To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: politics of nature and the environment research group (ponte):
Faculty of ManagementUniversity of TampereSchool of Management
Politics of Nature and the Environment Research Group (PONTE)

Recent publications

Tynkkynen, Nina; Schönach Paula, Pihlajamäki Mia & Dmitri Nechiporuk (2014)
The Governance of the Mitigation of the Baltic Sea Eutrophication: Exploring the Challenges of the Formal Governing System.
Ambio 43 (1), 105-114.

Laine, Markus & Leino, Helena (2013)
Strategista suunnittelua vai sirpaleista sijoittelua - täydennysrakentamisen mahdollisuudet kaupunkikeskustassa.
Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 41, 407-422.

Nygren Nina V. & Jokinen Ari. (2013)
Significance of affect and ethics in applying conservation standards: The practices of flying squirrel surveyors.
Geoforum. doi: 10.1016/j.geoforum.2012.12.006

Santaoja Minna & Treffny .R & Mertens C. & Jolibert C. (2013)
Looking for a place to anchor: Confusing thoughts along an interdisciplinary dissertation journey.
In: Farrell, Katharine, van den Hove, Sybille & Luzzati, Tommaso (eds.) Beyond Reductionism: A Passion for Interdisciplinarity: Routledge, 221-248.

Tynkkynen, Nina (2013)
The challenge of environmental governance in the network society: The case of the Baltic Sea.
Environmental Policy and Governance, 23 (6), 395-406.

Aalto, Pami & Nina Tynkkynen (2012)
Multidisciplinary approach to Russia’s energy policy: Finding a role for sustainability in a fossil fuels rich country.
In Sangtu Ko & Kyong Wan Lee (eds.), For better risk management and sustainable energy development in Siberia and the Russian Far East. Lit Verlag: Berlin

Haila Yrjö (2012)
Genealogy of nature conservation: a political perspective.
Nature Conservation 1: 27–52, doi: 10.3897/natureconservation.1.2107

Haila Yrjö (2012)
Knowing the Fennoscandian Taiga: Ecohistorical Lessons.
In Wiens, John, Hayward, Gregory D., Safford, Hugh D. & Giffen, Catherine M. (eds) Historical Environmental Variation in Conservation and Natural Resource Management. Wiley-Blackwell, Oxford, 297-304.

Haila Yrjö (2012)
Art and Nature, Nature and Art/ Taide ja luonto, luonto ja taide.
In Hovi-Assad Pia & Kunnas-Holmström, Kati (eds) Eco-art 04.02.–29.05.2011. Pori: Porin taidemuseo, 186-221.

Haila Yrjö (2012)
Hengenviljelyn kentät ja puutarhat. [Fields and Gardens of cultura animi.]
niin & näin 19(1):52-58.

Hiedanpää Juha & Jokinen Ari & Jokinen Pekka (2012)
Making sense of the social: human-nonhuman constellations and the wicked road to sustainability.
Sustainability: Science, Practice, & Policy 8 (1): 15–24. http://sspp.proquest.com/static_content/vol8iss1/1008-043.hiedanpaa-print.html

Jokinen, Ari &  Asikainen Eveliina & Ranta Pertti & Viljanen Ville (2012)
Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa [Visualization of ecological knowledge and boundary work in urban green governance].
Yhdyskuntasuunnittelu 50: 1, 7–22.

Jokinen Ari & Ranta Pertti (2012)
Luhtaorvokki ja luonnon geopolitiikka [Viola uliginosa and the geopolitics of nature].
Terra 124 (1): 3–16.

Koivulehto Miska & Leino Helena (2012)
ALKU vai alasajo? Aluehallintouudistus ja ympäristöhallinnon politisoituminen Helsingin Sanomissa.
Alue ja Ympäristö 41 (1), 68-81.

Leino Helena (2012)
Boundary Interaction in Emerging Scenes: Two Participatory Planning Cases from Finland.
Planning Theory and Practice 13 (3), 383-396.

Leino Helena & Laine Markus (2012)
Do matters of concern matter? Bringing issues back to participation.
Planning Theory 11 (1), 89-103.

Leino Helena & Peltomaa Juha. (2012)
Situated knowledge–situated legitimacy: Consequences of citizen participation in local environmental governance.
Policy & Society Vol 31 (2) 159-168.

Santaoja Minna. (2012)
Naiset luontoharrastajina. [Women as amateur naturalists].
Alue ja ympäristö 41 (1), 82:95.

Tynkkynen, Nina (2012)
Itämeren rehevöitymisongelman määrittely ja mittakaavan politiikka.
Sosiologia 49 (4): 321-334

Tynkkynen, Nina & Pami Aalto (2012)
Environmental sustainability of Russia’s energy policies.
In Aalto, Pami (ed.), Russia’s energy policies: National, interregional and global levels. Edward Elgar, Cheltenham & Northampton. 92-116

Haila Yrjö (2011)
Border Zones of Ecology and the Applied Sciences.
In: A. E. Schwarz & K. Jax (eds), Ecology Revisited. Reflecting on Concepts, Advancing Science. Springer, Dordrecht, 369-384.

Haila Yrjö (2011)
Arkiset valinnat ja ympäristö. [Every-day choices and the environment.]
Teoksessa/ In: Leif Andersson et al (toim.), Kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press, 228-242.

Haila Yrjö (2011)
Kävelyretkiä Kallen kanssa. [Excursions with Kalle.]
niin & näin 18(2), 62-66.

Jokinen Ari & Viljanen Ville & Willman Krista (2011)
Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty [Human dimension of urban biodiversity: Pispala allotment area as a thick place].
Alue ja Ympäristö 40 (2): 35–48.
http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2011_2_s35-48.pdf

Leino Helena (2011)
Kirkkojärvi katoaa luokituksistaan: asiantuntijatiedon haavoittuvuus.
In: Alastalo Marja & Åkerman Maria (eds.) Tieto hallinnassa: Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 221-239.

Pihlajamäki, Mia & Nina Tynkkynen (2011)
The challenge of bridging science and policy in the Baltic Sea eutrophication governance in Finland: The perspective of science.
AMBIO: A Journal of the Human Environment 40 (2): 191-199

Pihlajamäki, Mia & Nina Tynkkynen (2011) (eds.)
Governing the blue-green Baltic Sea: Societal challenges of marine eutrophication prevention.
FIIA Reports 31. The Finnish Institute of International Affairs: Helsinki

Jokinen Ari & Asikainen Eveliina & Mäkinen Kirsi (2010)
Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä [Walking interview as a case study method].
Sosiologia 47 (4): 255–269.

Jokinen Ari (2010)
Ekosysteemipalvelun vakiinnuttamisen ongelma [Stabilizing ecosystem services].
In: Hiedanpää, Juha, Naskali, Arto & Suvantola, Leila (eds.) Hyödyllinen luonto: ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino, 225–246.

Leino Helena, Peltomaa Juha & Santaoja Minna (2010)
For the sake of the lake: Multi-signification and improvisation in the practices of two lake restoration projects in Finland.
Local Environment 15 (9-10) 775-784

Tynkkynen, Nina (2010)
Russia, a Great Ecological Power in global climate policy? Framing climate change as a policy problem in Russian public discussion.
Environmental Politics 19 (2): 179-195

Asikainen Eveliina & Jokinen Ari (2009)
Future Natures in the Making: Implementing Biodiversity in Suburban Land-use Planning.
Planning Theory & Practice 10 (3): 351–368.

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 7.5.2014 11.08 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results