Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

18.12.2015 TtM Jaana Inkilä: Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvaileva malli

TtM Jaana Inkilän hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvaileva malli (An operations model for recognising child maltreatment and describing interprofessional collaboration in early intervention)

tarkastetaan 18.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaisa Haatainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Eija Paavilainen.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvaileva malli


Tutkimusaihe on yhteiskunnallisesti tärkeä, koska kansainvälisen arvion mukaan lapsista noin 4-16 % kaltoinkohdellaan. Tärkeäksi tutkimusaiheen tekee se, että lasten kaltoinkohtelun ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu meille kaikille.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja muodostaa perheen sisällä tapahtuvan lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvaileva malli. Tässä tutkimuksessa alle 18-vuotiaiden lasten kaltoinkohtelua tarkastellaan laajasta näkökulmasta tarkoittaen perheväkivallan ilmapiirissä elämistä, lasten fyysistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, psyykkistä pahoinpitelyä ja laiminlyöntiä. Kaltoinkohteluksi katsotaan myös huoltoriita, koska se kohdistuu lapsiin. Kyselyaineistona oli 887 Tampereen kaupungin alueen päivähoidon, perusopetuksen, sosiaalipalvelun, terveyspalvelun ja poliisin työntekijää. Puhelinhaastetteluissa kahdeksan etä-isää kuvasi kokemuksiaan huoltoriidasta.

Pääsääntöisesti työntekijät kokivat tietävänsä, miten lasten kaltoinkohteluun puututaan. Tutkimus tuotti uutta tietoa Tampereen alueella käytössä olevan lasten kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin juurruttamisen tarpeesta yhteiseksi käytännöksi, jotta se olisi työntekijöiden tukena ja apuna lasten kaltoinkohtelua tunnistettaessa ja siihen puututtaessa. Tampereen alueen kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin tunnettavuutta tulisi lisätä kaikille työntekijöille ja etenkin sijaisille jatkuvalla täydennyskoulutuksella ja perehdytyksellä. Lisäämällä täydennyskoulutukseen käytössä oleva toimintamalli voidaan muodostaa työntekijöille yhtenäinen tietoperusta ja toimintatapa. Tuloksi voidaan käyttää Tampereen alueella lasten kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin edelleen kehittämiseen, laajentaa sekä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyömuotojen että kansainvälisestikin ilmiön tunnistamiseen ja sitä kautta ennaltaehkäisyyn.

Työntekijöiden välinen moniammatillinen yhteistyö kuvattiin pääosin hyväksi. Kuitenkin moniammatillista yhteistyötä yli organisaatiorajojen tulisi kehittää tiivistämällä alueellista toimintaa ja toisten yhteistyötahojen tuntemista, esimerkiksi tapaamisina ja yhteisillä täydennyskoulutuksilla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös esimiestyössä, tukemalla työntekijöitä osallistumaan aihetta käsitteleviin koulutuksiin ja moniammatillisen yhteistyön johtamisessa.

Tämän tutkimuksen lähtökohdan mukaan lapset ja vanhemmat nähdään moniammatillisen yhteistyön osapuolia. Työntekijät kokivat yhteistyön lasten ja vanhempien kanssa hyväksi ja avoimeksi. Sen sijaan etä-isien haastattelujen perusteella lasten ja myös vanhempien näkökulman huomioimista tulisi lisätä moniammatillisessa yhteistyössä. Tärkeää olisi nopeuttaa huoltoriitojen käsittelyaikoja. Erosta tulisi olla tarjolla tietoa vanhemmille: mihin he voivat olla yhteydessä, mistä saa tukea, miten eroon liittyvät asiat etenevät ja miten lasten asiat saataisiin parhaiten järjestymään.

Tulosten avulla voidaan edistää lasten kaltoinkohtelun puheeksi ottamista. Keskeistä on lasten ja vanhempien tuen ja avun saaminen.

                                               ******

Jaana Inkilä on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii potilasasiamiehenä.

Inkilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2118, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9980-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1615, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9981-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jaana Inkilä, puh. 045 640 5655, jaana.inkila@hus.fi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti