Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

19.12.2014 LL Mirka Lumia: Early life diet and asthma, with an emphasis on the role of fatty acids (Varhainen ravitsemus ja lapsuusiän astma)

LL Mirka Lumian epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Early life diet and asthma, with an emphasis on the role of fatty acids (Varhainen ravitsemus ja lapsuusiän astma)

tarkastetaan 19.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Rautava (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Suvi Virtanen.

Varhainen ravitsemus ja lapsuusiän astma


Astma on lasten yleisin krooninen sairaus ja siihen liittyy voimakas perinnöllinen alttius. Perinnölliset tekijät muuttuvat kuitenkin hitaasti eivätkä yksinään riitä selittämään astman esiintyvyyden nopeaa kasvua teollistuneissa maissa viime vuosikymmeninä. Astmaan sairastumiseen vaikuttaa perinnöllisen alttiuden lisäksi ympäristö. Varhainen ravitsemus on tutkimuksissa nostettu esille yhtenä merkittävänä astman riskiin mahdollisesti vaikuttavana tekijänä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää äidin raskauden- ja imetyksen aikaisen ravitsemuksen sekä imeväis- ja lapsuusiän (5 vuoden ikään saakka) ruokavalion (sisältäen maidottoman ruokavalion lehmänmaitoallergisilla) yhteyttä lapsuusiän astman riskiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää voidaanko seerumin rasvahappoprofiilin eroilla (1-5 vuoden iässä) ennustaa lapsen tulevaa astmariskiä.

Äidin raskaudenaikainen omega-3 monityydyttymättömien rasvahappojen saanti oli yhteydessä pienempään riskiin sairastua lapsuusiän astmaan. Omega-6 rasvahappoihin kuuluvan arakidonihapon (20:4n-6) saanti puolestaan oli yhteydessä suurempaan astmariskiin.

Lapsen lehmänmaitoallergiadiagnoosi rajoitti merkittävästi ruokavaliota aina neljän vuoden ikään saakka. Runsas lehmänmaitotuotteiden käyttö lapsuusiässä näytti suojaavan atooppiselta eli IgE-positiiviselta astmalta. Runsas rintamaidon ja kauran käyttö vähensi riskiä ei-atooppiseen eli IgE-negatiiviseen astmaan. Myös varhainen aloitettu kalan syönti vähensi lapsuusiän astmariskiä.

Lehmänmaitoallergisten lasten seerumin rasvahappoprofiilit erosivat samanikäisten, maitotuotteita käyttävien ikätovereiden rasvahappoprofiileista ja useiden ruokien puuttuminen lehmänmaitoallergisten ruokavaliosta lisäsi näitä eroja entisestään. Korkea seerumin omega-3 rasvahappoihin kuuluvan eikosapentaeenihapon EPA:n (20:5n-3) osuus vähensi riskiä sairastua myöhempään astmaan, etenkin ei-atooppiseen astmaan. Korkea linolihapon (18:2n-6) ja omega-6 monityydyttymättömien rasvahappojen osuus lisäsi riskiä sairastua atooppiseen astmaan.

Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat sitä, että varhainen ravitsemus vaikuttaa lapsuusiän astmariskiin. Jo raskaudenaikainen ruokavalio oli yhteydessä lapsen riskiin sairastua astmaan. Tutkimus tukee nykyistä käsitystä siitä, että äidin imetyksenaikaisella välttämisruokavaliolla ei ole yhteyttä lapsen astmariskiin. Sen sijaan lapsen oman ruokavalion  lehmänmaitotuotteiden, kauran ja rintamaidon käyttö ja kalan lisääminen ruokavalioon jo varhain alensivat astmariskiä.

Tutkimuksen tulokset tukevat sitä, että lasten ruokavaliota tulisi laajentaa iänmukaisesti ravitsemussuositusten mukaisella tavalla. Seerumin rasvahappoprofiilin muutokset saattavat edeltää lehmänmaitoallergiaa ja astmaa. Diagnosoitu lehmänmaitoallergia  johtaa suppeaan ruokavalioon ja sitä kautta edelleen suurempiin seerumin rasvahappoprofiilin muutoksiin. Nämä muutokset voivat muokata immuunipuolustusta jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja vaikutukset voivat säilyä aikuisikään saakka. Maitoallergisten lasten ruokavalion kapeus ja maitoallergian merkitys sekoittavana tekijänä tutkittaessa lasten ruokavalion ja astman yhteyttä tulee huomioida tulevissa tutkimuksissa.

Tutkimus oli osa suomalaista tyypin 1 diabeteksen ennustamis- ja ehkäisy-tutkimuksen (DIPP) ravintotutkimusta. DIPP-ravintotutkimuksen allergiaosioon kutsuttiin 4065 edelleen ravitsemusseurantaan kuuluvaa lasta 5 vuoden iässä. Äidin ravinto- ja lapsen astmatieto oli käytettävissä 2679 lapsella raskauskohortissa (tutkimus I) ja 1798 lapsella imetyskohortissa (tutkimus II). Lapsen ruokavalion ja seerumin rasvahappojen yhteyksiä astmaan tutkittiin tapaus-verrokkiasetelmassa. Lapsen ruokavalioaineistossa oli 182 astmatapausta, joille kullekin valittiin 4 verrokkia (tutkimus III). Seerumin rasvahappoaineistossa oli 142 tapausta, joille kullekin valittiin 2 verrokkia (tutkimus IV).

DIPP-tutkimusta tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tampereen, Oulun, Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa.

                                               ******

Mirka Lumia on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa sekä lastentautien erikoislääkärin ja neonatologin tutkinnot Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii neonatologina Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Neonatologian klinikalla.

Lumian väitöskirja ilmestyy THL:n julkaisusarjassa Research; 145, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2014. ISBN 978-952-302-351-2, ISSN 1798-0054.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/julkaisut

Lisätietoja: Mirka Lumia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) puh. 050 4944999, mirka.lumia@thl.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti