Kunniatohtorit 2018 - Mediatutkimuksen kärkinimi

Julkaistu 9.8.2018 - 12:34
Nick Couldry
Median, viestinnän ja yhteiskuntateorian professori Nick Couldry tekee jatkuvaa yhteistyötä Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan kanssa. Kuva: London School of Economics

Kansainvälisesti arvostettu tutkija ja professori Nicholas Couldry on tutkinut median ja viestinnän ilmiöitä instituutioiden ja symbolisen vallan näkökulmista

Viestintätieteiden tiedekunta COMS

Yksi viitatuimmista tutkijoista media- ja viestintätutkimuksen alalla. Brittiläisen mediatutkijan ja professorin Nicholas Couldryn nimi vilahtelee oppikirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa.

Nick Couldry on taustaltaan sosiologi, joka on tutkinut median roolia yhteiskunnassa. Couldry on tutkinut median suhdetta demokratiaan, poliittiseen osallistumiseen, valtaan ja etiikkaan.

Tampereen yliopiston journalistiikan professori Risto Kunelius arvioi, että viimeisen 15 vuoden aikana Couldry on noussut yhdeksi viestintätutkimuksen arvostetuimmista nimistä.

– Couldry on ärsyttävän hyvin kirjallisuutensa lukenut mies. Hän osaa ajatella sekä empiirisiä ihmisen kokoisia, että historiallisen kokoisia ajatuksia, Kunelius kertoo.

Median, viestinnän ja yhteiskuntateorian professori Nick Couldry työskentelee London School of Economics:ssa Iso-Britanniassa. Couldry on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on julkaissut yli 10 tunnettua teosta ja lukuisia artikkeleita.

– Couldry on aktiivisimmassa vaiheessa urallaan. Arvelen, että kiinnostavimmat ja tärkeimmät teokset ovat vasta tulossa.

Professori Nick Couldrylle myönnetään Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvo elokuussa.

Tutkimuksen kohteena
muuttuva media

Professori Couldry tuli aikoinaan alalle tutkimalla yleisöjen ja median rooleja. Hän tutki muun muassa sitä, kuinka ihmiset median kautta kytkeytyvät toisiinsa ja toisaalta julkiseen elämään.

Toinen suuri teema Couldryn tutkimustyössä on liittynyt viestinnän tutkimuksen ja yhteiskuntateorian välisiin suhteisiin. Yhteiskunnassa medialla on yhä keskeisempi rooli.

– Elämme aikaa, jossa pohdimme median merkitystä. Tästä syystä Couldryn tutkimus on ajankohtaista ja merkittävää, Kunelius sanoo.

Viimeisin kiinnostuksen kohde Couldryn tutkimuksessa on ollut teknologia, erityisesti datan ja ihmisestä kerätyn tiedon käytön kysymykset. Mediasta on tullut näennäisen yksilöllistä, mikä johtaa siihen, että tunnemme kaikki elävämme tasa-arvoisessa ympäristössä. Kunelius avaa sosiaalisen median ilmiötä Couldryn ajatusten taustalla.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaalisen median julkisivun takaa on paljastunut, kuinka se on maailman keskittynein ja ohjatuin, manipuloinnille ja propagandalle haavoittuva järjestelmä.

Sosiaalinen media on Kuneliuksen mukaan tärkeä taloudellinen ja poliittinen resurssi. Tämän kehityksen analysoimisessa ja kritiikin kehittelyssä Couldry on tehnyt paljon töitä.

Kriittinen tarkastelu
yhdistävänä tekijänä

Viestintätieteiden tiedekunnan tutkimuslinjaukset linkittyvät professori Couldryn työhön. Tampereen yliopistossa on tehty tutkimusta, jossa median ja journalismin kysymyksiä on mietitty suhteessa yhteiskunnalliseen demokratiaan ja valtaan. Näistä teemoista Couldryn kanssa on käyty monia keskusteluja.

Couldry on vieraillut Tampereella useita kertoja. Hän on ollut mukana eri tutkimushankkeissa ja ohjausryhmissä. Couldry on myös isännöinyt useita viestinnän ja mediatutkimuksen alan tamperelaisia tutkijoita LSE:ssä. Opiskelijoille Couldry on tullut tutuksi tekstiensä kautta.

Journalistiikan professori Kunelius on tehnyt yhteistyötä professori Couldryn kanssa jo vuosia. Kunelius kuvailee Couldryä ystävälliseksi ja reiluksi kollegaksi.

Kuneliuksen mukaan Couldry sopii Viestintätieteiden tiedekunnan kunniatohtoriksi muiden ansioidensa lisäksi myös kriittisen tutkimustaustansa vuoksi.

– Tampereen yliopistolla on pitkä kriittisen tutkimuksen perinne. Meillä on paljon yhteisiä kysymyksenasetteluja professori Couldryn kanssa.

 

Kunniatohtori, professori Nicholas Couldry vierailee Viestintätieteiden tiedekunnassa syyslukukaudella.

 

Kunniatohtorit, Viestintätieteiden tiedekunta

Professori Nicholas Couldry, London School of Economics

Ilkka Paananen, Supercellin toimitusjohtaja

Eila Roine, näyttelijä ja teatterineuvos