Kasvatustieteen uusi professori tutkii oppimista ja toimijuutta muutosprosesseissa

Julkaistu 20.2.2018 - 16:50
Professori Annalisa Sannino
Oppimista ja toimijuutta koskeva tutkimus voi Annalisa Sanninon mielestä tärkeällä tavalla tukea oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen pyrkiviä muutosvoimia. - Kuva: Jonne Renvall

- Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää oppimisen ja toimijuuden muodostumisen dialektiikkaa yhteisöissä, työpaikoissa ja oppilaitoksissa, joissa kohdataan ja työstetään merkittäviä muutoksia, kertoo Tampereen yliopiston tuore kasvatustieteen professori Annalisa Sannino. Sannino aloitti työnsä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa tammikuussa.

- Kouluja, yliopistokirjastoa, kunnallista kotihoitoa ja sairaalaa koskevissa tutkimuksissani muutokset käynnistyivät uusien teknologioiden käyttöönotosta sekä toisaalta oppilaiden, asiakkaiden ja potilaiden uusista tarpeista. Olennaista on, että ihmiset itse voivat yhdessä luoda ja ottaa käyttöön omia työkalujaan muutoksen muovaamiseksi, Sannino kuvaa.

- Tähänastisessa työssäni olen kehittänyt ja testannut teoreettisia ja metodologisia työkaluja tutkiakseni, kuinka kehkeytyviä muutostoimijuuden muotoja voidaan tunnistaa, tukea ja vahvistaa.

Parhaillaan Sannino on aloittamassa tutkimushanketta, jossa selvitetään ekspansiivista oppimista ja kollektiivista muutostoimijuutta Suomen kansallisessa strategiassa asunnottomuuden poistamiseksi.

- Oppiminen koskee monia toimijoita eri tasoilla. Se tarkoittaa asunnottomien ihmisten polkuja pois syrjäytymisestä samoin kuin etulinjan työntekijöiden osaamisen ja koulutuksen uudistumista. Oppiminen tarkoittaa myös sitä, miten valtio, kunnat ja kansalaisjärjestöt ovat vuodesta 2008 alkaen onnistuneet rakentamaan ja ylläpitämään erilaisten toimijoiden yhteenliittymiä ja toimialarajat ylittäviä kumppanuuksia.

Oppimista ja toimijuutta koskeva tutkimus voi Sanninon mielestä tärkeällä tavalla tukea oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen pyrkiviä muutosvoimia.

Annalisa Sannino on syntynyt Pompeijissa Italiassa. Hän on suorittanut akateemiset opintonsa Salernon yliopistossa Italiassa ja Nancyn yliopistossa Ranskassa, joista jälkimmäisessä väitteli sosiaalipsykologiasta. Ennen nimitystään Tampereen yliopistoon Sannino työskenteli Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden yliopistonlehtorina ja akatemiatutkijana. Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Kalifornian yliopistossa Berkeleyssa ja toimii vierailevana professorina ruotsalaisessa Högskolan Västissä ja eteläafrikkalaisessa Rhodesin yliopistossa.

Lisätietoja:
Professori Annalisa Sannino, 050 437 7327, Annalisa.Sannino@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.2.2018