Tutkimuksen suunnittelu ja työskentely-ympäristöt

Tietohallinto auttaa mielellään palveluiden valitsemisessa ja käytössä, sekä toimii yhteystahona CSC:n suuntaan. Toteutamme palveluita myös pyynnöstä, joten jos etsimääsi ei löytynyt täältä, ota yhteyttä:  it-helpdesk@tuni.fi


Tietohallinnon palvelut

 • Eduuni-wiki - Lisätietoa
  Eduuni on palveluympäristö, joka mahdollistaa työskentelyn ja verkostoitumisen yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen. Eduunia käytetään työntekijätunnuksella.
   
 • Groups.uta.fi - Lisätietoa (intra)
  Groups.uta.fi on yliopiston tiedekuntien ja muiden yksiköiden, tutkimusryhmien ja projektien käyttöön tarkoitettu Moodle. Työalueen Groupsiin voi tilata Tampereen yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö, mutta alueella voi olla myös yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä. Palvelu löytyy osoitteesta groups.uta.fi.
   
 • Videoneuvottelut - Lisätietoa (intra)
  Funet Tiimi (connect.funet.fi) on verkkokokouspalvelu joka toimii www-selaimen ja tietoverkon välityksellä. Tietohallinto tarjoaa käytön tukea ja opastusta verkkokokousten ja videoneuvottelujen tekniseen järjestämiseen.
   
 • Microsoft Office 365 - Lisätietoa
  O365 sisältää laajan valikoiman työkaluja, joista on hyötyä myös tutkimuksen teossa. Työkalut helpottavat muun muassa tiedostojen jakoa, tutkimusryhmän sisäistä viestintää ja aikatauluttamista sekä esitysten luomista verkossa. O365 on yliopiston opiskelijoiden sekä henkilökunnan käytettävissä.
   
 • Postituslistat - Lisätietoa (intra)
  Postitus- ja jakelulistat voivat olla avoimia, moderoituja tai suljettuja. Postituslistan käyttäjänä voi olla myös yliopiston ulkopuolinen henkilö. Postituslistat toimivat yliopiston palvelimilla, ja ne voivat olla avoimia alias-listoja tai suljettuja, moderoituja tai puoliavoimia Listserv-postituslistoja. Listserv-listoihin on mahdollista liittää arkistotoiminnallisuus.
   
 • UTAVPN-etäyhteyspalvelu - Lisätietoa (intra)
  Yliopisto tarjoaa henkilökuntaan kuuluville VPN-tekniikalla toteutettua etäyhteyspalvelua, jolla mahdollistetaan yliopiston sisäverkon käyttö ja siellä oleviin palveluihin pääsy yliopiston ulkopuolelta, sijainnista riippumatta. Palvelu on käytettävissä erillisestä hakemuksesta myös henkilökuntaan rinnastettavilla.

Kansalliset palvelut

 • Avoin tiede ja tutkimus - avointiede.fi
  Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Sivustolta löytyy ATT-projektin tavoitteita, keskeisiä linjauksia sekä avoimen tieteen kansallisia palveluja. ATT:n palvelut ovat kaikkien käytettävissä.
   
 • CSC:n tutkijan palvelut - research.csc.fi
  Sivustolta löytyy tietoa tutkimuskäytännöistä sekä CSC:n tarjoamista palveluista tutkimuksen tekoon.
   
 • Funet FileSender - filesender.funet.fi
  Funet FileSender on erityisesti suurikokoisten tiedostojen lähettämiseen erikoistunut selainpohjainen palvelu. Palvelu ei sovi tiedostojen pitkäaikaissäilytykseen, vaan ne pysyvät palvelussa vain tietyn määräajan. Funet FileSenderiä pääsee käyttämään Haka-käyttäjätunnistuksen kautta.