkemyseroja siten, että arvostava johtaminen toteutui henkilökunnan mukaan heikommin kuin johtajien mukaan. Arvostava johtaminen oli yhteydessä työhön sitoutumiseen, henkilökuntavastaajien mahdollisiin nykyisiin työstä lähtemissyihin ja urakehitykseen Arvostava johtaminen ei ollut yhteydessä henkilökunnan joustavuuteen työssä, mutta se oli yhteydessä johtajien joustavuuteen työssä. Arvostavalla johtamisella ei havaittu olevan yhteyttä ammatista lähtemiseen.

Tutkimustulosten avulla johtamisosaamista voidaan lisätä terveydenhuollon organisaatioissa ja johtajien koulutuksessa. Tuloksia voidaan soveltaa myös muihin ammatteihin sekä muille tieteenaloille.

                                               ******

Merja Harmoinen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa.

Harmoisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2007, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9667-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1496, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9668-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti