Datan tuottaminen ja keruu

Tietohallinto auttaa mielellään palveluiden valitsemisessa ja käytössä, sekä toimii yhteystahona CSC:n suuntaan. Toteutamme palveluita myös pyynnöstä, joten jos etsimääsi ei löytynyt täältä, ota yhteyttä: it-helpdesk@tuni.fi


Tietohallinnon palvelut

 • Avoimen datan palvelu - opendata.tuni.fi
  Tampereen yliopiston avoimen datan palvelu tarjoaa kaikille vapaaseen käyttöön Tampereen yliopiston tietojärjestelmiin tallennettuja valikoituja tietoja. Palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Tarkempaa tietoa palvelusta löytyy palvelun omilta sivuilta.
   
 • E-lomake - elomake3.uta.fi
  E-lomake on verkkolomakeohjelmisto, jonka avulla voit pelkkää selainta apuna käyttämällä luoda erilaisia verkossa täytettäviä lomakkeita esimerkiksi kyselyiden tekemiseen tai tietojen keräämiseen. Tiedot on helppo siirtää laskentataulukko-ohjelmistoihin, kuten Exceliin ja SPSS:n. E-lomake on kaikkien yliopiston opiskelijoiden sekä työntekijöiden käytettävissä.
   
 • Laitelainat - Lisätietoa (intra)
  Tietohallinnolta on mahdollista lainata ja vuokrata laitteita, mm. kuulokkeita ja web-kameroita. Laitelainoja voi tiedustella suoraan IT Hepldeskeistä niiden aukioloaikoina tai sähköpostitse it-helpdesk@tuni.fi .
   
 • Yliopiston laskentapalvelut - it-helpdesk@tuni.fi
  Yliopiston palvelimilta on mahdollista saada resursseja keskiraskaita laskentatarpeita varten.

Kansalliset palvelut

 • AVAA - avaa.tdata.fi
  AVAA on avointen aineistojen julkaisualusta, jonka avulla voi tarkastella ja yhdistellä erilaisia tutkimusaineistoja. AVAA-alustalla on julkaistu erilaisia sovelluksia, joiden kautta voi esim. tarkastella saastepilvien leviämistä karttapohjalla ja käyttää avoimia palkkatietoaineistoja rajapintapalveluiden kautta.
   
 • Aila-palveluportaali - services.fsd.uta.fi
  Tietoarkiston Aila-palveluportaalissa voi hakea ja selata Tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Rekisteröityneet asiakkaat voivat myös ladata aineistoja.
   
 • B2FIND - eudat.eu/services/b2find
  B2FIND-palvelun avulla voidaan etsiä tietoa ja aineistoja kuvailevan tiedon eli metatiedon avulla. B2FIND on osa EUDAT-projektia, jonka tavoite on jakaa ja säilyttää dataa luotettavalla tavalla yli rajojen. B2FIND-palvelun hakuominaisuuksien käyttö on avoinna kaikille.
   
 • B2SHARE b2share.eudat.eu
  B2SHARE-alustalla voi selata sinne ladattua tietoa sekä julkaista omaa tutkimustietoaan. Palveluun ladatut aineistot ovat kaikkien käytettävissä ja selattavissa, ja ladatakseen palveluun tietoa tulee sinne rekisteröityä yliopiston tunnuksella.
   
 • Etsin - etsin.avointiede.fi
  Etsin-palvelu hakee tutkimusaineistoa kuvailevan tiedon, eli metatiedon, avulla. Etsin kertoo myös, miten aineisto on löydettävissä ja käytettävissä. Etsin on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus –palveluita, ja se on vapaasti käytettävissä. Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen kuvailutiedot siirtyvät automaattisesti Etsimeen.
   
 • Kielipankki - kielipankki.fi
  Kielipankki on palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Kielipankissa on eri tavoin jäsenneltyä aineistoa yli 60 kielellä. Sen kautta voidaan myös helposti jakaa aineistoja muiden tutkijoiden käyttöön. Osaa kielipankin aineistosta voi käyttää ilman kirjautumista, osaa taas korkeakoulun tunnuksilla kirjautumalla. Jotkin aineistot voivat myös vaatia henkilökohtaisen käyttöoikeuden, jota voi hakea Eduuni-tunnuksella.
   
 • PaiTuli - csc.fi/paituli
  Paituli on paikkatietoaineistojen latauspalvelu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille sekä –tutkijoille. Palvelu on käytettävissä Haka-tunnistautumisella.
   
 • Tilastopalvelu Vipunen - vipunen.fi
  Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Vipuseen on koottu tilastotietoja, jotka perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä CIMO:n (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) keräämiin tietoihin.