Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Mari Aaltonen

Tutkija, terveystieteiden tohtori (gerontologia) /
Researcher, PhD in Health Sciences (Gerontology)

+358 40 190 1674
Mari.S.Aaltonen@uta.fi


Asiantuntemus ja tutkimusaiheet

Ikääntyminen, muistisairaudet, sosiaali- ja terveydenhuolto, elämän loppuvaiheen hoito

Työtehtävät

Tutkija tutkimushankkeessa Yleistyvä pitkäikäisyys ja muuttuvat palvelutarpeet (COCTEL). Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (terveystieteet) ja Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.


Areas of expertise and research Interests

Ageing, cognitive impairment and dementia, health care, social care, end-of-life care

Current position

Researcher in New Dynamic of Longevity and the Changing Needs for Services (COCTEL). Faculty of Social Sciences (Health Sciences) and Gerontology Research Center, University of Tampere.

Julkaisut / publications

Aaltonen Mari, Forma Leena, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2017). Changes in older people’s care profiles during the last 2 years of life, 1996–1998 and 2011–2013: a retrospective nationwide study in Finland. BMJ Open 7 (e01513).

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2017). Long-term care is increasingly concentrated in the last years of life: a change from 2000 to 2011. European Journal of Public Health 27 (4), 665-669.

 

Forma Leena, Jylhä Marja, Pulkki Jutta, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2017). Trends in the use and costs of round-the-clock long-term care in the last two years of life among old people between 2002 and 2013 in Finland. BMC Health Services Research 17 (-), 668.

 

Kauppi Maarit, Raitanen Jani, Stenholm Sari, Aaltonen Mari, Enroth Linda, Jylhä Marja. (2017). Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research.

 

Masuchi Yaeko, Jylhä Marja, Raitanen Jani, Aaltonen Mari. (2017). Changes in place of death among people with dementia in Finland between 1998 and 2013: A register study. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Care service use in 2 years preceding suicide among older adults: comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing 13, 1:11.

 

Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Forma Leena, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Suomen lääkärilehti 71 (43), 2723-2729.

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pietilä Ilkka. (2016). Vanhojen naisten ja miesten erilainen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö - ovatko syynä erilaiset tarpeet vai erilainen kohtelu?. Gerontologia 30 (3), 131-140.

 

Aaltonen Mari (2015) Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Academic Dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 2094.

  

Pulkki Jutta, Jylhä Marja, Forma Leena, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka (2015) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community. doi: 10.1111/hsc.12224

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of American Medical Directors Association 15 (9) 643-648.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2013). Effects of municipality factors on care transitions. Scandinavian Journal of Public Health 41 (6), 604-615.

Aaltonen Mari, Rissanen Pekka, Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2012). The impact of dementia on care transitions during the last two years of life. Age and Ageing 41 (1), 52-57.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2011). Municipal variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people. Scandinavian Journal of Public Health 39 (4), 361-370.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2011). Dementia as a determinant of social and health service use in the last two years of life 1996-2003. BMC Geriatrics 11 (14).

Aaltonen M, Forma L, Rissanen P, Raitanen J, Jylhä M. (2010). Transitions in health and social service system at the end of life. European Journal of Ageing 7 (2), 91-100.

Forma L, Rissanen P, Aaltonen M, Raitanen J, Jylhä M. (2009). Age and closeness of death as determinants of health and social care utilization: a case-control study. European Journal of Public Health 19 (3), 313-318.

 
Ylläpito: Mari.S.Aaltonen@uta.fi
Muutettu: 19.12.2017 14.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti