To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: politics of nature and the environment research group (ponte): projects:
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management
Politics of Nature and the Environment Research Group (PONTE)

Systemic Architectures for Sustainable Urban Innovation (SASUI)

Kestävien kaupunki-innovaatioiden kehittäminen
- Avoimen yhteissuunnittelun kokeilevat käytännöt: tapaus Tammela

Kuvaus

Kaksivuotinen Tekes-rahoitteinen SASUI-hanke kehittää soveltuvia uudenlaisia yhteistyönmuotoja asukkaiden, kaupungin toimijoiden ja yritysten välille. Tutkimustyötä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kahden kaupungin kanssa, Tampereella ja Espoossa. Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan tutkijat keskittyvät Tampereella Tammelan alueeseen, joka tarjoaa kiinnostavan ja moniulotteisen tutkimuskohteen täydennysrakentamisen eri osa-alueiden (taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys) tarkasteluun.

SASUI-hanke päättyi 12/2015, hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteesta:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19841

Tutkimustavoitteet

Hankkeessa kehitetään konkreettisia tapausesimerkkejä hyödyntäen menetelmällisiä työkaluja, joiden avulla kaupunkien hallinto ja päättäjät voivat yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa edistää kestävän kehityksen hankkeita kaupunkialueillaan. Hankkeessa ei keskitytä ainoastaan kestävien teknologioiden kehittämiseen, vaan luodaan lisäksi uudenlaisia sosiaalisia yhteistoiminnan tapoja, jotka edesauttavat muutosten ymmärtämistä, läpimenoa ja lisäävät asukkaiden kiinnostusta osallistua kaupunkiseutujen muutoshankkeisiin.

Osana hanketta Tampereen yliopisto toteutti yhteistyössä TTY:n arkkitehtiosaston ja Tampereen kaupungin kanssa erikoiskurssin Tampereen Tammelassa keväällä 2014. Tampereen yliopiston opiskelijat Ympäristön ja alueiden politiikan opiskelijat selvittivät taloyhtiöiden toiveita ja näkemyksiä tiivistämisrakentamisesta taloyhtiöiden tontilla ja samalla kartoittivat taloyhtiöiden toiveita ja tietotarpeita uudenlaisessa osallistumistilanteessa. Arkkitehtiopiskelijat laativat kiinnostuneille taloyhtiöille luonnoksia tiivistämisrakentamisen eteenpäin ideoinnin pohjaksi.

Syksyllä 2014 SASUI-tukijat jalkautuivat Tammelan torille kymmeneksi päiväksi pitämään kaupunkikehittämisen osallistumislaboratoriota ja keräsivät lisää näkemyksiä alueen kehittämisestä. Kontti keskellä kylää -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Read more in english about the experimental Living Lab action research in Tammela neighborhood from here

Tutkijat

HT, dosentti Helena Leino (Tampereen osahankkeen johtaja)
HT Markus Laine
HT Minna Santaoja

Konsortio

Tampereen yliopisto (Johtamiskorkeakoulu)
Aalto-yliopisto (Yhdyskuntasuunnittelu)
Tampereen kaupunki
Espoon kaupunki
Synocus Oy

Rahoitus

Tekes
Espoon kaupunki
Tampereen kaupunki

Kumppanit

Tampereen kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto
yrityskumppanit

Kesto

2014-2015

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 20.4.2016 11.30 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results