Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Mira Palonen

mira1.jpg

Yliopisto-opettaja, TtT /university instructor, PhD

Arvo-rakennus B322, Kaupin kampus/
Arvo building, room B322, Kauppi campus

Asiantuntemus:

 • Iäkkäiden potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointi
 • Iäkkäiden turvallinen kotiutuminen sairaalasta
 • Potilasohjaus erityisesti päivystyspoliklinikkakontekstissa
 • Laadullinen tutkimus, sisällönanalyysi

Työtehtävät:

 • Terveystieteiden yksikön opetus aineopinnoissa (mm. metodiopinnot, etiikka) sekä johtamisen opintosuunnan opinnoissa
 • Hoitotieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielmien ohjaus
 • Yksikön opiskelijapalautteen keräämiseen ja käsittelemiseen liittyvät tehtävät (työryhmässä)
 • Yksikön verkkosivuihin liittyvät tehtävät (työryhmissä)


Expertise:

 • The welfare of older people and their family members
 • Safe discharge of older people
 • Patient education, especially in emergency department environment
 • Qualitative research methods, content analysis

Work tasks:

 • Teaching in Bachelor's and Master’s Programmes in Health Sciences, e.g. methods, ethics and leadership
 • Research in nursing science, Master’s thesis supervision
 • HES student feedback -related tasks (within work group)
 • HES websites -related tasks (within work groups)

Julkaisut

Publications

 
Ylläpito: mira.palonen@uta.fi
Muutettu: 30.1.2018 16.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti