To page body
university of tampere: faculty of management: studies: degree programmes: degree programme in politics: contact information:
Faculty of ManagementFaculty of Management
Degree Programme in Politics

12227192_10154317955671679_1544604409445183996_n.jpg

Elina Kestilä-Kekkonen

University Lecturer, Adjunct Professor

(on leave of absence 1.1.2018-15.12.2019, Professor of Political Science (acting), University of Turku, email: anelke@utu.fi)

rm. Pinni A4048
tel. + 358 (0)50 408 6215
email: firstname.lastname@uta.fi
Office hour: Mon 13–14 o'clock

Research interests

 • Political trust
 • Elections
 • Political values and attitudes

Projects

Leader, Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE), 01.09.2015 - 31.08.2019. Consortium partner Åbo Akademi University. Funded by Academy of Finland.

Principal Investigator (& Sami Borg, Hanna Wass), Finnish National Election Study 2019, 2018-2020. Funded by Ministry of Justice. Website of FNES.

Principal Investigator, Local Elections Indicators 2017, 01.01.2017 - 31.12.2017. University of Tampere & University of Helsinki. Data collection funded by Ministry of Justice.

Survey Expert, Imposing Security: Gendered Gun Politics of ‘Campus Carry’. 01.09.2017 - 31.08.2021, University of Turku, John Morton Centre. Funded by Academy of Finland, PI prof. Benita Heiskanen.

Other scientific responsibilities

Survey Expert, Imposing Security: Gendered Gun Politics of ‘Campus Carry’. 01.09.2017 - 31.08.2021, University of Turku, John Morton Centre. Funded by Academy of Finland, PI prof. Benita Heiskanen.

Co-editor of Scandinavian Political Studies (& David Arter), 2017-2020

Teaching

 • Quantitative methods
 • Bachelor’s Thesis and Seminar

Prizes

Publications

Articles in refereed scholarly outlets

 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus vuosien 2003-2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka (forthcoming)
 • Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017) 'Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella', Kosmopolis (forthcoming)
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2017) 'Is It All about the Economy? Government Fractionalization, Economic Performance and Satisfaction with Democracy across Europe, 2002−2013', Government & Opposition 52(1), 100-130.
 • Avonius, Marja, Kaunisvaara, Johanna, Koivisto, Tuomas, Leinonen, Nelli, Rantala, Ville, Ruotsalainen, Taru, Tiihonen, Aino, Vahvelainen, Saana, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2016) 'Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon', Politiikka 58(1), 7-26.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) 'Political Trust and Institutional Performance: Evidence from Finland 2004–2013', Scandinavian Political Studies 39(2), 138-160.
 • Westinen, Jussi & Kestilä-Kekkonen, Elina (2015) 'Perusduunarit, vihervasemmisto ja porvarit: Suomalaisen äänestäjäkunnan jakautuminen ideologisiin blokkeihin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa', Politiikka 57(2), 94-114.
 • Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Economic Voting in Finland Before and After an Economic Crisis', Acta Politica 49, 395–412.
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Owning Protest But Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections', Research on Finnish Society 7, 21-35.
 • Arter, David & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Measuring the Extent of Party Institutionalisation: The Case of a Populist Entrepreneur Party', West European Politics 37(5), 932-56.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Party, Leader or Candidate? Dissecting the  Right-Wing Populist Vote in Finland', European Political Science Review 6(4), 641-62.
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013) 'Sosiaalinen pääoma ja polittinen osallistuminen Suomessa'. Politiikka 55(2), 59-72.
 • Herne, Kaisa, Lappalainen, Olli & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013). 'Experimental comparison of direct, indirect and serial reciprocity'. Journal of Socio-Economics 45(1), 38-46.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla'. Politiikka 51(2), 96-106.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2009): 'Rejoinder: Response to Arzheimer and Carter', European Journal of Political Research 48, 359-66.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Anti-Party Sentiment among Young Adults. Evidence from 14 West European Countries', Young 17(2), 145-65.
 • Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Dark Side of Party Identification? An Empirical Study of Political Trust among Radical Right-Wing Voters', Journal of Elections, Public Opinion and Parties 19(2), 159-81.
 • Bäck, Maria & Kestilä, Elina (2008): ' Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-Level Assessment', Scandinavian Political Studies 30(4).
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (2008): 'Representation of the Work-Related Immigration Issue: Positions of the Finnish Electorate and MP Candidates in the 2003 Parliamentary Elections', Ethnopolitics 7(4), 413-32.
 • Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Subnational Political Opportunity Structures and the Success of the Radical Right: Evidence from the March 2004 Regional Elections in France', European Journal of Political Research 46 (6), 773-96.
 • Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Local Determinants of the Radical Right-Wing Voting: The Case of the Norwegian Progress Party', West European Politics 30 (3), 549-72.
 • Kestilä, Elina (2006): 'Is There Demand for Radical Right Populism in the Finnish Electorate?', Scandinavian Political Studies 29 (3), 169-91.
 • Kestilä, Elina (2005): 'Onko Suomen puoluekentässä tilaa radikaalioikeistolle?', Yhteiskuntapolitiikka 70 (4), 357–74.
 • Kestilä, Elina (2005): 'Radikaalioikeiston institutionaaliset rajoitteet ja mahdollisuudet Länsi-Euroopassa', Politiikka 47 (1), 42–53.

Books and reports

 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) (eds) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi (edited book with referee practice)
 • Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2015) Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Ministry of Justice.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Aromaa, Vuokko, Kähkönen, Petri, Nieminen, Jaana & Salmi, Akseli (2016) Kanta 1: Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Edita. Textbook.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Raunio, Tapio (2018) (eds) Valta ja politiikka. Helsinki: Finnish Political Science Association.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna (2018) Kuntademokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita. (in press). Ministry of Justice.
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (eds) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Ministry of Finance (forthcoming, in press)

Other scientific publications

 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Vento Isak (2019) Poliittinen luottamus: Käsitteet, teoriat ja mittaaminen. In Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (eds) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Ministrt of Finance (forthcoming, in press)
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) Johdanto. In Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (eds) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Ministrt of Finance (forthcoming, in press)
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2018) Kenen ääni kuuluu Euroopassa? Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Tapio Raunio (toim.) Valta ja politiikka. Helsinki: Finnish Political Science Association.
 • Avonius, Marja & Kestilä-Kekkonen, Elina (2018) Suomalaisten maltilliset ja kirjavat maahanmuuttoasenteet. Yhteiskuntapolitiikka 83(1), 84-95.
 • Borg, Sami & Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Viisi väitettä osallistumisesta. In Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (eds) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) Vaali- ja puolueosallistumisesta demokratiainnovaatioihin: syventyykö vai heikentyykö demokratia?  In Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (eds) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.
 • Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina, Westinen, Jussi & Rapeli, Lauri (2016) Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Westinen, Jussi, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2016) Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. in Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Total Faith is Blind Faith? - Political Trust, Satisfaction with Policy Outputs and System Responsiveness in Finland 2002-2013'. In Tapio Raunio & Hannu Nurmi (eds): The Serious Game of Politis: Festschrift for Matti Wiberg. Tampere: Finnish Political Science Association.
 • Kestilä-Kekkonen Elina (2014) 'Puoluedemokratian haasteet Euroopassa: Syrjäyttävätkö uudet poliittisen osallistumisen muodot edustuksellisen demokratian?'. In Tuomas Forsberg & Tapio Raunio (eds): Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino.
 • Kestilä, Elina (2007): 'Radikaalioikeiston vaihteleva vaalimenestys Länsi-Euroopassa', Politiikka 49 (2), 132-7.
 • Kestilä, Elina & Wass, Hanna (2007): 'Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä'. In Tapani Kaakkuriniemi & Juri Mykkänen (eds): Politiikan representaatio. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, pp. 328–47.
 • Kestilä, Elina (2007): Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa. Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä (Radical Right-Wing Parties in Western Europe. Studies on the Demand and Supply Side Factors Affecting Their Electoral Support). Turku: University of Turku.

Book reviews

 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Review on Karvonen, Lauri,  Parties, Governments and Voters in Finland:
  Politics under Fundamental Social Transformation, Party Politics 23 (1), 80-81.

Databases

 • Butters, Albion, Heiskanen, Benita, Kestilä-Kekkonen, Elina, Kähkönen, Lotta & Ruoppila, Sampo (2019) UT Austin Student Survey on Campus Carry Law (survey data, in embargo)

 • Herne, Kaisa, Kestilä-Kekkonen, Elina, Mattinen Laura, Sipinen, Josefina (2018) CONTRE and PALO Argument Source Survey Experiment Data 2018 (survey experiment data, in embargo)

 

 • Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (forthcoming) Municipal Elections 2017: Candidate Survey (in embargo)
 • Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto) & Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto) & Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto) & Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto) & Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto) & Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto) & Kantola, Petra (Tampereen yliopisto) & Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Laura (Tampereen yliopisto) & Bäck, Maria (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Sipinen,
  Josefina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto): Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>
 • Avonius, Marja (University of Tampere) & Kaunisvaara, Johanna (University of Tampere) & Kestilä-Kekkonen, Elina (University of Tampere) & Koivisto, Tuomas (University of Tampere) & Leinonen, Nelli (University of Tampere) & Rantala, Ville (University of Tampere) & Ruotsalainen, Taru (University of Tampere) & Tiihonen, Aino (University of Tampere) & Vahvelainen, Saana (University of Tampere) & Westinen, Jussi (Åbo Akademi University): Values of University of Tampere Students 2015 [dataset]. Version 1.0 (2016-05-31). Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092
 • Grönlund, Kimmo & Kestilä-Kekkonen, Elina: Finnish National Election Study 2015 [computer file]. FSD3067. Helsinki: TNS Gallup [data collection], 2015.  The Election Study Consortium[producer], 2015. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2016.
 
Faculty of Management
Kanslerinrinne 1, 4th floor (Pinni A Building)
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Maintained by: elina.kestila-kekkonen@uta.fi
Last update: 25.3.2019 11.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results