Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: higher education group: opiskelu: maisteriohjelmat:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Higher Education Group

Pro gradu -tutkielmat

HEG on tarjonnut korkeakouluhallinnon alan maisterintutkintoon johtavaa koulutusta vuodesta 2004. Alla listatut gradut ovat HEG:n MARIHE-, KOHAMA- ja HEEM-ohjelmista valmistuneiden tutkielmia.


KOHAMA-ohjelmasta valmistuneiden pro gradu -tutkielmat

 

2018

Mikko Aaltonen Yliopistolakiuudistus ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono asia. Yliopistolakiuudistus on tosiasia” Diskurssianalyysi vuoden 2009 yliopistouudistuksen ympärillä käydystä keskustelusta poliittisessa ja akateemisessa kontekstissa

Tiina Säilä Opiskelijavalinnan, opintomenestyksen ja opintojen keskeyttämisen yhteys – Tampereen ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutus

Anu Roine Employee perceptions of performance appraisal

Aku Aarva The untapped potential of international alumni : "Street credibility and prestige for higher education institutions"

Joonas Nikkanen Tutkimusaineistot tutkimusmetriikan kohteina

Antti Hildén Kielikeskus yliopistossa, yliopistollisuus kielikeskuksessa : kielikeskukset osana yliopisto-organisaatiota ja johtajuuden jaetut muodot niiden käytänteinä

 

2017

Jari-Pekka Kanniainen New Public Governance and New Public Management in the Funding and Contractual Steering of the Finnish Higher Education System

Satu Vuoksenranta Kokemuksia opetussuunnitelman uudistamisesta muutoksen vaiheiden näkökulmasta

Pia Puonti Suomalaisten ammattikorkeakoulujen kansainväliset strategiset kumppanuudet

 

2016

Miska Lepistö Tulosjohdetut kansainvälistäjät. Ammattikorkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallintohenkilökunnan käsityksiä New Public Managementin mukaisesta tulosjohtamisesta

Eve Oesch Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen määritelmiä suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa 2010-luvulla

 

2015

Satu Kylmälä Lähiesimies paljon vartijana: yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen

Timo Perälä Tamperelaisten korkeakoulujen Tampere3-yhdistymishanke – Mitä tavoitellaan?

Tuure Pitkänen Tutkimustiedon merkitys korkeakoulutusmääriä koskevassa päätöksenteossa Suomessa

Juuso Vakkuri Henkilöstöhallinnon käytännöt yliopistoissa - Sisällönanalyysi kahdeksan yliopiston julkisista dokumenteista

 

2014

Risto Seppänen Yliopiston laadunvarmistuksen itsearvioinnin menettelytavat ja niiden toimivuus

 

2013

Taru Lehtinen HENKILÖSTÖPOLITIIKKA JA MÄÄRÄAIKAISET PALVELUSSUHTEET HELSINGIN YLIOPISTOSSA

 

2012

Pauliina Suomela BYROKRATIA LÄÄKETIETEEN OPETUSHENKILÖSTÖN KÄSITYKSINÄ Fenomenografinen lähestymistapa byrokratiaan yliopisto- ja sairaalaorganisaatiossa

Maria Ranta TIETEELLINEN, TAITEELLINEN VAI AMMATILLINEN MUUSIKKO? Tapaustutkimus duaalimallista esittävän säveltaiteen korkeakoulutuksessa

Mervi Silaste Opetusministeriön informaatio-ohjaus yliopistojen alueellisessa tehtävässä vuosina 2001-2009

 

2011

Heidi Kauppinen Maisterivaiheen opiskelijavalinta kauppatieteellisen alan yliopistokoulutuksessa

Kari Korhonen Tehokkaammin tutkintoja, ketä ohjata ja miten ohjata? Katsaus korkeakoulukoulutuksen politiikkainstrumenttivalintoihin.

Kaisa Partanen Akateemisten asiantuntijoiden näkemyksiä johtamisesta yliopiston laitoksilla

 

2010

Tea Vellamo Erasmus Mundus Masters Course as Networks: A Study of Two Finnish Coordinators

Hanna Nurmi Monesta yhdeksi. Organisaatiomuutoksen toteuttaminen Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa 

 

2009 

Elias Pekkola Tutkimuksen tuottavuus- ja sovellettavuusvaatimukset uhka akateemiselle työlle? - Markkinoituva yhteiskunta ja muuttuva akateeminen professio


MARIHE Master's Theses

2015

Calugareanu, Simona Institutional logics influencing the engagement of academics in internationalization at the School of Management, University of Tampere

Gebremeskel, Haftu Academic leaders' views of the role of organizational culture in implementing management innovation : the case of Bahir Dar University, Ethiopia

Maxwell Stuart, Rebecca Transnational student engagement : the invisible students?

