Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelijaksi: politiikan tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Opiskelijaksi

Hyödyllisiä linkkejä

Politiikan tutkimuksen valintakoekirja

Haku politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan

Lisätietoja hakemisesta saat Tampereen yliopiston yleisiltä Opiskelijaksi-sivuilta.

Lisätietoja politiikan tutkimuksen aiempien vuosien valintakokeista ja arvosteluperusteista.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa akateemisia valmiuksia sekä teoreettisesti ja metodisesti innovatiivisia näkökulmia politiikan moninaisten ja muuttuvien ilmiöiden analyysiin. Ohjelmassa ymmärretään politiikka laaja-alaisena ilmiönä. Se kattaa eri tasot alueellisesta ja kansallisesta eurooppalaiseen ja laajempaan kansainväliseen tasoon. Se löytää politiikan myös politiikan tavanomaisen sektorin ulkopuolelta kaikesta yhteiskunnallisesta elämästä ja toiminnasta. Tutkimusotteen tieteellisen yhtenäisyyden lisäksi ohjelma rohkaisee kriittiseen ajatteluun ja sitä kautta poliittisen toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden pohdintaan. Työharjoittelu ja kansainvälisyys ovat ohjelmassa tärkeällä sijalla.
Ohjelman suorittaneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä valtion- ja julkishallinnon lisäksi kansalaisjärjestöissä, mediassa, kansainvälisissä tehtävissä ja myös yritysten palveluksessa yhteiskuntasuhteiden ja henkilöstöhallinnon alueilla. Kaikkiaan ohjelma tarjoaa vankan politiikkatieteellisen ytimen, jota laajennetaan yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastamaan aikamme moninaisiin haasteisiin. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat haluamaansa maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti. Lisäksi tarjolla on erillisiä englanninkielisiä maisteriohjelmia, mm. Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research.

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 14.12.2015 13.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti