To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: responsible management research group (respman):
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management
Responsible Management Research Group (RESPMAN)

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät / Responsible Business Research Seminar 2018: 

Tervetuloa Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäiville 14.-15.3.2018 Tampereelle!

 

Katso kirjoitus tutkimuspäivistä Vaikuttaja-blogista https://vaikuttaja.uta.fi/miksi-eetikkoja-tarvitaan/!

 

14.–15.3.2018 Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Ilmoittautuminen / registration

Tutkimuspäivien ohjelma nähtävissä täältä! Programme of the seminar can be found here!

Keynote -puheenvuoroja voi seurata livenä täältä (tallenteita ei julkaista) / The keynote lectures will be streamed live here (recordings will not be available).

Twitter #RBRS2018

Kampuksen kartta / map of campus.

Tutkimuspäivillä palkittin EBEN Suomi ry:n toimesta vuoden 2017 paras työelämän etiikkaan liittyvä opinnäytetyö. Palkinnon voitti Outi Lehtonen. Lisätietoa palkinnosta EBEN Suomi ry:n nettisivuilta.


Mitä yritysvastuu tarkoittaa tämän päivän yhteiskunnassa? Miten vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat tulevat esiin erilaisissa liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaympäristöissä? Miten näitä näkökulmia voidaan tutkia ja kehittää?

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät pyrkivät edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen Suomessa. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit
 • Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
 • Sidosryhmävuorovaikutus
 • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet

Tutkimuspäivillä palkitaan paras työelämän etiikkaan liittyvä tutkielma yhteistyössä EBEN Suomi ry:n kanssa.

Vuoden 2018 keynote-puhujat:

Keynote -puheenvuoroja voi seurata livenä täältä

Dr. Geert Demuijnck, Professor of Business Ethics, EDHEC Business School:
    “Business ethics in practice: The role of business ethicists in corporations” (Ke 14.3.2018)

Dr. Pasi Heikkurinen, Lecturer in Business and Sustainable Change in the School of Earth and Environment, Sustainability Research Institute (SRI), University of Leeds:
     “Integrative perspective on business and sustainable change” (To 15.3.2018)

Tärkeät päivämäärät:

Marraskuu 2017                       Call for papers

Tammikuu 2018                       Abstraktien jättäminen ja ilmoittautuminen on avataan. 

23.2.2018                                  Abstraktien (200 sanaa) jättämisaika päättyy

2.3.2018                                Päätös hyväksytyistä abstrakteista sekä tutkimuspäivien ohjelma julkaistaan

7.3.2018                                  Ilmoittautuminen päättyy

14.–15.3.2018                          Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät Tampereen yliopistossa

Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen on avattu.

Lämpimästi tervetuloa!

 

***

Responsible Business Research Seminar

 

14.–15.3.2018 University of Tampere, Faculty of Management

Registration

Programme of the seminar can be found here!

The keynote lectures will be streamed live here (recordings will not be available).

Twitter #RBRS2018

Map of campus

The Responsible Business Research Seminar is organised in order to increase the visibility and to promote research on business responsibility, sustainability and ethics in Finland. The Research Seminar offers an opportunity for researchers in the field to present their research projects and results as well as to share ideas and experiences of doing research.

We invite presentation from all fields of business responsibility, sustainability and ethics. Potential topics include (but are not limited to):

 • Responsible business and corporate social responsibility
 • Ethical leadership and workplace wellbeing
 • Social entrepreneurship
 • Business-nature-society relations
 • Stakeholder interaction
 • Social accounting and CSR reporting
 • Value creation and responsible business models

Keynote speakers 2018:

The keynote lectures will be streamed live here

Dr. Geert Demuijnck, Professor of Business Ethics, EDHEC Business School:
    “Business ethics in practice: The role of business ethicists in corporations” (Ke 14.3.2018)

Dr. Pasi Heikkurinen, Lecturer in Business and Sustainable Change in the School of Earth and Environment, Sustainability Research Institute (SRI), University of Leeds:
     “Integrative perspective on business and sustainable change” (To 15.3.2018)

Important dates:

November 2017                        Call for papers

January 2018                           Abstract submission and registration is opened

23.2.2018                                 Deadline for abstracts (200 words)

2.3.2018                               Notification of accepted abstracts, conference programme published

7.3.2018                                 Deadline for registration

14.–15.3.2018                         Responsible Business Research Seminar at the University of Tampere

The Seminar is free of charge. Registration and abstract submission is now open.

Warm welcome!

***

Information about past seminars can be found here.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 23.4.2018 9.53 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results