To page body
university of tampere: institute for advanced social research: speakers series, university of tampere:
Institute for Advanced Social ResearchUniversity of TampereInstitute for Advanced Social Research

YTI-luentosarja 2010–2011

YTI-luentosarja on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä. Luentosarjan järjestää Yhteiskuntatutkimuksen instituutti.

 

TEEMA: YHTEISKUNTAA KOSKEVA TIETO

 

Syksy 2010

 

21.09. Yhteiskuntatieteiden synnystä ja biovallasta

Filosofi Tuomas Nevanlinna, Lektio

 

05.10. Yhteiskuntatieteen poliittinen relevanssi

Professori emeritus Jorma Sipilä, TaY

 

02.11. Tieteen kolme kulttuuria ja yhteiskuntatutkimuksen relevanssi

Johtaja, professori Risto Heiskala, YTI

 

16.11. Journalistisen tiedon tuottamisen murrostuvat käytännöt

Yliopistotutkija Jaana Hujanen, YTI, UTACAS

 

30.11. Sosiaalityön selontekovelvollisuus tutkimuksen kohteena

Professori Kirsi Juhila, YTI, UTACAS

 

14.12. Miesaktivismi ja kamppailu huoltajuudesta

Tutkijatohtori Leena Autonen-Vaaraniemi, YTI, UTACAS

 

Kevät 2011

Kevään YTI-luentosarjan luentoja kuunneltavissa Radio Moreenissa podcast-lähetyksinä.

 

11.01. Nuoret työttömät ja taistelu toimijuudesta

Yliopistotutkija Jaana Lähteenmaa, YTI, tutkijakollegium

 

25.01. Poliittisen viestinnän muutokset ja poliittinen johtajuus

Professori Pekka Isotalus, YTI, tutkijakollegium

 

22.02. Semioottisia näkökulmia motivoiviin päihdekeskusteluihin

Tutkijatohtori Harri Sarpavaara, YTI, tutkijakollegium

 

08.03. Asiakaslähtöisyydet arjen suhteissa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito muuttuvassa palvelujärjestelmässä

Tutkijatohtori Suvi Raitakari, YTI, tutkijakollegium

 

05.04. Instituutiot, ammatit ja aika: joustavaa työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle

Yliopistotutkija Lea Henriksson, YTI, tutkijakollegium

 

19.04. Digitaalisista peleistä, kulttuuriteollisuudesta ja työvoimasta

Tutkijatohtori Olli Sotamaa, YTI, tutkijakollegium

 

03.05. Hyvinvoinnin tuottamisen uudet logiikat

Professori Anneli Anttonen, YTI, tutkijakollegium

 

 

Mikä YTI on? – Yhteiskuntatutkimuksen instituutti harjoittaa ja edistää yhteiskuntaan kohdistuvaa korkeatasoista tutkimusta ja lisää tieteenalojen välistä vuorovaikutusta.

Kenelle YTI-luennot on tarkoitettu? – Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä. Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin jatko-opintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Can I have it in English? – UTACAS Lectures is an English parallel to the Finnish series of Studia Generalia Lectures in the Study of Society (YTI-luennot), which the University of Tampere Centre for Advanced Study of Society organizes bimonthly. UTACAS Lectures are given by distinguished guests of the centre. As guests come and go, there is no fixed schedule for the lectures; please check the UTACAS Website http://www.uta.fi/laitokset/yti/english/info.html and bulletin boards regularly. Most doctoral students can also get 2 ECTS for attending a minimum of six UTACAS Lectures, altogether 6 ECTS at the maximum. These 2 ECTS for attending 6 lectures can be earned during two successive terms.

 
Visiting address: Ratapihankatu 55, 2nd and 3rd floor
Mailing address: FI-33014 University of Tampere, Finland
Maintained by: marjukka.virkajarvi@uta.fi
Last update: 15.10.2013 20.55 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results