Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Leena Forma

tutkijatohtori, TtT / postdoctoral researcher, PhD

+358 40 190 1604
leena.forma@uta.fi
T-rakennus F203


Asiantuntemus

 • sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset
 • vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon rakennemuutos
 • rekisteritutkimus

Työtehtävät

 • tutkimus: suunnittelu, rahoituksen hakeminen, aineiston hankkiminen, analysointi ja tulosten raportointi
 • opinnäytetöiden ohjaus
 • opetus terveystaloustieteen kursseilla

Post doc -projektini on osa COCTEL-hanketta.


Expertise

 • use and costs of health and social services
 • change in the structure of long-term care for old people
 • register study

Current responsibilities

 • research: planning, applying for funding, collecting and analyzing the data, reporting the results
 • supervising of theses
 • teaching in courses of health economics

My post doc project is a part of the COCTEL project.


Julkaisuja / Publications

Pulkki J, Jylhä M, Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P (2015) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community Mar 26. doi: 10.1111/hsc.12224. [Epub ahead of print]

Aaltonen M, Raitanen J, Forma L, Pulkki J, Rissanen P, Jylhä M (2014) Burdensome Transitions at the End of Life Among Long-Term Care Residents With Dementia. Journal of the American Medical Directors Association 15:643-648.

Mattila E, Kurppa K, Ukkola A, Collin P, Huhtala H, Forma L, Lähdeaho ML, Kekkonen L, Mäki M, Kaukinen K (2013) Burden of illness and use of health care services before and after celiac disease diagnosis in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrion 57:53-56. 

Forma L, Jylhä M, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P (2012) Vanhuuden viimeiset vuodet. Pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksia 69.

Forma L (2011) Health and social service use among old people – the last two years of life. Acta Universitatis Tamperensis 1673. Tampere University Press.

Forma L, Jylhä M, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P (2011) Municipal variation in health and social service use the last two years of life among old people. Scandinavian Journal of Public Health 39:361-370.

Forma L, Rissanen P, Aaltonen M, Raitanen J, Jylhä M (2011) Dementia as a determinant of health and social service use in the last two years of life 1996-2003. BMC Geriatrics 11:14.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.1.2016 12.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti