Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

8.4.2016 TtM Mirja Sisko Anttonen: Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta

TtM Mirja Sisko Anttosen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta (Revealing the hardness of dying by facing and passing the reality of death. The substantive theory of palliative care from patient´s, family member´s and nursing staff´s point of view)

tarkastetaan 8.4.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Mari Kangasniemi (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Jari Kylmä.

Kuoleman vaikeuden lievittäminen saattohoidon ydintehtävänä


Saattohoito tarkoittaa elämän loppuvaiheen hoitoa sellaisissa tilanteissa, jossa sairautta parantavaa hoitoa ei enää ole. Saattohoitoon tiivistyvät ihmisten kokemukset sekä taudin akuuttivaiheen hoidosta että palliatiivisesta hoidosta. Sairautta hoidetaan oireita lievittämällä, niitä ennakoimalla ja taudin etenemistä jarruttamalla. Palliatiivisen hoidon loppuvaihetta kutsutaan saattohoidoksi. Silloin sairauden etenemistä ei enää pystytä estämään. Saattohoito ei ole diagnoosiriippuvaista vaan se koskee kaikkia eteneviä sairauksia. Saattohoitoa tarvitsee n. 15 000 suomalaista vuosittain. Heistä n. 10 000 on syöpäpotilaita. Syöpään sairastuminen koskettaa koko perhettä tuomalla kuoleman mahdollisuuden perheen tietoisuuteen.

Kuoleman mahdollisuus sysää liikkeelle tapahtumaketjun, jossa potilas, perhe ja hoitohenkilökunta yhdessä rakentavat hyvää kuolemaa tai kuolemaan ajautumista. Tavoitteena on, että saattohoitoon osallistuvien näkemykset, toiveet ja tarpeet tulevat kuulluksi. Elämän päättymisestä keskusteleminen ei ole helppoa, koska siihen liittyy usein vahvoja tunteita. Osalle kuoleman todellisuuden kohtaaminen on liian vaikeaa ja he pyrkivät säilyttämään elämän tasapainon jättämällä kuolemaan valmistautumisen omaan arvoonsa. On tärkeää muistaa, että sanotut sanat ovat vain osa kuolemaan valmistautumista. Potilas ja perheenjäsenet voivat käsitellä asiaa mielen sisäisesti, omana sisäisenä puheenaan, ja ilmaista kokemustaan ilmeiden ja eleiden avulla. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että saattohoidon aikana ihmiset myös suojelevat itseään ja toisiaan vaikeilta tunteilta. Tämä sekä suojaa heitä mutta voi myös sitoa voimavaroja. Yhteinen tietoisuus kuoleman lähestymisestä voi olla olemassa mutta sitä ei jaeta edes läheisimpien kesken.

Hoitohenkilökunnan tehtävänä on avata keskustelu potilaan ja perheen kanssa ja rohkaista heitä siihen. Tämä edellyttää, että he eivät itse pelkää kuolemasta keskustelemista. Hoitohenkilökunnan herkkyys tulkita ihmisten välistä viestintää ja ilmapiiriä auttaa heitä punnitsemaan avun määrää ja laatua ja tekemään yksilöllisiä ratkaisuja potilas- ja perhekohtaisesti. On tärkeää, että saattohoidossa työskentelevä hoitohenkilökunta on koulutettu potilaan ja perheen kokonaisvaltaiseen auttamiseen, josta vuorovaikutustaidot muodostavat olennaisen osan.

Hyvän kuoleman tavoitteleminen on potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä. Jokainen voi omasta roolistaan käsin miettiä, miten omalla toiminnallaan voi edistää hyvää kuolemaa. On selvää, että hyvä kuolema sisältää myös kärsimystä, luopumista ja surua, mutta se sisältää myös auttamista, hyväksymistä ja elämään suuntautuneisuutta niille, jotka jäävät jatkamaan elämäänsä. Hyvä kuolema ehkäisee kuolevan ihmisen, hänen läheistensä ja hoitohenkilökunnan tarpeiden aliarvioimista ja kuolemaan ajautumista.           

                                    ******

Mirja Sisko Anttonen on syntynyt Pielisjärvellä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylihoitajana Terhokodissa.

Anttosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2148, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0065-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1647, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0066-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Mirja Sisko Anttonen, puh. 0405905289, mirjasiskoanttonen@gmail.com

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti