To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: financial management and accounting research group:
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management
Financial Management and Accounting Research Group

Examples of peer-reviewed publications

Niemi, L., Knechel, W., Ojala, H. & Collis, J. (2018) Responsiveness of auditors to the audit risk standards: Unique evidence from Big 4 audit firms. Accounting in Europe (in press)

Frederikson, A. & Kankaanpää, J. (2017) Voluntary audit committees, network centrality and accural estiomation errors. Nordic Journal of Business (in press)

Huikku Jari, Hyvönen Timo & Järvinen Janne (2017) The role of a predictive project intiator in the integration of financial and operational forecasts. Baltic Journal of Management (in press)

Kihn, Lili-Anne (2017) Tilintarkastuksen laatu – ajankohtaiskatsaus tilintarkastuksen tieteelliseen tutkimukseen. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press, 81-100.

Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (2017) Emerging diversity in management accounting research: The case of Finnish doctoral dissertations, 1945-2015, Journal of Accounting & Organizational Change, 13(1), 131-160.

Kihn, Lili-Anne, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (2017) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin ‒ aiheen valinta ja merkitys. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press, 11-23.

Kihn, Lili-Anne, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) (2017) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press.

Laine, Matias, Järvinen, Janne, Hyvönen, Timo & Kantola, Hannele (2017) Ambiquity of financial environmental information: A case study of a Finnish energy company, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(3)

Lepistö, Lauri & Ihantola, Eeva-Mari (2017) Understanding the Recruitment and Selection Processes of Management Accountants: An Explorative Study. Qualitative Research in Accounting and Management (in press)

Leppänen, Pasi, Hannu Ojala, Lasse Oulasvirta & Jani Saastamoinen (2017) Suomalaisten kuntien kosmeettisen tuloksenohjauksen ja tilintarkastuksen laadun välinen yhteys. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press, 113-136.

Näsi, Salme (2017) Luova laskentatoimi – tarkoituksellista harhaanjohtamista ja myös tilintarkastajien ongelma. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press, 101-112.

Ojala, Hannu, Pasi Leppänen & Anna-Liisa Koskelainen (2017) Pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan jatkuvuus ja tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen – tilintarkastajien ammatillinen harkinta ja raportointi. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen & Jani Wacker (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: Tampere University Press, 137-162.

Saastamoinen Jani, Ojala Hannu, Pajunen Kati & Tronberg Pontus (2017) Analyst characteristics and the level of critical perception of goodwill accounting. Australian Accounting Review (in press)

Ihantola Eeva-Mari, Leppänen Pasi & Kuhanen Hanna (2016). Yrityksen kirjanpito: perusteet ja sovellusharjoitukset. 3. laitos, 1. painos. Helsinki: Gaudeamus.

Kallio, Kirsi-Mari, Kallio, Tomi J., Tienari, Janne & Hyvönen, Timo (2016) Ethos at stake - Performance management and academic work in universities, Human Relations, 69(3), 685-709.

Lepistö, Lauri, Järvenpää, Marko, Ihantola, Eeva-Mari, Tuuri, Iida (2016), ”The tasks and characteristics of management accountants: Insights from Finnish recruitment processes”, Nordic Journal of Business, Vol. 65 No. 3-4, pp. 76–82.

Näsi Salme. (2016). Creative Accounting. Teoksessa Farazmand Ali (toim.) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance: Springer International Publishing, 1-6.

Ojala, Hannu, Collis, Jill, Niemi, Lasse, Kinnunen, Juha & Troberg, Pontus (2016) The demand for voluntary audits in micro-companies: Evidence from Finland. International Journal of Auditing, 20(3), 267-277.

Kihn, Lili-Anne & Ihantola, Eeva-Mari (2015) Approaches to validation and evaluation in qualitative studies of  management accounting. Qualitative Research in Accounting and Management.  12(3), 230-255.

Kihn, Lili-Anne (2015) Laatu kolmesta tarkastelunäkökulmasta: tekninen, kaupallinen ja palveluun liittyvä laatu. Teoksessa Elias Pekkola, Jari Stenvall & Klaus af Ursin (toim.) Byrokratia, hallintoideologia ja julkisten organisaatioiden johtamisajattelu. Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 283-301.

Kihn, Lili-Anne, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Veikko Vahtera ja Jani Wacker (toim.). (2015) Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium. Näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin. Tampere University Press.

Kihn, Lili-Anne, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Veikko Vahtera ja Jani Wacker (toim.). (2015) Johdanto. Teoksessa Lili-Anne Kihn, Ulriika Leponiemi, Lasse Oulasvirta, Veikko Vahtera ja Jani Wacker (toim.) Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium. Näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin. Tampere University Press, 11-15.

Lepistö, Lauri (2015) On the Use of Rhetoric in Promoting Enterprise Resource Planning Systems. Baltic Journal of Management (Special issue: Qualitative management research: Insights and opportunities. Guest editors: Catherine Cassell & Gillian Symon), 10(2), pp. 203-221.

Eierle, B., Ojala, H. and Penttinen, E. (2014) XBRL to enhance external financial reporting: Should we implement or not? Case company X, Journal of Accounting Education, 32(2), 160-170.

Kankaanpää, Jari, Oulasvirta, Lasse & Wacker, Jani (2014) A Steering Model of SOEs. International Journal of Public Administration, Vol. 37, No. 7, 409-423.

Kihn, Lili-Anne, Chapman, Chris & Kern, Anja. (2014) Management control in pluralistic organizations: a field study of the development of an innovative management practice in a hospital. Accepted Papers for the 9th Conference on New Directions in Management Accounting, Brussels.

Näsi Salme. (2014). Public Sector Accounting in Finland - Landmarks in Practical Developments and Research. Teoksessa Bourmistrov Anatoli and Olson Olov (toim.) Accounting, Management Control and Institutional Development. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 81-95.

Lepistö, Lauri (2014) Taking information technology seriously: on the legitimating discourses of enterprise resource planning system adoption. Journal of Management Control, 25(3-4), 193-219.

Lepistö, Lauri (2014) Label in context: On the enterprise resource planning system in a medium-sized enterprise. The Finnish Journal of Business Economics, 63(1), 48-72.

Oulasvirta, Lasse, Kankaanpää, Jari & Wacker, Jani (2014) Reporting of State-Owned Enterprises for Parliamentary Supervision. Hallinnon tutkimus, 33(1), 39-53.

Ojala, H., Niskanen, M., Collis, J. and Pajunen, K. (2014) Audit quality and decision-making in small companies, Managerial Auditing Journal, 29(9), 800-817.

Näsi Salme, Näsi Juha (2013) Development of accounting and business economics in Finland: from a practical discipline to a scientific subject and field of research. Teoksessa Biondi Yuri, Zambon Stefano (toim.) Accounting and Business Economics: Insights from National Traditions: Routhledge, 154–185.

Näsi, Salme, Saccon Chiara, Wüstemann Sonja & Walton, Peter (2013) European Accounting Theory: Evolution and Evaluation. In Carien van Mourik and Peter Walton (Eds.) The Routledge Companion to Accounting, Reporting and Regulation. Routledge, London, 72–92.

Oulasvirta, Lasse, Kihn, Lili-Anne, Mänttäri, Pietu & Wacker, Jani (toim.) (2013) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Oulasvirta, Lasse, Kihn, Lili-Anne, Mänttäri, Pietu & Wacker, Jani (2013) Arvioinnin ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy, 13-15.

Vehmanen Petri. (2013). Measurement of Assets and the Classical Measurement Theory. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 2/2013, 130–161.

Vinnari Eija, Näsi Salme. (2013). Financial and technical competence of municipal board members: Empirical evidence from the water sector. Critical Perspectives on Accounting 24 (7-8), 488-501.

Hyvönen Timo, Järvinen Janne, Näsi Salme, Pellinen Jukka & Rahko Tapani (2011) Developing Public Sector Cost Accounting Systems, Case Finnish Defence Forces. Journal of Modern Accounting and Auditing 7 (2), 97–110.

Ihantola Eeva-Mari & Kihn Lili-Anne (2011) Threats to validity and reliability in mixed methods accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management 8(1), 39–58.

Kihn Lili-Anne (2011) How do controllers and managers interpret budget targets? Journal of Accounting and Organizational Change 7(3), 212–236.

