Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

11.4.2014 MSc, Ph.D. Jayadevan Sreedharan: Prevalence and Determinants of Tobacco Habit in Kollam district, Kerala, India (Tupakoinnin esiintyvyys ja määreet Etelä-Intiassa)

MSc, Ph.D Jayadevan Sreedharanin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Prevalence and Determinants of Tobacco Habit in Kollam district, Kerala, India (Tupakoinnin esiintyvyys ja määreet Etelä-Intiassa)

tarkastetaan 11.4.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Rengaswamy Sankaranarayanan (IARC, Ranska). Kustoksena toimii professori emeritus Matti Hakama.

Tupakoinnin esiintyvyys ja määreet Etelä-Intiassa

Etelä-Intian Keralassa haastateltiin 205 434 yli 15-vuotiasta, joilta kysyttiin tupakan ja alkoholijuomien käyttö, tärkeimmät demografiset tiedot sekä sosioekonominen asema. Intiassa erilaisia savukemuotoja on kymmenkunta, samoin eri purutupakan eli mällin, lajeja. Nuuskan, nenään vedettävän tupakkapölyn, käyttö on vähäistä. Väitöskirjassa tarkastellaan lähemmin miesten käyttämien länsimaistyyppisten savukkeitten (seur. savukkeet)ja kotitekoisten bidisavukkeitten (seur. bidi) sekä purutupakan (mällin) yleisyyttä; naisilla bidin ja purutupakan käytön yleisyyttä.

Useimmat miehet (57%) käyttivät tupakkaa jossakin muodossa mutta vain 16% naisista. Miesten enemmistö oli savukkeenpolttajia (40%), bidejä poltti 35% ja purutupakkaa 25%. Mälli oli naisten yleisin (15%) käyttötapa. Yksi prosentti naisista poltti bidejä, savukkeita ani harva. Tupakan ja alkoholin käyttö olivat vahvasti korreloituneita, miesten vetosuhteet olivat kertaluokkaa 10 tupakoinnin laadusta riippumatta, naisilla selvästi suuremmat.

Bidi ja mälli ovat vanhoja tupakan käyttömuotoja, savukkeet taas tuoreempi tulokas. Siten bidinpolttajien ja purutupakan käyttäjien vallitsevuus suureni iän myötä, naisilla jyrkemmin kuin miehillä. Pelkästään savukkeita polttavien osuus sen sijaan pieneni 30 ikävuodesta lähtien. Naimisissa olevat, niin miehet kuin naiset, käyttivät kaikkia tupakkatuotteita huomattavasti yleisemmin kuin naimattomat. Monikymmenkertaiset erot johtuivat suurelta osin, muttei kokonaan, muitten tutkimuksessa tarkastettujen vaaratekijöiden sekoittavasta vaikutuksesta.

Sosioekonomista asemaa mitattiin koulutuksen, tulojen ja ammatin avulla. Kolmannes lukutaidottomista miehistä polkki pelkkiä bidejä mutta alle 10% pelkkiä savukkeita. Yliopistotutkinnon suorittaneista vain ani harva (0,9%) poltti pelkkiä bidejä. Tupakkaa polttavia tyypistä riippumatta oli 75% lukutaidottomista ja 21% yliopistotutkinnon suorittaneista. Mällinkäytön suunta oli sama, mutta erot pienemmät. Naisilla erot olivat vielä suuremmat, puolet lukutaidottomista naisita käytti tupakkaa, tavallisimmin siis mällinä, kun yliopistokoulutuksen saaneista kukaan ei polttanut bidejä ja mällinkäyttäjiäkin oli oli vain 0,4%. Tulotason mukaan tarkasteltaessa erot olivat samanlaiset, sen sijaan ammatti oli selvästi heikompi tupakoinnin ennustaja.

Väestösyyosuuksina arvioiden demografisten ja sosioekonomisten tekijöitten merkitys ei ole täysin sama kuin pelkkien tupakan käyttäjien osuuksista voi päätellä. Tutkituista määreistä tärkeiksi nousivat siviilisääty, alkoholin käyttö ja tulotaso. Naisilla koulutus oli yksi tärkeä määre mutta ei siinä määrin miehillä.

Myös Intiassa tupakoinnin määreet ovat suuresti sosiaalisia. Säätely ja valistus ovat kuitenkin ongelmallisempia kuin länsimaissa.  Tupakkaa käytetään erityisesti köyhissä, raskaissa ja pitkän päivän maataloustöissä eliminoimaan näläntunnetta. Tuolloin ei tupakoinnin vähentämistoimilla ole realistista pohjaa ellei niihin liity myös taloustilanteen parannus.


                                               ******

Jayadevan Sreedharan on syntynyt Trivandrumissa Keralassa Intiassa ja hän on suorittanut MSc -tutkinnon Annamalain yliopistossa Intiassa ja Ph.D-tutkinnon Keralan yliopistossa Intiassa.

Sreedharanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1921, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9414-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1405, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9415-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Jayadevan Sreedharan, +971 507 961 051, drjayadevans@gmail.com

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti