Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

4.5.2012 Msc Proscovia Bazanya Namujju: Occurrence of infections with multiple human papillomavirus (HPV) types among Finnish and Ugandan women (Useiden ihmisen papilloomavirustyyppien aiheuttamat infektiot suomalaisilla ja ugandalaisilla naisilla)

Msc Proscovia Bazanya Namujjun epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Occurrence of infections with multiple human papillomavirus (HPV) types among Finnish and Ugandan women (Useiden ihmisen papilloomavirustyyppien aiheuttamat infektiot suomalaisilla ja ugandalaisilla naisilla)

 tarkastetaan 4.5.2012 klo 15 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen isossa luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Eeva Auvinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Lehtinen.

                                                ***

Proscovia Bazanya Namujju on syntynyt Masakassa Ugandassa ja hän on suorittanut Msc -tutkinnon Lontoon yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2008 lähtien.

Namujjun väitöskirja ilmestyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sarjassa Research 80/2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2012. ISBN 978-952-245-644-1, ISSN 1798-0054. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1196, Tampere University Press 2012. ISBN
978-951-44-8794-1, ISSN 1456-954X. http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, http://212.246.29.210/suoramyynti/index.jsp

Lisätietoja: Proscovia Bazanya Namujju, +358 45 886 1310,
Bazanya.Namujju@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kohdunkaulansyöpä on suuri naisten kansanterveydellinen ongelma, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Syöpävaarallisten korkean riskin (hr) ihmisen papilloomavirus (HPV) tyyppien, jotka ovat kohdunkaulansyövän syy, esiintyminen on nousussa nuorten kasvaneen seksuaalisen riskikäyttäytymisen vuoksi. Ohimenevästä luonteestaan huolimatta hrHPV infektioihin voi liittyä pitkittymistä ja lisääntynyt riski kehittää kohdunkaulansyövän esiaste (CIN). Lisensoitujen, ennaltaehkäisevien rokotteiden raportoitu kokonaisteho CIN luokka 3 muutosta vastaan on kehittyneissä maissa 93 ja 100% välillä. On kuitenkin välttämätöntä tuntea genitaali-infektioita aiheuttavien HPV tyyppien (sekä matalan riskin, lr että hr tyypit), ja tekijöiden, jotka voivat häiritä ennaltaehkäisevien rokotteiden immunogeenisuutta ja tehoa, esiintyvyys ennen kuin HPV joukkorokotukset Saharan eteläpuolisessa Afrikassa pannaan toimeen.

Tässä väitöskirjatyössä käytimme seerumin vasta-aineita, stabiilia kumulatiivisten (aikaisempien ja nykyisten) HPV altistusten markkeria tutkittaessa anogenitaalisten HPV infektioiden esiintymistä ja niihin liittyviä riskitekijöitä fertiili-ikäisillä suomalaisilla ja ugandalaisilla naisilla.

Teimme poikkileikkaustutkimuksen suomalaisilla raskaana olevilla naisilla, jotka olivat antaneet verinäytteen Finnish Maternity Cohort (FMC) äitiysneuvolaseerumipankkiin 1995 - 2003 (Työt I ja IV). Ugandalaiset raskaana olleet naiset rekrytoitiin kahdessa vaiheessa 2004 ja 2008 (Työt I, II ja IV). Prospektiivisessa tutkimuksessa (Työ III) käytimme seeruminäytteitä, jotka oli kerätty seurannan alku- ja päätösvaiheessa suomalaiseen Kuopio kohorttiin kuuluvilta naisilta. Näytteet analysoitiin 7 HPV tyypin (6/11/16/18/31/33/45) vasta-aineiden suhteen käyttäen standardi VLP-pohjoista ELISA menetelmää (Työt I, III) ja muunneltua VLP-pohjoista ELISAa (Paper IV), ja Multiplex serologiaa kahdeksan syöpävaarallisen HPV tyypin (16/18/31/33/35/45/52/58) vasta-aineiden mittaamiseen (Työ II). Muita standardi laboratoriomittauksia olivat seerumin cotiniini (tupakointi), HIV ja Chlamydia trachomatis vasta-ainetestit. Lisäksi ugandalaisilta naisilta oli käytössä kyselytietoa genitaali HPV-infektioiden saannin riskitekijöistä.

Havaitsimme, että seropositiivisuus useilla HPV tyypeillä oli hyvin yleistä sekä suomalaisilla (mikä tahansa HPV tyyppi=44%, useampi tyyppi=22%) että ugandalaisilla naisilla (mikä tahansa HPV tyyppi=57%, useampi tyyppi=33%). Molemmissa ryhmissä HPV esiintyvyys oli korkein nuorilla, alle 25 -vuotiailla. Esiintyvyys oli korkeampaa ugandalaisilla kuin suomalaisilla naisilla. Yleisimmät HPV tyypit olivat (alenevassa järjestyksessä): HPV16, 18, 31 ja 33 (Suomi) ja HPV33, 16, 31, 45 (Uganda).

Riski olla seropositiivinen tietylle HPV tyypille oli kohonnut niiden naisten joukossa, jotka olivat seropositiivisia jonkin toisen, spesifisen HPV tyypin suhteen verrattuna tämän HPV tyypin suhteen seronegatiivisiin naisiin (Työ I). HPV45 seropositiivisilla suomalaisnaisilla riski olla tupla- seropositiivisia tämän ja HPV tyyppien 18, 31, ja 33 suhteen oli merkitsevästi korkeampi kuin ugandalaisnaisilla (Työ I). Havaitsimme myös, että ikä, koulutus, pariteetti ja HIV olivat hrHPV seropositiivisuuden riskitekijöitä, mutta että HIV oli ainoa itsenäinen useamman hrHPV tyypin seropositiivisuuden riskitekijä ugandalaisnaisilla (OR 1.7, 95%CI 1.0-2.8) (Työ II).

Prospektiivisessa työssä alkuhetkellä HPV16 seropositiivisilla naisilla oli merkitsevästi kohonnut riski serokonvertoida fylogeneettisesti sukulais-HPV tyyppien 31 ja 33 suhteen verrattuna seronegatiivisiin naisiin. Toisaalta seropositiivisuus lrHPV tyyppien suhteen lisäsi riskiä serokonvertoida hrHPV tyyppien suhteen (OR 2.3, 95%CI 1.1-4.7) (Työ III). Lisäksi havaitsimme, että ugandalaisnaisilla matalan aviditeetin HPV16 vasta-aineet (mahdollisesti merkkinä akuutista infektiosta tai pitkittyneestä matalasta aviditeetista) olivat yleisiä (18%) ja liittyivät riskiin omata vasta-aineita lrHPV tyypeille (OR 2.2, 95%CI 1.01-8.4) (Työ IV).

Kookkaat tutkimuskohortit mahdollistivat muuttujien perinpohjaisen vertailun. Raskaana olevat naiset edustavat enemmistöä seksuaaliaktiivisesta nuorista/fertiili-ikäisistä naisista. HPV vasta-aineiden tyyppispesifisyys ja stabiilius mahdollistivat analyysit HPV infektioiden kumuloitumisesta yli viiden vuoden aikana. Tutkimuksellamme oli myös rajoituksensa; kahden työn poikkileikkausluonne ei mahdollistanut tietoa saatujen HPV-infektioiden järjestyksestä, eikä prospektiivisessakaan tutkimuksessa tarkkaa infektion saantiajankohtaa voitu määrittää. Meiltä puuttui HPV DNA tiedot ja CD4 määriä koskeva informaatio, jotta olisimme voineet erottaa tuoreet HPV infektiot aikaisemmista
infektioista, ja arvioida immuniteetin tilaa HIV-positiivisilla tutkittavilla.

Tuloksemme osoittavat, että useiden HPV infektioiden riski on korkea naisilla, jotka ovat altistuneet yhdellekään HPV tyypille, mutta erityisesti tyypeille HPV16 ja HPV18. Virusten poistumiseen yksilöillä, joilla on useita HPV tyyppien aiheuttamia infektioita, vaikuttaa HIV positiivisuus. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevät joukkorokotukset ovat keskeisen tärkeitä kontrolloitaessa hrHPV tyyppien aiheuttamaa tautitaakkaa nuorilla naisilla Ugandan tapaisissa maissa, joissa HIV on endeeminen. Tietoa HPV rokotteen tehosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kaivataan kipeästi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti