Tamperelaiset tutkijat mukana laajassa nuorisotutkimushankkeessa

Julkaistu 22.9.2017 - 12:44

Nuoret voisivat olla yhteiskunnallisesti aktiivisempia, jos he voisivat vaikuttaa itselleen mielekkäin tavoin.  Kaikilla nuorilla on mielipiteitä, mutta tällä hetkellä vain pieni osaa saa äänensä kuuluviin.

Tampereen yliopistojen tutkijat Päivi Honkatukia, Kaisa Väänänen ja Jukka Viljanen ovat mukana monialaisessa hankkeessa, jossa aletaan selvittää nuorten visioita kestävästä tulevaisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on, että mahdollisimman monenlaiset nuoret voivat olla määrittämässä sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

16 –25-vuotiaiden nuorten kasvanut poliittinen epäluottamus ja turhautuminen näkyvät muun muassa alhaisena äänestysaktiivisuutena ja kritiikkinä yhteiskuntaa kohtaan.

- Tämä voi horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa ja heikentää sen kykyä toimia kestävällä tavalla  tulevaisuudessa. Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä, ja toisaalta niiden tiellä olevia esteitä, ei tunnisteta, sanoo nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.

- Nuoret ovat erittäin aktiivisia digitaalisessa viestinnässään ja uudet, houkuttelevat ja pelilliset sovellukset voivat saada nuoret aktivoitumaan aivan uusilla alueilla, sanoo professori Kaisa Väänänen TTY:n tietotekniikan laboratoriosta.

Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH) -tutkimushankkeessa nostetaan esiin kolme keskeistä kestävän kasvun edellytystä: hyvä hallinto ja oikeusvaltioperiaate, digitaaliset innovaatiot sekä biotalous.

Hankkeessa kehitetään tapoja, joilla nuoret voisivat osallistua lainvalmisteluun. Nuorten näkökulmia tuodaan myös lainsäädännön arviointiin yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

- Kehittämisessä lähdetään siitä, että nuoret ovat koko ajan mukana. Yhtenä pääajatuksena on hyödyntää valmistelussa osallistavia menetelmiä, joissa meidän opiskelijamme ovat tärkeässä roolissa.  Esimerkiksi uusia Harvard-mallisia klinikoita kokeillaan osana yliopistojen kurssivalikoimaa, kertoo julkisoikeuden yliopistonlehtori, dosentti Jukka Viljanen.

Tutkimuskonsortiota johtaa yliopistonlehtori Reetta Toivanen Helsingin yliopiston Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksiköstä.  Tutkimusta tehdään kaikkiaan neljällä kampuksella, sillä Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä Irmeli Mustalahden johdolla tuottaa biotalouteen liittyviä interventioita.

- Kaikki nuoret -hankkeessa syntyy tuoreita ratkaisuja nuorten omista lähtökohdista mutta tieteellistä kunnianhimoa unohtamatta, korostaa professori Päivi Honkatukia.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto Kestävän kasvun avaimet -ohjelmasta. Ohjelmassa tutkitaan, kuinka suomalainen yhteiskunta pystyisi paremmin hyödyntämään globaalien muutosten tuomia mahdollisuuksia.

Lisätietoja ALL-YOUTH-konsortion osajohtajilta:
Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, 040 190 1268
Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, 050 318 6743
Tietotekniikan professori Kaisa Väänänen, 040 849 0731