Kihn Lili-Anne (2011) In search of theoretical approaches to quality in accounting education. Teoksessa Proceedings of the International Academy of Business and Public Administration Disciplines Winter Conference, Florida, Jan 3-6, 2011, 793–802.

Kihn, L. A. (2011) Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, Vol. 60, No. 4, 469–475.

Kihn Lili-Anne & Näsi Salme (2011) Tilintarkastusta käsittelevien väitöskirjojen tutkimusstrategiset valinnat – Aihepiiri ja tutkimusote. Teoksessa Jokipii, A. ja Miettinen, J. (toim.) Contributions to Accounting, Finance and Internal Control. Essays in Honour of Professor Teija Laitinen. Acta Wasaensia, No. 97, Universitatis Wasaensis, 61–87.

Apostol Oana, Näsi Salme. (2010). Institutional Implications for Stakeholder Modelling: Looking at Institutions in a Centralized Economy. Journal of Business Ethics 96 (Supplement 1), 33-38.

Kihn Lili-Anne & Näsi Salme (2010) Research strategic analysis of the Finnish doctoral dissertations in management accounting from 1990 to 2009. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 2010, Vol. 59, No. 1, s. 6-7, 41–85.

Ihantola, Eeva-Mari (2010) An historical analysis of budgetary thought in Finnish specialist business journals from c. 1950 to c. 2000. Accounting, Business & Financial History, 20 (2), 135–161.

Kihn Lili-Anne (2010) An empirical investigation of the principal top management styles in the emphasis of multiple forms of controls. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 6 (1), 108–127.

Kihn Lili-Anne (2010) Performance outcomes in empirical management accounting research: Recent developments and implications for future research. International Journal of Productivity and Performance Management 59 (5), 468–492.

Mäkelä Hannele, Näsi Salme. (2010). Social responsibilities of MNCs in downsizing operations: a finnish forest sector case analysed from the stakeholder, social contract and legitimacy point of view. Accounting, Auditing & Accountability Journal 23 (2), 149-174.

Näsi Salme, Mäkelä Hannele. (2010). Incorporating Stakeholder Thinking into the Neo-Classical Capital Circulation Model of the Firm. Journal of Business Ethics 96 (1), 51-56.

Vehmanen Petri (2010) A science-based approach to the conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector entities. International Journal of Governmental Financial Management, X (1), 1–19.

Chapman Christopher S. & Kihn Lili-Anne (2009) Information system integration, enabling control and performance. Accounting, Organizations and Society 34 (2), 151–169.

Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (toim.) (2009) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere (145 sivua). (Ref.).

Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (2009) Laskentatoimen ja tilintarkastuksen ajankohtaiskysymyksiä. Teoksessa Heiskanen, J., Kihn, L.A. & Näsi, S. (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere, s. 9–14.

Kutila, Jenni & Ihantola, Eeva-Mari (2009) HTM-tilintarkastajien kokemuksia laaduntarkastuksista vuosina 1998–2006. Teoksessa Heiskanen, J., Kihn, L.A. & Näsi, S. (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere, 127–145.

Kihn, Lili-Anne & Nurmela, Janne (2009) Tilintarkastajan vastuu suomalaisen ammattilehtikirjoittelun näkökulmasta vuosina 1998–2007. Teoksessa Heiskanen, J., Kihn, L.A. & Näsi, S. (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere, 94–111.

Näsi, Salme (2009) Katsaus tilintarkastuksen opetukseen ja tutkimukseen Suomen kauppatieteellisissä yksiköissä. Teoksessa Heiskanen, J., Kihn, L.A. & Näsi, S. (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere, 19–37.

Vehmanen Petri. (2009). The Qualitative Characteristics of Information Included in General Purpose Financial Reports by Public Sector Entities. Teoksessa Johanna Heiskanen, Lili-Anne Kihn, Salme Näsi (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press, 34–5

Kihn Lili-Anne (2008) The determinants of multiple forms of controls in foreign subsidiary manager evaluations. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 5 (2), 157–182.

Näsi Salme, Leppänen Pasi, Meklin Pentti (2008) Creation of internal markets and transparency and controllability of the municipal services’ cost structures: comprehensive education in the city of Tampere. Teoksessa Susana Jorge (toim.) Implementing Reforms in Public Sector Accounting. Coimbra, Portugal: Coimbra University Press, 445–455.

Vinnari Eija M, Näsi Salme. (2008). Creative Accrual Accounting in the Public Sector: 'Milking' Water Utilities to Balance Municipal Budgets and Accounts. Financial Accountability and Management 24 (2), 97-116.

Kihn Lili-Anne (2007) Erratum to ”Financial consequences in foreign subsidiary manager performance evaluations”, European Accounting Review 16 (December).

Kihn Lili-Anne (2007) Financial consequences in foreign subsidiary manager performance evaluations. European Accounting Review 17 (3), 531–554.

Ihantola, Eeva-Mari (2006) The budgeting climate concept and its application to case organizations’ budgeting – an explorative study. Scandinavian Journal of Management 22 (2), 138–168.

 

Doctoral dissertations

Lepistö, Lauri (2015) Some Call It ERP: Three Perspectives. Acta Universitatis Tamperensis 2064.

Arola, Aksu (2015) The Cash Flow Statement Under Scrutiny: Six problem areas that make it less useful than it could be. Acta Universitatis Tamperensis 2065.

Pärl, Ülle (2012) Understanding the Role of Communication in Management Accounting and Control Process.  Acta Universitatis Tamperensis 1246.

Hyvönen, Timo (2010) Exploring Management Accounting Change in ERP Context. Acta Universitatis Tamperensis 1506.

Jaatinen, Pirkko (2009) Sähköistyvän taloushallinnon innovaatioiden kehitys ja niitä koskevat merkitykset ja diskurssit alan ammattilehtikirjoittelussa. Acta Uiniversitatis Tamperensis 1410.

Ojala, Hannu (2007) Essays on the Value Relevance of Goodwill. Publications of Helsinki School of Economics, A-304.

Uusitalo, Kari (2007) Asiakaspalautetta rekisteröivän informaatiojärjestelmän kehittäminen kohdeyrityksen asiakaslähtöisen johtamisen tueksi – Case: Teknisen tukkukaupan asiakastoimitusprosessi. Acta Universitatis Tamperensis; 1217.

Ihantola, Eeva-Mari (1997) Organisaation budjetointi-ilmapiirin ymmärtäminen organisatoris-sosiaalisessa kontekstissaan. Acta Universitatis Tamperensis 537.

Kihn, Lili-Anne (1997) International Strategies, Relative Financial Controls and the Performance Evaluation of Overseas Managers – Empirical Evidence from Finnish Firms. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series A-3:1997.

Kaikkonen, Viljo (1994) Ihminen, strategia-ajattelu ja laskentatoimi: hermeneuttinen tutkimus. Acta Universitatis Tamperensis 420.

Reynisson, Gisli (1994) Corporate Ownership Concentration. An Empirical Study of the Institutional Investor.

Leppäalho, Markku (1991) Yrityksen kehitysvaiheet ja liiketoimintastrategian muotoutumisprosessit. Acta Universitatis Tamperensis 384.

Kasurinen, Veikko (1991) Yrityksen yhteiskunnallisen laskentatoimen mittaamiskokeilu. Acta Universitatis Tamperensis 318.

Näsi, Salme (1990) Laskenta-ajattelun kehitys viime vuosisadan puolivälistä nykypäiviin – suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen perustuva historiantutkimus. Acta Universitatis Tamperensis 291.

Meklin, Pentti (1987) Päämääräongelma valtion liikelaitoksessa. Tutkimus liiketaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kannattavuudesta operatiivisen ja poliittisen johdon päämääränä, muotoutumisesimerkkinä Suomen Valtionrautatie. Acta Universitatis Tamperensis 233.

Koiranen, Matti (1982) The Development Dimensions of a Computer-based Management Information System, A Study of Systems Effectiveness and Information Management. Acta Universitatis Tamperensis 146.

Vehmanen, Petri (1979) Mittaamisen teorian soveltuvuudesta taseanalyysin teoriaksi.

Mäkinen, Vesa (1976) Joustavuus pienyrityksen menestymisen edellytyksenä.

Neilimo, Kari (1975) Kehitysaluepoliittisten toimenpiteiden yritystaloudellinen tehokkuus.

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 18.1.2018 12.03 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results