Mikalayeva, Katsiaryna Factors influencing the choice of Finland as Fulbright Student Program destination

Milutinovic, Milos The influence of Erasmus Mundus Action 2 Program on the internationalization in Serbia : a case study of two Serbian universities

Sun, Qi A study on local employment of international graduates in Sweden

Swanson, Anne How do prevailing National and Regional Innovation Systems affect university contribution, and transformation towards building an Entrepreneurial University? Insights from a comparative regional case study of the Life Sciences disciplinary area: Stockholm and Vienna

Tran Dinh Thanh, Long Student feedback mechanisms : the case of a Vietnamese public university

2014

Abebe, Rediet Institutionalisation of Quality Assurance in an Ethiopian Public University

Bogunovic, Zana Innovativeness of Serbian Academic Community

Galevski, Martin The academic profession in Macedonia: Conditions and challenges

Long, Wanqiu How innovation intermediaries between university and business promote students' start-up in Beijing: policy and practice

Savanovic, Jovana Stakeholder involvement in Quality Assurance of Internationalization in Higher Education Institutions in Austria

Shaydorova, Gunsyma Rationales for the internationalization of higher education: the case of Russia

Traveller, Andrew University Integration in Slovenia: Tracing the Policy Trajectory

Woldegiyorgis, Ayenachew Indicia of the developmental state concept in the Ethiopian higher education

Zheng, Gaoming Changing academic work in China: under the impact of academic promotion policy


HEEM Master's Theses 

Alla listatut tutkielmat ovat HEG:n European Master In Higher Education -ohjelmasta (HEEM) valmistuneiden opinnäytteitä. HEEM oli kaksivuotinen Erasmus Mundus yhteistutkinto-ohjelma (120 op), joka organisoitiin yhteistyössä Aveiron ja Oslon yliopistojen kanssa.

2012

Maria Lourdes de Ballesteros-Garcia
Organizational Change in an Academic Unit of a Mexican State University: The case of the Oceanographic Reserach Institute (IIO)

Stevie Goddard
Intercultural Course Learning Satisfactions affect on Acculturation Attitudes

Sumita, Sharma
Assessment and accreditation as a tool for improvement in higher education

Ekaterina Chaykina
University-industry-government interactions in Russian innovation policies

Gipson, Dylan
Lobbying and Governance: Competition and Cooperation Among Public Research Univiersities in Two American States2011

2011

Rashid, Shahida
Trends in Access and Quality of Higher Education in Pakistan: A Research based on three Case Studies

Trinh, Truong
Bridging Partnership Establishment Needs between the Finnish and Vietnamese HE Institutions: A Case Study of Motivation, Interested Partnering Activities and Challenges of twenty nine Vietnamese Key Universities

Fabiana, Barros de Barros
The Innovation Law and its Effects over the Management of Technology Transfer at Brazilian Universities

2010

Renata Radvanska
The Implementation of Sustainable Development in Higher Education Teaching: The case of University of Tampere

Yohannes Hailu Mehari
GOVERNANCE IN ETHIOPIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM: State-Higher Education Institutions Relationship, the Case of Mekelle University

2009

Dong Seob Lee
A Review of 2nd Phase Brain Korea 21 (BK 21) Project in South Korea; Identifying Financial Autonomy and External Accountability of Higher Education Institutions
.

James Anyan
The Impacts of Tuition Fees on Higher Education Accessibility and Equity: The Case of the University of Ghana

Charisse Reyes
Entrepreneurial Universities' Obligations to Society: A Case Study of the Mindanao State University in the Philippines

Bilola Theresia Samfoga Doh
Performance-Based Funding Mechanisms in the Cameroonian Higher Education System: Case of the Staff Development Grant at the University of Buea

2008

Sofia Cusnir
Transferring the Bologna Process Ideas into National Higher Education Policy Practices: the Case of the Republic of Moldova

Po-Yun Liu 
The Impacts of Internationalization on Quality Assurance Policy: A Comparative Study of Finland 
and Taiwan

Kristina Maric
Effects and Implications of the Acreditation Process at Post-Secondary Vocational Schools in Serbia  

Henry Mugabi 
The Role of Religiously Affiliated Universities in the Provision of Higher Education in Uganda: A Case Study of Uganda Christian University ( 
UCU)

Adnan Mughul
Foreign Faculty Hiring Program - FFHP: The Brain-Gain Drive of the Higher Education Commission in Pakistan

Kreanchai Rungfamai 
Higher Education and Institutional-autonomy Policy in Thailand: The Perspective of Agency Theory

Jie Zhang 
Expectancy and University Academics’ Motivation to Participate in the Performance Assessment

2007 

Anastasia Dashkovskaya
Steering of university research in the Russian Federation

Pascal Samfoga Doh
Harmonisation Challenges in Higher Education: Case of the French and British Bicultural System in Cameroon

Yulia Shumilova
Implementation of the Bologna Process in Russia: Tomsk Polytechnic University as a Case Model

2006

Kristen Healy 
Canadian Student Mobility and the Experience of National Identity Abroad

Tyler Henderson
The Implementation of the Erasmus Mundus Programme

Elona Mehmeti 
The Experience of Albanian Universities in Managing Student and Staff Mobility

Pham Xa Phuong
Roles of Private Universities as Non-Profit Organizations in Vietnam


HEEM Master's theses completed at the University of Oslo can be accessed inwww.uv.uio.no/hedda/masterprogramme/published_thesis.html 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 28.5.2018 10.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti