Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Piia Jallinoja, Kuva: Jonne Renvall

Piia Jallinoja

Professor


Phone: 050 437 7047
E-mail: Piia.Jallinoja@uta.fi
Room: ARVO C323

Office hours: by appointment

Research interests:

-health and food related practices and discourses
-fad diets and their followers
-the modern  situation of reflexively choosing subject, technologization, and medicalization, and how they interact with consumers, health care clients, health professionals and the media.

Publications (recent):

Haukkala, A, Vornanen, M, Halmesvaara, O, Konttinen, H, Perola, M, Kääriäinen, H, Jallinoja, P, Aktan-Collan, K (2018) Suomalaisten geenitietämys ja suhtautuminen perimästä saatavaan terveystietoon. Duodecim, 134:43–x.

Jallinoja, P, Vinnari, M, Niva, M (in press) Veganism and plant-based eating: analysis of interplay between discursive strategies and lifestyle political consumerism. In: Boström M, Micheletti M, Oosterveer, P (eds.), Oxford Handbook of Political Consumerism. Oxford University Press.

 Jallinoja, P, Mäkelä, J, Niva, M (in press) Ruoan yltäkylläisyys ja rajat - sosiologisia havaintoja Suomesta [Abundance and restrictions of food - sociological observations from Finland]. Duodecim.

Jallinoja P, Mäkelä J (2017) Ruoka ja terveys [Food and health]. In: Terveyssosiologian linjoja – terveys ja sairaus 2010-luvulla [Sociology of health and illness - health and illness in the 2010s]. Karvonen S, Kestilä L Mäki-Opas T (eds.). Helsinki: Gaudeamus.

Niva M, Vainio A, Jallinoja P (2017) Barriers to increasing plant protein consumption in Western populations. In Vegetarian and plant-based diets in health and disease prevention, Mariotti, F (ed.). Academic Press, Elsevier, London.

Jallinoja, P, Mäkelä J (2017) Ruoka ja syöminen terveyden ja nautinnon ristiaallokossa. Teoksessa Terveyssosiologian linjoja, Karavonen S, Kestilä, L, Mäki-Opas T (toim). Helsinki: Gaudeamus.

Peura-Kapanen, L, Jallinoja P, Kaarakainen, M (2017) Acceptability of convenience food among older people. Sage Open, 1-11.

Jallinoja, P, Jauho, M, Mäkelä, J (2016) Newspaper debates on milk fats and vegetable oils in Finland, 1978 – 2013: An analysis of conflicts over risks, expertise, evidence and pleasure. Appetite. doi:10.1016/j.appet.2016.05.035

Vainio A, Niva M, Jallinoja P, Latvala T (2016) Eating motives and the replacement of animal proteins with plant proteins among the Finnish consumers. Appetite, 106, 92-100  doi:10.1016/j.appet.2016.03.002

Jallinoja P, Niva M, Latvala T (2016) Future of sustainable eating? Examining the potential for expanding bean eating in a meat-eating culture. Futures, 83, 4-14 doi:10.1016/j.futures.2016.03.006.

Jallinoja P, Kahma N, Helakorpi S, Niva M, Jauho M (2105) Dietary fat choices in Finland, long-term trends and short-term changes, 1978–2014. Research on Finnish Society, 8, 73-77.

Research projects:
POPRASUS - Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.5.2018 11.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti