To page body
university of tampere: faculty of management: research: publications: 2008 - 2010:
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management

Political Science and International Relations

Publications 2008 - 2010

2008 2009 2010

Aalto P. (2010). Multidisciplinary Approach to Russia’s Energy Policies: Finding a Role for Sustainability in a Fossil Fuels Rich Country. Teoksessa Risks and Opportunities in Siberia and the Russian Far East for Sustainable Energy Development. Seoul: Russia-CIS Institute, Korea University, 73-84.
SoleCRIS

Aalto, Pami. (2010). How will Russia cope in the emerging new energy agenda?. Baltic Rim Economies 6 (2010), 24.
URL SoleCRIS

Borg Olavi. (2010). Elämä kertoo. Puoli vuosisataa akateemisessa maailmassa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Borg Olavi. (2010). Kun liitot maata hallitsivat. Pardem-projektin kesän 1981 ay-kentän kyselyjen suorat prosenttijakautumat ja keskeiset tulokset. Tampere: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Working papers 2/2010).
SoleCRIS

Borg Olavi. (2010). Elämä kertoo. Puoli vuosisataa akateemisessa maailmassa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Ekunwe IO, Jones RS & Mullin K. (2010). Public Attitudes towards Crime and Incarceration in Finland. The Researcher. Jackson State University 23 (1), 01-21.
SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Kuin yhtä suurta perhettä. Aamulehti 25.11.2010, A2.
SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Rational Choice and Pscyhology in Crisis Decision-making. Teoksessa Heidi Kurkinen (toim.) Strategic decision-making in crisis and war. Helsinki: National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies, 35-48. (Julkaisusarja 2, Tutkimusselosteita / Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos 42).
URL SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Det nordiska försvarssamarbetet: en kort historia men en lång framtid?. Finsk Tidskrift 2010 (3), 127-136.
SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Tuleeko Venäjästä demokratia?. Aamulehti 09.09.2010, A2.
SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Pikkunäppäriä ajatuksia territoriaalisuudesta. Terra 122 (3), 173-74.
SoleCRIS

Forsberg T. (2010). Pieni suuri sota. Ulkopolitiikka 47 (2), 65.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). Jarrua tuomiopäivän aseelle. Aamulehti 06.05.2010, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). Juhlitusta sankarista suosion pohjalle. Aamulehti 29.07.2010, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). The Rise and Fall of Criticism towards the United States in Transatlantic Relations: From Anti-Americanism to Obamania. Teoksessa Jussi Hanhimäki, Georges-Henri Soutou and Basil Germond (toim.) The Routledge Handbook of Transatlantic Security. London: Routledge, 218-230.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). Valtio haluaa vauhtia opintoihin. Aamulehti 25.03.2010, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). Peter Halden (toim.) 1648 - Den Wesfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Nordic Academic Press: Lund 2009.. Politiikka LII (2), 159-160.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2010). Karjalan kysymys 2010. Aamulehti 17.06.2010, A2.
SoleCRIS

Haukkala H. (2010). Itämeri ja Venäjä. Teoksessa Outi Pitkänen, Päivi Toivanen (toim.) Kansalaisen Itämeri. Helsinki: Edita Publishing Oy, 58-65.
URL SoleCRIS

Haukkala H. (2010). Kosmopolis aikakauskirja, Vol. 40, No. 2. Jyväskylä: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry.
SoleCRIS

Haukkala H. (2010). Suuret maat sopivat pienten päiden yli. Aamulehti 08.11.2010, A2.
SoleCRIS

Haukkala H. (2010). Wikileaks haastaa diplomatian periaatteet. Suomen Kuvalehti.fi (http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/verkossa-sk492010).
URL SoleCRIS

Haukkala H. (2010). Maailmankuvien rooli kansainvälisten suhteiden teorianvalinnassa. Kosmopolis 40 (2), 9-16.
SoleCRIS

Haukkala H, Kononenko V, Pynnöniemi K, Saari S. (2010). Contours of External and Internal in EU-Russia Relations. Teoksessa Tomi Huttunen, Mikko Ylikangas (toim.) Witnessing Change in Contemporary Russia. Helsinki: Aleksanteri Institute, 21-55. (Kikimora Publications Series B 38).
SoleCRIS

Heikki Sirviö. (2010). Roistovaltioita, fasisteja ja rauhanpuolustajia - Huovisen Rauhanpiippu ja Veitikka. Teoksessa Vilho Harle (toim.) Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen. Tampere: Tampereen yliopisto Politiikan tutkimuksen laitos, 353-373. (Studia politica Tamperensis 18).
SoleCRIS

Ilkka Ruostetsaari. (2010). Energiapolitiikan hallinta: kuluttajakansalainen ja edustuksellisen demokratian oikeutus. Teoksessa Petteri Pietikäinen (toim.) Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 169-188.
SoleCRIS

Ilkka Ruostetsaari. (2010). Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Ilkka Ruostetsaari. (2010). Citizens, Politicians and Experts in Energy Policy-Making: The Case of Finland. Energy & Environment 21 (3), 203-222.
SoleCRIS

Jarmo Rinne, Tapio Häyhtiö. (2010). Kansalaisvalvontaa internetissä – Pikkuveli valvoo. Teoksessa Esa Konttinen, Jukka Peltokoski (toim.) Verkostojen liikettä. Jyväskylä: Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, 102 - 131.
URL SoleCRIS

Jarmo Rinne, Tapio Häyhtiö. (2010). Verkko poliittisen osallistumisen toimintaympäristönä. Teoksessa Kimmo Elo (toim.) Suomalaisten kansalaisosallistumisen tutkimuksen bibliografia 2000 - 2009. Helsinki: Oikeusministeriö, 39 -59. (Selvityksiä ja ohjeita 15/2010).
URL SoleCRIS

Johansson, K.M., Raunio, T.. (2010). Organizing the Core Executive for European Union Affairs: Comparing Finland and Sweden. Public Administration 88 (3), 649-664.
SoleCRIS

Kangas A. (2010). Politiikkaa pilakuvissa: pragmatistinen semiotiikka politiikan tutkimuksen metodologiana. Politiikka 52 (1), 20–32.
SoleCRIS

Kari M, Kojo M, Litmanen T. (2010). Community Divide: Adaptation and Aversion towards the Spent Nuclear Fuel Repository in Eurajoki and its Neighbouring Municipalities. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
URL SoleCRIS

Koivisto Juha, Lahtinen Mikko. (2010). Kontingenz. Teoksessa Wofgang Fritz Haug, Frigga Haug, Peter Jehle (toim.) Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus 7/II. Hamburg-Berlin: Argument Verlag, 1688-1698. (Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus).
SoleCRIS

Koivisto Juha, Lahtinen Mikko. (2010). Konjunktur, politisch-historische. Teoksessa Wofgang Fritz Haug, Frigga Haug, Peter Jehle (toim.) Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus 7/II. Hamburg-Berlin: Argument Verlag, 1502-1519. (Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus).
SoleCRIS

Kojo M. (2010). Kilpailu ydinvoiman lisärakentamisesta kiristyy. Turun Sanomat 01.08.2010..
SoleCRIS

Kojo M. (2010). Ydinjätteen loppusijoituksen keskitetty malli koetuksella. Turun Sanomat 07.19.2010..
SoleCRIS

Kojo M. (2010). Fennovoima tarvitsee Eurajokea. Kaleva 01.03.2010..
SoleCRIS

Kojo, M. (2010). Ydinjätepolitiikassa kamppaillaan vallasta. Kanava 38 (8), 38-41.
SoleCRIS

Kojo Matti. (2010). Ydinjätepolitiikan uusi linja hämmästyttää. Helsingin Sanomat 05.15.2010..
SoleCRIS

Kojo Matti. (2010). Ydinjätepolitiikka hakee suuntaa. Kaleva 06.30.2010..
SoleCRIS

Kojo Matti. (2010). Ydinvoimakeskustelu saa uusia piirteitä. Kaleva 03.04.2010..
SoleCRIS

Kojo Matti, Kari Mika. (2010). Pride-effect in a nuclear community. Local perceptions regarding spent nuclear fuel repository in the municipality of Eurajoki, Finland. Teoksessa WM2010 Improving the Future by Dealing with the Past, Final Proceedings, paper no 10192.
SoleCRIS

Kojo Matti, Kari Mika, Litmanen Tapio. (2010). The socio-economic and communication challenges of spent nuclear fuel management in Finland. The post site selection phase of the repository project in Eurajoki.. Progress in Nuclear Energy 52 (2), 168–176.
SoleCRIS

Käpylä J, Mikkola H. (2010). A Critical Look at Critical Realism: Some Observations on the Problems of the Metatheory. World Political Science Review 6 (1), 12.
URL SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2010). Jaakko Juteini, hyvänsuonnon filosofi. Filosofinen aikakauslehti niin & näin 2010 (2), 141-143.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2010). Matka kirjastojen maahan. Tiedetoimittaja (3), 15-17.
URL SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti and Kari Mika. (2010). The rationality of acceptance in a nuclear community: analysing residents' opinions on the the expansion of the SNF repository in the municipaity of Eurajoki, Finland. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology 3 (1), 42-58.
SoleCRIS

Mikko Lahtinen. (2010). Anarkismin uusi tuleminen. Työväentutkimus 2010, 74-77.
SoleCRIS

Mikko Lahtinen. (2010). Kirjastojen maa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Nyyssönen H. (2010). Unkarin kykyä nuijan varteen epäillään. Aamulehti 28.12.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Unkari hämärtää kansalaisuuden käsitettä. Helsingin Sanomat 30.05.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Epävarmuuden aave itäisessä Keski-Euroopassa. Kaleva 10.04.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Lähdin Budapestiin: huomioita unkarilaisesta politiikasta 1980-luvun lopulta nykypäivään. Teoksessa Jaakko Sievers (toim.) Veljeskansan keskuudessa: Suomen Unkarin-edustustotoiminnan historiikki. Budapest: Suomen suurlähestystö, 195-208.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Talvisodan henki ja muistamisen retoriikka. Kaleva 06.03.2010, 2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Unkari suri parlamentissa Trianonin traumaa. Turun Sanomat 09.06.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Palonen mint tanár és kutató. Teoksessa Szabó Márton (toim.) Küzdelem a történelemmel. Tanulmányok a politika fogalomtörténetéröl, Kari Palonen munkásságáról és a narrativ idöröl. Miskolc: Miskolci Egyetem, Politika tudományi Intézet, 3-9.
URL SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Libanon, isojen poikien etuvartio. Kaleva 15.05.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Nykyiset rajat hiertävät yhä itäisessä Keski-Euroopassa. Turun Sanomat 09.06.2010, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Matka maailman keskipisteeseen – muistin politiikat ja Jerusalem. Teoksessa Vilho Harle (toim.) Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen. 3. uudistettu laitos. Tampere: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, 329-352. (Studia politica Tamperensis 18).
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). 1956 in the Republic of Hungary since 1989. Teoksessa Christopher Adam, Tibor Egervari, Leslie Laczko, Judy Young (toim.) The 1956 Hungarian Revolution: Hungarian & Canadian Perspectives. Ottawa: Ottawa University Press, 151-174.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Fajdkakasok, mánok és vampirok. Politikai kultúra és sztereotípiák. Politikatudományi Szemle XIX (2), 77-94.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Kukkoilua Slovakian vähemmistöillä. Kaleva 15.07.2010, A8.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2010). Cand si cum anume ati devenit interesant de Romania si Europa de Est?. Teoksessa Lavinia Stan & Lucian Turcescu (toim.) 1989-2009 Incredibila aventura a democratiei dupa comunism. Iasi Romania: Institutul European, 225-236.
SoleCRIS

Nyyssönen, Heino. (2010). Sarajevon junassa Belgradiin. Kaleva 08.23.2010..
SoleCRIS

Nyyssönen H, Korhonen P. (2010). Contemplating Hungary's Borders. Teoksessa Katalin Miklóssy, Pekka Korhonen (toim.) East and the Idea of Europe. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 119-143.
SoleCRIS

Nyyssönen H, Vares M. (2010). Trianon ja Unkarin uudet vallanpitäjät. Suomi-Unkari 2010 (4), A7.
SoleCRIS

Palmujoki, E. (2010). International organisations and the rhetoric of climate change. Journal of Indian Ocean Region 6 (2), 189-205.
SoleCRIS

Papageorgiou Achillefs. (2010). Finnish Parties' Positions in 2007: a Matter of Equilibrium or Voters' Projection?. Electoral Studies 29 (4), 724-732.
URL SoleCRIS

Papageorgiou Achillefs. (2010). Simulation Analysis of the Effect of Party Identification on Finnish Parties' Optimal Positions. Scandinavian Political Studies 33 (3), 224-247.
URL SoleCRIS

Päiviö Jonsson J, Andersson K, Bolado R, Drottz Sjöberg B-M, Elam M, Kojo M, Meskens G, Pritrsky J, Richardson P, Soneryd L, Steinerova L, Sundqvist G, Szerszynski B, Wene C-O, Vojtechova H. (2010). Suggested Guidelines for Transparency and Participation in Nuclear Waste Management Programmes. -: ARGONA (Arenas for Risk Governance).
URL SoleCRIS

Päiviö Jonsson J, Andersson K, Bolado R, Drottz Sjöberg B-M, Elam M, Kojo M, Meskens G, Pritrsky J, Richardson P, Soneryd L, Steinerova L, Sundqvist G, Szerszynski B, Wene C-O, Vojtechova H. (2010). Towards implementation of transparency and participation in radioactive waste management programmes, ARGONA Final Summary Report: ARGONA (Arenas for Risk Governance).
URL SoleCRIS

Päiviö Jonsson J, Andersson K (Eds). (2010). Towards implementation of transparency and participation in radioactive waste management programmes, ARGONA Final Report. -: ARGONA (Arenas for Risk Governance).
URL SoleCRIS

Raunio T. (2010). Destined for Irrelevance? Subsidiarity Control by National Parliaments. Real Instituto Elcano Working Paper 36/2010 (http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/dt36-2010).
URL SoleCRIS

Raunio T. (2010). Finland. Teoksessa Juliet Lodge (toim.) The 2009 Elections to the European Parliament. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 104-113.
SoleCRIS

Raunio T. (2010). Kenen pitäisi johtaa ulkopolitiikkaa?. Teoksessa Matti Wiberg (toim.) Perustuslakihaasteet. Helsinki: Edita, 33-59.
SoleCRIS

Raunio T. (2010). The EU and the Welfare State are Compatible: Finnish Social Democrats and European Integration. Government and Opposition 45 (2), 187-207.
SoleCRIS

Raunio T, Wiberg M. (2010). How to Measure the Europeanisation of a National Legislature?. Scandinavian Political Studies 33 (1), 74-92.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2010). Ahneus ja kohtuus politiikassa. Edistyksen Päivien paneeli 15.10.2010. Tiedepolitiikka vol. 35 (4), 53-54.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2010). Changing Regulation and Governance of Finnish Energy Policy Making: New Rules but Old Elites?. Review of Policy Research 27 (3), 273-297.
SoleCRIS

Seppä Tarja. (2010). Suojeluvastuun periaate ja siviilien suojelu Darfurissa. Teoksessa Oili Alm ja Tapio Juntunen (toim.) Inhimillistä turvallisuutta rakentamassa - näkökulmia ja käytännön esimerkkejä.. Forssa: KATU, UM, 28-41.
URL SoleCRIS

Sirviö Heikki. (2010). Salaliittoteorian kirjallinen käytäntö. Niin & näin 2010 (4) nro 67, 107-113.
SoleCRIS

Tuomas Forsberg. (2010). Saiko EU nyt puhelinnumeron?. Aamulehti 11.02.2010, A2.
SoleCRIS

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 28.2.2012 10.38 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results