Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

17.6.2016 LL Pieta Lehtinen: Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Finland: Incidence and long-term outcomes (Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla: Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset)

LL Pieta Lehtisen epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Finland: Incidence and Long-term Outcomes (Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla: Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset)

tarkastetaan 17.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen isossa luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Rautava (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla:

Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset


Kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) kaksi pääryhmää ovat haavainen paksusuolen tulehdus (UC) ja Crohnin tauti (CD). Haavaisen paksusuolen tulehduksen yleisin oire on veriripuli. Vastaavasti Crohnin taudin tyyppioireita ovat vatsakipu ja ripuli.  Nämä etiologialtaan tuntemattomat suoliston krooniset tulehdussairaudet ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana etenkin länsimaissa. Geneettisen alttiuden lisäksi sairauden puhkeamiseen vaikuttavat esimerkiksi ympäristötekijät. Etenkin lapsilla kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuminen voi vaikuttaa laajalti kehitykseen aina pituuskasvusta elämänlaatuun.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten IBD:n ilmaantuvuus Suomessa vuosien 1987 ja 2003 välillä. Tavoitteena oli lisäksi tutkia ympäristötekijöiden vaikutusta ilmaantuvuuden alueellisiin eroihin. Lasten kroonisten suolistosairauksien taudinkuvaa, käytettyjä hoitomuotoja ja sairauden vaikutusta elämänlaatuun selvitettiin sairauskertomusten ja kyselytutkimuksen perusteella.

Tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuus kolminkertaistui suomalaisen lapsiväestön keskuudessa tutkimusjakson aikana. Alueilla, joissa on matala lapsiväestöntiheys, havaittiin suuremmat ilmaantuvuusluvut verrattuna alueisiin, joissa lapsiväestöntiheys on korkea. Maanviljelijöiden määrällä, merenrannan läheisyydellä, paperitehtaiden sijainnilla tai vesijohtoveden kemikaalipitoisuuksilla ei todettu olevan merkittävää vaikusta ilmaantuvuuden alueellisiin eroihin. Lapsilla taudinkuva on usein aggressiivinen; jopa joka viides lapsipotilas joutui leikkaukseen. Elämänlaadun havaittiin olevan alentunut varhaisaikuisuudessa verrattuna terveisiin ikätovereihin. Tulevaisuudessa onkin tärkeää selvittää lasten tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuuden nopean kasvun taustalla olevia tekijöitä.
                                               ******

Pieta Lehtinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoistuvana lääkärinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskuksessa.

Lehtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2174, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0133-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1673, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0134-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.


 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.6.2016 8.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti