Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: higher education group: opiskelijaksi:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Higher Education Group

KOHAsta sanottua

"Aivan erinomainen läpileikkaus yliopistolaitoksen kehityksestä ja nykyhetken tilanteesta."

- Opiskelija Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena -jakso lv 2015-16

"Laaja kokonaisuus hahmottui, tutustuin ryhmäläisiin. Oli kiva tehdä ja soveltaa teoriaa case-tapaukseen. Hyviä keskusteluja ryhmäläisten kanssa."

- Opiskelija Organisaatio, johtaminen ja kehittäminen korkeakouluissa -jakso lv 2015-16

"Olen toiminut laadusta vastaavana koulutussuunnittelijana kaksi vuotta, oli hyvä pysähtyä miettimään välillä perusteita."

- Opiskelija Laatu, arviointi ja kehittäminen korkeakouluissa -jakso lv 2015-16

KOHA-logo

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA)

KOHA on 40 opintopisteen laajuinen korkeakouluhallinnon ja johtamisen asiantuntijakoulutuskokonaisuus, joka on suunnattu täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa työskenteleville täydennyskouluttautujille KOHA-opintokokonaisuus tarjoaa välineitä oman työn kehittämiseen ja urakehityksen tukemiseen. Kokonaisuus soveltuu myös sivuainekokonaisuudeksi yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle, joka on kiinnostunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisista hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

KOHA-opintokokonaisuuden opetus järjestetään Tampereen yliopistossa periodiopetuksena. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi työn ohessa jaksottaen opinnot kahden lukuvuoden ajalle. Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös maksullisena täydennyskoulutuksena asiakkaan omassa organisaatiossa.

KOHA-koulutuksesta antaa lisätietoja yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki ja professori Jussi Kivistö


Haku KOHA-kokonaisuuteen

Haku lukuvuoden 2018-2019 KOHA-ohjelmaan on 15.3.-19.4.2018. Lisätietoja johtamiskorkeakoulun opintosihteeri Marjo Lahti.

 

Huom.  KOHA-ohjelman hakukelpoisuuksia on uudistettu. Ohjelmaan voidaan valita  myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.

   
  Johtamiskorkeakoulu
  33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
  puh. (03) 355 111 (vaihde)
  Ylläpito: jkk.info@uta.fi
  Muutettu: 18.9.2018 12.05 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti