Pressa

Tampere3-hankkeissa on käytössä projektien-, resurssien- ja salkunhallinnan järjestelmä Pressa.

Pressaan syötetään kaikki Tampere3-hankkeessa olevat projektit ja sen avulla pystytään seuraamaan projektikokonaisuuden tilannetta esimerkiksi aikataulujen, resurssien, riippuvuuksien ja tuotosten suhteen.

Katso videoita ja ohjeita PMO:n sivuilla