To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: research group on public financial management: publications:
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management

DISSERTATIONS

Autero Anniina (2012) Ambiguity of performance management in the fire safety policy of Finland. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8942-6

Henttinen Seija (2010) Maatalousyrittäjien lomituspalvelut, vastaako tarkoitustaan - vastaako tarpeita. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7978-6

Kähkönen Liisa (2007) Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet paikallishallinnon palveluissa. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7143-8

Laesterä Eero (2010) Finanssiriskit Suomen kunnissa. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7961-8

Laurila Hannu (2006) Three Approaches to the Economics of Inter-Municipal Migration. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6723-X

Lauslahti Sanna (2007) Kunnan erikoissairaanhoidon kustannushallinnan keinot ja niiden käyttämisen esteet. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-6881-0

Määttä Juhani (2010) Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8184-0

Sinervo Lotta-Maria (2011) Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8490-2

Syvänen Sirpa (2003) Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista. Esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5704-8

Tammi Jari (2006) Toimintolaskennan käyttömahdollisuudet ja hyödyt kunnan johtamistyössä. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5704-8

Valkama Pekka (2004) Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla. Osoitteessa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6108-8

 

 

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 13.3.2014 15.09 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results