Sisältöön
tampereen yliopisto:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tutkimusyksiköt

HEG

Jean Monnet Centre

Synergos

Tutkinto-ohjelmat

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Osallistu

Yhteistyö

Johtamiskorkeakoulu

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu (JKK) muodostaa kansallisesti ainutlaatuisen tutkimuskeskittymän, joka tarkastelee yhteiskuntien ja organisaatioiden kehitystä talouden, politiikan ja hallinnon muodostamana kokonaisuutena. Johtamiskorkeakoulun tehtävänä on etsiä totutut rajat ylittäviä johtamisen, hallinnan ja politiikan toimintamalleja sekä kouluttaa nopeasti muuttuvan maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita.
Lue lisää »