Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Anssi Auvinen

Epidemiologian professori/
Professor of Epidemiology

In English


Osaaminen

Lääketieteen tohtori (epidemiologia)

Tutkimushankkeiden suunnittelu (kohorttitutkimukset, tapaus-verrokkitutkimukset, satunnaistetut kokeet, meta-analyysi ja systemaattiset katsaukset, rekisteripohjaiset tutkimukset, kyselytutkimukset, altistuksen arviointi), epidemiologisten tutkimusten toteutus ja analyysi sekä raportointi

Tutkimusaiheita: syövän esiintyvyys ja haittojen vähentäminen, erityisesti syöpäseulonta, eturauhassyövä, aivokasvaimet, leukemia; ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn terveyshaitat (syöpävaara, muut terveysvaikutukset); virtsaelinsairaudet; epilepsia

Tehtävät

Oppialan vastaava professori, epidemiologian opetushenkilöstön esimies

Perustutkinto-opetus lääketieteen lisensiaatin (mm. lääketieteellinen tutkimus ja tieto, diagnostiikka ja hoito) ja terveystieteiden maisterin (epidemiologiset tutkimusasetelmat, rekisteritutkimukset) tutkinto-ohjelmissa; tieteellinen päättely ja kirjoittaminen sekä hyvät tutkimuskäytännöt ja tutkimusetiikka, tieteenfilosofia ja tieto-oppi

Tohtoriopiskelijoiden ohjaus

Tutkimushankkeiden suunnittelu, johtaminen

Epidemiologiset konsultaatiot muille tutkijoille ja projekteille

Tutkimushankkeita

  • Satunnaistettu eturauhassyövän seulontatutkimus (FinRSPC ja ERSPC)
  • COSMOS – Matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimus
  • Lasten leukemian tapaus-verrokitutkimus
  • TAMUS – Tampereen seudun miesten urologinen seurantatutkimus

 


Anssi Auvinen

Professor of Epidemiology

Skills

MD, PhD (epidemiology)

Study design (cohort studies, case-control studies, randomised trials, meta-analyses and systematic reviews, register-based studies, questionnaire surveys, exposure assessment), conduct, analysis and reporting of epidemiologic studies

Research interests: cancer occurrence and cancer control, especially cancer screening; prostate cancer, brain tumours, leukaemia; health effects of ionising and non-ionising radiation (cancer risk, other health effects); urological disorders; epilepsy  


Responsibilities

Head, Department of Epidemiology

Teaching in the MD programme (Medical research and knowledge, Diagnosis and treatment) and MSc programme (Epidemiologic research methods, Register-based research); scientific inference and writing, good research practice and research ethics, philosophy of science and epistemology

Supervising post-graduate (MSc thesis) and doctoral (PhD) students

Planning, management and conduct of research projects

Epidemiologic consultations for researchers and projects

Research projects

  • Finnish randomised study of prostate cancer screening (FinRSPC) and European Randomised Study of Prostate Cancer Screening (ERSPC)
  • COSMOS – Cohort study of mobile phone users
  • Finnish nation-wide register-based case-control study of childhood leukaemia
  • TAMUS – Tampere Ageing Male Urological Study
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2016 13.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti