Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

26.4.2013 TtM Anna Siukola: Sickness absence and working conditions in the food industry (Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa)

TtM Anna Siukolan työterveyden alaan kuuluva väitöskirja

Sickness absence and working conditions in the food industry (Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa)

tarkastetaan 26.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kimmo Räsänen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa

Työpaikan poissaolokulttuuri ohjaa työntekijöiden sairauspoissaolokäyttäytymistä

Elintarviketeollisuudessa tehdyn tutkimuksen perusteella työolosuhteet selittivät osin sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolokulttuuri ja yksilöllinen kynnys jäädä sairauslomalle olivat tärkeitä sairauspoissaolojen kannalta, kuten myös ryhmähenki, työilmapiiri, kokemus työn arvostuksesta ja läsnä oleva esimies. Tutkimuksen mukaan myös poissaolojen aikaiset työjärjestelyt olivat yhteydessä sairauspoissaoloihin. Lisäksi ikääntyville työntekijöille suunnattu senioriohjelma, jossa oli mahdollisuus yksilöllisiin työjärjestelyihin, alensi pitkien sairauspoissaolojen riskiä, vaikka lyhyiden sairauspoissaolojen riski lisääntyi. Vaikka elintarvikealan työ on fyysistä, eivät fyysiset työolosuhteet nousseet tutkimuksessa esille erityisinä sairauspoissaolojen selittäjinä.
 
Tuloksiin päädyttiin työterveyden alan väitöskirjatyössä, jossa perehdyttiin työolosuhteiden ja sairauspoissaolojen yhteyksiin. Työolosuhteilla tarkoitettiin psykososiaalisia ja fyysisiä työolosuhteita ja työjärjestelyjä (poissaolon aikaiset työjärjestelyt ja senioriohjelma). Lisäksi tarkasteltiin sairauspoissaoloihin liittyvää kulttuuria ja asenteita. Tutkimus toteutettiin suurehkon elintarvikekonsernin henkilöstölle hyödyntäen ryhmähaastatteluja, kysely- ja sairauspoissaolorekisteritietoja.   

Sairauspoissaolot ovat aina ajankohtainen ja työelämää puhutteleva aihe. Niitä on tutkittu laajasti, mutta tutkimukset ovat painottuneet Suomessa julkisen sektorin alueelle. Vaikka elintarviketeollisuus johtaa teollisuudenalojen sairauspoissaolotilastoja, siitä ei ole seurannut alaan kohdennettua tutkimusta.
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että sairauspoissaoloja selittävät monet muutkin kuin työolosuhteisiin liittyvät tekijät. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työterveyshuollon ja työnantajien toimet sairauspoissaolojen minimoimiseksi olisivat turhia. Tutkimuksessa esiin nousseet työolosuhdetekijät ja -järjestelyt ansaitsevat huomiota työpaikkojen henkilöstöhallinnoissa. Myös ikääntyvien työntekijöiden työkykyä tukeva senioriohjelma antoi kannustavia tuloksia, sillä se vähensi pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Tieto on erittäin tärkeä, sillä pitkien sairauslomajaksojen tiedetään lisäävän riskiä ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Sairauspoissaolokulttuurin merkityksellisyys korostuu silloin kun työntekijät miettivät sairauslomalle jäämistä. Kuitenkin lopullista päätöstä ohjannee yksilöllinen sairauslomalle jäämisen kynnys, jossa punnitaan läsnäolon ja poissaolon hyötyjä ja haittoja. Henkilökohtainen kynnys on tärkeä tekijä työntekijöiden sairauspoissaoloihin liittyvissä päätöksissä lukuun ottamatta tilannetta, jolloin työntekijä on täysin työkyvytön.

                                               ******

Anna Siukola on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Siukolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1822, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9103-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1300, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9104-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anna Siukola, puh. 040-7409741, anna.siukola@uta.fi
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti