Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Meeri Koivula

Meeri Koivula

Yliopistonlehtori, TtT, dosentti/ university lecturer, PhD, docent

+358 40 190 1455
meeri.koivula@uta.fi
Arvo-rakennus C318

In English

Asiantuntemus

 • Hoitotieteen didaktiikka
 • Näyttöön perustuva kehittäminen terveydenhuollossa
 • Korkeakouluopetuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen

Työtehtävät

 • Terveysalan opettajakoulutus
 • Opinnäytteiden ohjaus; kandidaatin tutkielmat, Pro gradu-tutkielmat ja väitöskirjat
 • Työelämälähtöisten projektien ohjaus
 • Hoitotieteellisten tutkimusprojektien suunnittelu, johtaminen ja ohjaus:

– Sydänpotilaiden ja -perheiden terveyden edistäminen
– Hoitajasta opettajaksi
– Monikulttuurisuus terveydenhuollossa

Julkaisut


Expertise

 • Learning and teaching on nursing and nursing education
 • Evidence based developing on healthcare
 • Planning, evaluating and developing of higher education

Responsibilities

 • Nursing teacher education
 • Supervision of Bachelor’s, Masters and PhD thesis
 • Evidence based working life development projects
 • Planning, leading and supervision of nursing research projects:

– Health promotion of heart patients and their families
– From nurse to nursing teacher
– Multicultural healthcare

Publications


Valikoituja julkaisuja / Selected publications

Koivula M, Halme N, Åstedt-Kurki P. 2010. Predictors of Depressive Symptoms Nine Years after Coronary Artery Bypass Grafting. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care 39(5),421-431.

Koivula M, Hautamäki-Lamminen K & Åstedt-Kurki P. 2010. Predictors of fear and anxiety nine years after coronary artery bypass grafting. Journal of Advanced Nursing, 66(3), 595-606. 

Koivula M, Tarkka M-T, Simonen M, Katajisto J & Salminen L. 2011. Research utilisation among nursing teachers in Finland: a national survey. Nurse Education Today 31(1),24-30.

Roos M, Rantanen A, Koivula M. 2012. Sepelvaltimotautipotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu ja perheeltä saatu tuki. Hoitotiede 24(3), 189−200.

Sinivuo R, Koivula M, Kylmä J. 2012. Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä kliinisessä ympäristössä. Hoitotiede 24(4), 291−301.

Törnävä M, Suominen T, Koivula M. 2012. Naisten kokemuksia vulvodynian vaikutuksesta elämään. Tutkiva hoitotyö, 10(4), 32−39.

Laapio E, Koivula M, Salminen L. 2014. Tutkimustiedon käyttö hoitotyön opetuksessa opiskelijoiden arvioimana. Hoitotiede 26(1), 50−62.

Koivusalo H, Joronen K, Koivula M. 2014. Hoitotyön opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetti hoitotieteen pedagogisissa opinnoissa. Hoitotiede 26(3), 154−165.

Mettiäinen S, Luojus K, Salminen S, Koivula M. 2014. Web course on medication administration strengthens nursing students’ competence prior to graduation. Nurse Education in Practice 14(4), 368−373.

Tuomisto S, Koivula M, Joronen K. 2014. Esitutkimuksen merkitys uuden mittarin tutkimuskäytölle. Esimerkkinä POSEK –mittari. Hoitotiede 26 (1), 136-146.

Mulder R, Koivula M, Kaunonen M. 2015. Hoitohenkilökunnan monikulttuurinen osaaminen. Tutkiva Hoitotyö 13(1), 24−34.

Terveysalan opettajan käsikirja 2016. toim. Saaranen T, Koivula M, Wärnå-Furu C, Salminen L. Tietosanoma, Helsinki.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.1.2016 13.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti