E-lomake

E-lomake on verkkolomakeohjelmisto, jonka avulla voit pelkkää selainta apuna käyttämällä luoda erilaisia verkossa täytettäviä lomakkeita esim. kyselyitä varten.

E-lomake on saatavilla yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.

Lisätietoja ohjelmistosta saat valmistajan sivuilta tai käyttöohjeesta (E-lomake-3-kayttoohje.pdf).

Henkilötietoja keräävissä lomakkeissa pitää noudattaa henkilötietolakia. Lain antamat määräykset ja rajoitukset ovat voimassa myös E-lomakkeella tehdyissä lomakkeissa. Lisätietoja.

Tampereen yliopiston E-lomake-ohjelmisto sijaitsee osoitteessa https://elomake3.uta.fi.

Lomakkeen muuttaminen pysyväksi

Lomakkeet ovat aina käyttäjän tunnuksen alaisuudessa. Jos E-lomakkeen käyttöoikeus poistuu tai peruspalvelutunnus suljetaan, niin käyttäjän tekemät lomakkeet eivät enää toimi.

Pysyvään käyttöön tarkoitetut lomakkeet kannattaa siirtää ns. laitostunnuksen alaisuuteen. Siirtäminen tehdään erillisellä lomakkeella. Lomakkeeseen tunnistaudutaan peruspalvelutunnuksella. Siirrettävän lomakkeen ylläpito-oikeudet säilytetään alkuperäisella omistajalla.

Lomakkeiden siirtäminen on käyttäjän omalla vastuulla. Tietokonekeskus ei muistuta käyttäjää sulkeutuvista lomakkeista, kun käyttöoikeus E-lomakkeeseen poistuu.