Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Anne Konu

Filosofian tohtori (kansanterveystiede), dosentti (sosiaali- ja terveyspolitiikka)

Email: anne.konu@uta.fi

In English

Tutkimuskohteita: kouluyhteisön hyvinvointi, pelillinen aineistonkeruu, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen, nuorten terveyskäyttäytyminen

Kehittämäni, tutkimukseen perustuva Koulun hyvinvointiprofiili on ollut aktiivisesti käytössä suomalaisissa kouluissa yli kymmenen vuotta. Profiilin taustalla olevaa Koulun hyvinvointimallia on käytetty maailmanlaajuisesti useissa opinnäytetöissä ja tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulun hyvinvointiprofiilin aineisto on tallennettuna Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöä varten.

» Koulun hyvinvointiprofiilin aineisto


Tehtävät

Yliopistonlehtori

Opetan terveystieteiden perustutkinto-ohjelmassa: mm. kandidaattiseminaari, eettinen päätöksenteko, projektin suunnittelu ja johtaminen sekä moniammatilliset johtamisopinnot. Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (MHS) opetukseeni kuuluu mm. Project Planning and Management -jakso. Lisäksi opetan yksikön Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksessa ja erikoistuvien lääkäreiden moniammatillisissa johtamisopinnoissa eettisen päätöksenteon jakson.

  • Terveystieteiden kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaus
  • Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-opiskelijoiden projektitöiden ohjaus
  • Tutkimushankkeiden suunnittelu, johtaminen
  • Yksikön työyhteisökokouksen puheenjohtajuus

Tutkimushankkeita

Jatko-opiskelijat

  • Tiina Räsänen: Nuorten rahapelaaminen
  • Mai-Stiina Lampinen: Esimiesten yhteisöllisyys sosiaali- ja terveystoimessa

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät


Anne Konu

Doctor of Philosophy (Public Health), Docent (Social and Health Policy)

University lecturer

Research interests: well-being in schools, gamified data gathering, social and health care leadership and management, adolescent health behaviour

I have developed a research-based evaluation tool for schools, the School Well-being Profile, which has been in active use since 2004 in Finnish schools. The under-lying Well-being Model has also been used internationally in several Master’s and PhD thesis as well as research and development projects. The Finnish data gathered using the Profile is secured in Finnish Social Sciences Data Archive.

» School well-being data

Responsibilities

I teach in Finnish Degree Programme in Health Sciences and in Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health/International Health). Main teaching areas are Bachelor’s thesis seminar, Ethical decision making, Project planning and management, and Multi-professional leadership studies. I also teach ethical decision making in Professional Development Program in Social and Health Care Management and in Management studies for doctors in specialization training.

  • Supervising bachelors’, post-graduate and doctoral thesis
  • Supervising students in Professional Development Program in Social and Health Care Management in their project works

Research projects

PhD students

  • Mai-Stiina Lampinen: Sense of community among social and health care leaders
  • Tiina Räsänen: Gambling among adolescents

Publications

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.2.2016 9.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti