Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa: erasmus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman Erasmus-vaihdot

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmalla on oma Erasmus-yhteistyösopimus n. 30 eri partnerin kanssa (lukuvuoden 2014–2015 sopimukset). Vaihtosopimuksissa on tieteenalaksi määritelty politiikan tutkimus. Vaihtomahdollisuudet voivat sisältää perinteisten kansainvälisen politiikan ja valtio-opin ohella esim. Eurooppa-opintoja, turvallisuustutkimusta ja kehitystutkimusta kohdeyliopistosta riippuen.

Tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijat voivat hakea kaikkia politiikan tutkimuksen sopimusalan vaihtopaikkoja. Tämän lisäksi myös jatko-opiskelijat voivat hakea Kentin yliopistoon yhdeksi lukukaudeksi.

Erasmus-vaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena; opintojen edistymisen ja oman tieteenalan perusteiden hallitsemisen kannalta vaihtoon lähtemistä suositellaan aikaisintaan toisen lukuvuoden keväällä. Jotkut Erasmus-partnerit edellyttävät hakijoilta vähintään kahden lukuvuoden opintoja sopimusalalta kotiyliopistossa ennen vaihtoon hyväksymistä.

Myös politiikan tutkimusta valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat (ns. sivuaineopiskelijat) voivat hakea politiikan tutkimuksen vaihtopaikkoihin. Sivuaineopiskelijoilta edellytetään, että he ovat suorittaneet jo hakuvaiheessa vähintään politiikan tutkimuksen perusteet (politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma/kansainvälinen politiikka/valtio-oppi), ja että he suorittavat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan korvattavia opintoja myös vaihdossa ollessaan. 

Valinnat tehdään ensisijaisesti politiikan tutkimuksen opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Valinnoissa ovat aina etusijalla politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. 

Erasmus-sopimukset ovat aina alakohtaisia vaihtosopimuksia (politiikan tutkimus/kansainväliset suhteet/valtio-oppi), joten muiden alojen opiskelijoita ei voida näiden sopimusten puitteissa politiikan tutkimuksen partnerilaitoksiin lähettää. Tämä koskee myös mahdollisia täydennyshakukierroksia.

Erasmus-opiskelijavaihto kestää yleensä 5–10 kuukautta ja voi ajoittua joko syys- tai kevätlukukaudelle tai kestää yhden (saman) lukuvuoden. Erasmus-vaihtojakson tulee kestää vähintään kolme kuukautta tai ainakin kokonaisen lukukauden. Vaihdon tulee toteutua kohdeyliopiston lukukausien aikana. Erasmus-opiskelija on vapautettu lukukausimaksujen maksamisesta vastaanottavassa yliopistossa.

Ensimmäinen hakuaika seuraavan lukuvuoden vaihtoihin on vuosittain yleensä tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi järjestetään tarvittaessa täydennyshaut kevätlukukauden lopulla huhtikuussa sekä syyslukukauden alkupuolella (seuraavan kevätlukukauden opiskelu) mikäli vaihtopaikkoja on jäljellä. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan hakuaikojen alkaessa yksikön ajankohtaispalstalla. Vaihtoon haetaan sähköisesti NettiOpsun kautta ('Vaihdot').

Alustavat valinnat suoritetaan vaihdosta vastaavassa yksikössä/tutkinto-ohjelmassa, minkä jälkeen yksikkö nimeää vaihtoon valitut opiskelijat vastaanottaville yliopistoille. Tämän jälkeen opiskelija on suoraan yhteydessä kohdeyliopistoon sekä hoitaa vaihtojaksoon liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Vaihtoon valittujen opiskelijoiden tulee yleensä täyttää vielä partneriyliopiston omat hakudokumentit. Lopullisesti vaihtopaikka varmistuu aina vasta vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen.

Lukuvuoden 2014–2015 alusta lähtien Erasmus-apurahan suuruudet perustuvat vaihdon kestoon päivissä. Vaihdon tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Apuraha maksetaan kahdessa erässä ennen vaihtoon lähtöä ja vaihdon toteututtua (80%/20%). Kohdemaat on luokiteltu kahteen kalleusluokkaan (ks. lisätietoja).

Erasmus-apurahan maksamiseen liittyvissä seikoissa opiskelija asioi yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksen kanssa. Tampereen yliopiston Erasmus-yhdyshenkilö on Noora Maja, erasmus(at)uta.fi, joka hoitaa apurahan maksamisen opiskelijoille. Opiskelija hoitaa itse asioinnin opintotukiviranomaisten kanssa saadakseen korotetun asumistuen vaihtoperiodin ajaksi.

Erasmus-ohjelma edellyttää ns. Learning Agreement´in solmimista, jossa opiskelija saatavilla olevan kurssi-informaation perusteella valitsee kurssit kohdeyliopistosta ja sitoutuu suorittamaan ne vaihtoperiodin aikana. Learning Agreement täytetään yleensä siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo hyväksytty vaihtopaikkaan ja kun vaihdon aikana suoritettavat opinnot ovat selvinneet (I-osa). Myös vaihtojakson aikana tulevat mahdolliset muutokset alkuperäiseen opintosuunnitelmaan ilmoitetaan LA-kaavakkeella (II-osa). Lähettävän yksikön ja vaihtoyliopiston edustajien allekirjoittama Learning Agreement -lomake (I- ja mahdollinen II-osa) on toimitettava viimeistään vaihdosta palattaessa kansainvälisten asioiden keskuksen Erasmus-toimistoon (kopio riittää).

Korvaavuuksien hakeminen tai ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon: ks. erilliset ohjeet.

>> politiikan tutkimuksen Erasmus-partnerit 2014–2015
>> Erasmus-opiskelijan opas
>> Learning Agreement -lomake, word-dokumentti (I-osa (POL:n esitäytetty), II-osa)

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: minna.hoijer(at)uta.fi
Muutettu: 20.3.2015 10.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti