Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Katja Joronen

Yliopistonlehtori, TtT, dosentti /university lecturer, PhD, docent

+ 358 40 190 1225
katja.joronen@uta.fi
Arvo-rakennus C320


Asiantuntemus
:

 • Lasten ja nuorten terveys, koettu hyvinvointi ja hoitotyö
 • Koululaisten ja heidän perheiden terveyden edistäminen
 • Uudet menetelmät koululaisten ja heidän perheiden terveyden edistämiseen (esim. pelit)
 • Sekundaariaineistot (mm. Kouluterveyskyselyaineistot)
 • Interventiotutkimus

Työtehtävät:

 • Terveystieteiden yksikön opetus aine- ja syventävissä opinnoissa, mm. opinnäytteiden ohjaus
 • Hoitotieteellinen tutkimus, erityisesti lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin ja lasten hoitotyön tutkimus. Väitöskirjojen ohjaus.

Expertise:

 • Child and adolescent health, subjective well-being and nursing
 • Health promotion of school aged children and their families
 • New methods for health promotion of children and their families (e.g. mobile games)
 • Secondary data (e.g. School Health Promotion Study)
 • Intervention study

Work tasks:

 • Teaching in Bachelor's Programme in Health Sciences, in Master's Programme in Nursing Science and supervising Bachelor’s and Master’s in this area.
 • Research in nursing science, my research interests include especially child and adolescent health, subjective well-being and pediatric nursing. I supervise PhD thesis in this area.

Julkaisut

Valikoituja julkaisuja / Selected publications

Joronen Katja, Rankin Sally H & Åstedt-Kurki Päivi (2008) School-based drama interventions in health promotion for children and adolescents: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 63: 116–131.

Kemppainen Johanna, Joronen Katja, Rantanen Anja, Tarkka Marja-Terttu & Åstedt-Kurki Päivi (2010) Draamaintervention vaikutus oppilaiden sosiaaliseen kompetenssiin opettajien arvioimana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 47, 164–173.

Joronen Katja, Häkämies Annukka & Åstedt-Kurki Päivi. (2011) Children’s experiences of drama programme of social and emotional learning. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25, 671–678. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00877.x

Joronen Katja, Konu Anne, Rankin Sally H. & Åstedt-Kurki Päivi. (2012) An evaluation of a drama program to enhance social relationships and anti-bullying at elementary school: a controlled study. Health Promotion International, 27(1): 5-14 doi:10.1093/heapro/dar012

Lepistö Sari, Joronen Katja, Åstedt-Kurki Päivi, Luukkaala Tiina & Paavilainen Eija. (2012) Subjective well-being in Finnish adolescents experiencing family violence. Journal of Family Nursing, 18(2) 200–233. doi: 10.1177/1074840711435171

Konu Anne, Joronen Katja & Lintonen Tomi. (2014) Seasonality in School Well-being: The Case of Finland. Child Indicators Research, 8(2):265-277. DOI: 10.1007/s12187-014-9243-9

Mure Katri, Konu Anne, Kivimäki Hanne, Koivisto Anna Maija & Joronen Katja. (2014) Perheaterioinnin yhteys 8.- ja 9.-luokkalaisten päihteidenkäyttöön. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 51:88–100.

Silván Anne, Koivula Meeri & Joronen Katja. (2014) Miksi vanhemmat eivät osallistu yläkoululaisten terveystarkastuksiin? Hoitotiede, 26: 250–261.

Wargh Meeri, Konu Anne, Kivimäki Hanne, Koivisto Anna Maija & Joronen Katja. (2015) 8.- ja 9.-luokkalaisten itsearvioitu masentuneisuus ja perhetekijät. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 52: 78–89.

Vellonen Marja, Konu Anne, Kivimäki Hanne, Koivisto Anna-Maija & Joronen Katja. (2015) Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien liikunta- ja syömistottumusten yhteys ruutuaikaan. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 52: 33–46.

Hirsimäki Terhi, Rantanen Anja, Kivimäki Hanne, Koivisto Anna-Maija, Joronen Katja. (2015) Perhetekijöiden yhteys ammattiin opiskelevien tyttöjen ja poikien itsearvioituun masentuneisuuteen. Hoitotiede, 27:199–212.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.1.2016 10.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti