Tutkimuksen tekijät

Tutkimuksen tekijät

Yliopiston tutkijat toimivat tiedekunnissa, joissa tutkimus on organisoitu tutkimuskeskuksiin ja -ryhmiin. Lisäksi tutkimusta tehdään monitieteisissä tutkimusyhteisöissä ja -verkostoissa. 

Tiedekunnat, tutkimuskeskukset ja muut tutkimusyhteisöt

Asiantuntijatietokanta

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta löydät tietoja yliopiston asiantuntijoista ja heidän toiminnastaan.

Suomen sisällissodan asiantuntijoita

Pertti Haapala: Sisällissodan syyt (tausta) ja seuraukset (selviäminen); yhteiskunnan muutos
Mervi Kaarninen: Punaorvot 1918
Ville Kivimäki: Sotien muistaminen, traumaattiset sotakokemukset ja kansallinen identiteetti
Jussi Koivuniemi: Vuosi 1918 Porin seudulla ja Satakunnassa; teollisuus ja vuosi 1918; sisällissodan kokemus Rosenlewin teollisuusjohtajaperheessä
Pirjo Markkola: Työläisperheet; kirkko, naiset ja sisällissota
Jarmo Peltola: Vuosien 1917-1918 työmarkkinat ja sosiaaliset olosuhteet; työväenliike 1917-1918; Tampereen sosiaaliset olosuhteet 1918; vuoden 1918 sosiaaliset seuraukset ihmisten arjessa
Kari Teräs: Talouselämä 1918, työmarkkinasuhteet 1917-1918
Sami Suodenjoki: Työväenliike ja työväenkulttuuri vuonna 1918; vankileirit, siviilihallinto, Tampereen ja Pirkanmaan tapahtumat sisällissodassa
Tuomas Teuho: Venäläinen sotaväki Suomessa 1918
Marko Tikka: Vallankumous, sisällissota ja terrori Suomessa vuonna 1918; kenttäoikeudet - välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918; suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918-1921; sisällissota Satakunnassa, Lappeenrannan teloitukset 1918; venäläisten kohtaloita Lounais-Karjalassa syksystä 1917 talveen 1918; sisällissodan punaisia kirjeitä
Risto Turunen: Poliittisten vastakohtien kärjistyminen lehdistössä ennen vuoden 1918 sisällissotaa
Tuomas Hoppu: Sisällissodan sodankäynti, Tampereen naiskaartit, sisällissodan naiskaartit

 

Tutkimuksen huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksiköt ovat Suomen Akatemian rahoittamia korkeatasoisia tutkimus- ja tutkijankoulutusyksiköitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusryhmästä.


Tampereen yliopisto koordinoi kahta tutkimuksen huippuyksikköä:

Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kahdessa muussa huippuyksikössä:

Huippuyksikköohjelmassa 2018–2025 Tampereen yliopisto on mukana yhteensä viidessä tutkimuksen huippuyksikössä.

FiDiPro-professorit

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme on on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. 

Tampereen yliopistossa toimivat FiDiPro-professorit

Lisa AdkinsProfessori Lisa Adkins

Suomen Akatemia 2015–2019
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Lisa Adkins (University of Newcastle, Australia) on kansainvälisesti arvostettu sosiologi, joka yhdistää tutkimuksessaan omaperäisellä tavalla yhteiskuntatieteen teorioita, feminististä tutkimusteoriaa ja taloustieteitä. Hän on viime aikoina tutkinut erityisesti finanssikriisiä ja työttömyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä.

Adkins toimii FiDiPro-hankkeessa yhteistyössä Tampereen yliopiston professori Risto Kuneliuksen ja Turun yliopiston akatemiaprofessori Anne Kovalaisen kanssa. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten työvoima ja työvoiman aktivointi ovat merkittävästi sidoksissa työttömyyden laatuun ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, eivät niinkään työhön ja sen asemaan tai paikkaan yhteiskunnassa. 

Professori Roger W. Beuerman

Tekes 2012–2017
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Roger Beuerman (Singapore Eye Research Institute) toimii yhteistyössä silmätautiopin professori Hannu Uusitalon kanssa.

Beuerin tutkimusprojekti on nimeltään Biomarkkerit: Kohti yksilöllistä lääketiedettä. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kustannustehokkaan hoidon perusedellytys on valittavien hoitotoimenpiteiden kohdentaminen ja mitoittaminen oikealla tavalla. FiDiPro-hankkeessa tähän tavoitteeseen pyritään etsimällä sairauksia ja/tai niiden riskiä kuvaavia biomarkkereita, joiden avulla potilaiden tutkimukset, hoito ja seuranta voidaan suunnitella yksilöllisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. 

Professori George Steven Bova

Suomen Akatemia 2012–2017
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

George Steven Bova (Johns Hopkins Hospital, Baltimore) on ansioitunut eturauhassyövän tutkija, joka on menestyksellisesti kaupallistanut tutkimustyössä syntyneitä innovaatioita. FiDiPro-professorina Bova tutkii eturauhassyöpää yhteistyössä syöpägenetiikan professori, dekaani Tapio Visakorven kanssa. 

Yksilöidyn syöpähoidon kehitystä on estänyt se, ettei nykyisessä tutkimuksessa ole pystytty erottelemaan tärkeitä havaintoja merkityksettömistä. Jotta tämä olisi mahdollista, olisi huomioitava myös potilas, syöpäkudos, perinnölliset tekijät ja muut sairaudet. Bova kehitää tutkimuksessaan molekulaarista syöpätutkimusta, joka hyödyntää nopeasti tehtyjä ruumiinavauksia. 

Professori Malin Flodstöm-Tullberg

Tekes 2015–2017
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Malin Flodström-Tullbergilla (Karolinska Institutet) on kansainvälisesti ainutlaatuista osaamista viruksen aiheuttaman diabeteksen tutkimisessa solu- ja eläinmalleissa.  Näitä malleja hyödynnetään projektissa virusdiagnostiikan kehittämisessä, uusien enterovirusrokotteiden testauksessa ja virus-sairausmekanismien tutkimuksessa.

Tampereella Flodström-Tullberg toimii yhdessä akatemiatutkija Vesa Hytösen ja professori Heikki Hyödyn kanssa THERDIAB-hankkeessa, jossa selvitetään enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen välistä yhteyttä ja pyritään kehittämään rokotteita ja lääkkeitä näitä viruksia vastaan.

Akatemiaprofessori

Suomen Akatemian akatemiaprofessuurien tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä.

Pertti AlasuutariProfessori Pertti Alasuutari

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 2016–2019

Pertti Alasuutari on kansainvälisesti tunnettu ja verkottunut yhteiskunnan tutkija, joka valittiin Vuoden professoriksi vuonna 2014. Alasuutari on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja ollut akatemiaprofessorina myös vuosina 2009–2013.

Alasuutarin tutkimushankkeen keskeisenä teemana ovat yhteiskunnan käytäntöjen ja valtasuhteiden kytkennät. Alasuutari tutkii kansainvälisten järjestöjen syntyä ja toimintaa sekä politiikan tekijöiden kaksoisroolia toisaalta järjestöjen toimijoina, toisaalta kansallisen politiikan vaikuttajina. Tutkimuksen avulla voidaan vastata kysymykseen kansainvälisen verkottumisen tehtävästä kansallisten toimijoiden näkökulmasta.