Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa: erasmus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman Erasmus-vaihdot

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmalla on oma Erasmus-yhteistyösopimus 36 eri partnerin kanssa (voimassaolevat Erasmus-sopimukset). Kaikissa vaihtosopimuksissa tieteenalaksi on määritelty politiikan tutkimus. Vaihtomahdollisuudet voivat sisältää perinteisten kansainvälisen politiikan ja valtio-opin ohella esim. Eurooppa-opintoja, turvallisuustutkimusta ja kehitystutkimusta kohdeyliopistosta ja partnerilaitoksesta riippuen.

Tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijat voivat hakea kaikkia politiikan tutkimuksen sopimusalan vaihtopaikkoja. Suurin osa sopimuksista kattaa sekä kandi- että maisteritason opinnot. Lisäksi myös kansainvälisen politiikan ja valtio-opin jatko-opiskelijat voivat hakea Gentin, Kentin ja Sapienzan (Rooma) yliopistoihin.

Erasmus-vaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena; opintojen edistymisen ja oman tieteenalan perusteiden hallitsemisen kannalta vaihtoon lähtemistä suositellaan aikaisintaan toisen lukuvuoden keväällä. Jotkut Erasmus-partnerit edellyttävät hakijoilta vähintään kahden lukuvuoden opintoja sopimusalalta kotiyliopistossa ennen vaihtoon hyväksymistä.

Myös politiikan tutkimusta valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat (ns. sivuaineopiskelijat) voivat hakea politiikan tutkimuksen vaihtopaikkoihin. Sivuaineopiskelijoilta edellytetään, että he ovat suorittaneet jo hakuvaiheessa vähintään politiikan tutkimuksen perusteet (politiikan tutkimus valinnaisina opintoina: perusopinnot 20 op), ja että he suorittavat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan korvattavia opintoja myös vaihdossa ollessaan. Maisteritason vaihtoihin voidaan lähettää ainoastaan politiikan tutkimuksen pääaineopiskelijoita.

Valinnat tehdään ensisijaisesti politiikan tutkimuksen opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Valinnoissa ovat aina etusijalla politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. 

Erasmus-vaihdot perustuvat tieteenalakohtaisiin vaihtosopimuksiin (politiikan tutkimus: kansainvälinen politiikka/valtio-oppi), eikä muiden alojen opiskelijoita voida lähettää näiden sopimusten puitteissa politiikan tutkimuksen partnerilaitoksille. Tämä koskee myös täydennyshakukierroksia.

Erasmus-opiskelijavaihtoon voi hakea yleensä joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi (ks. mahdolliset tarkennukset partnerilistalta). Vaihtojakson tulee kestää vähintään kolme kuukautta tai kokonaisen lukukauden, ja vaihdon tulee toteutua kohdeyliopiston lukukausien aikana. Kesäkursseille ei ole mahdollista lähteä Erasmus-vaihtoon. Erasmus-opiskelija on vapautettu lukukausimaksujen maksamisesta vastaanottavassa yliopistossa.

Ensimmäinen hakuaika seuraavan lukuvuoden vaihtoihin on vuosittain yleensä tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi järjestetään tarvittaessa täydennyshaut kevätlukukauden lopulla maalis-huhtikuussa sekä syyslukukauden alkupuolella (seuraavan kevätlukukauden opiskelu) mikäli vaihtopaikkoja on jäljellä. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan hakuaikojen alkaessa yksikön ajankohtaispalstalla. Vaihtoon haetaan sähköisesti Opiskelijan työpöydän kautta (NettiOpsu: 'Vaihdot'). Seuraava hakuaika (klk 2018 Erasmus-vaihdot) on 5.–19.9.2017 (2. täydennyshaku vapaina oleviin vaihtokohteisiin).

Alustavat valinnat suoritetaan vaihdosta vastaavassa yksikössä/tutkinto-ohjelmassa, minkä jälkeen yksikkö nimeää vaihtoon valitut opiskelijat vastaanottaville yliopistoille. Tämän jälkeen opiskelija on suoraan yhteydessä kohdeyliopistoon sekä hoitaa vaihtojaksoon liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Vaihtoon valittujen opiskelijoiden tulee yleensä täyttää vielä partneriyliopiston omat hakudokumentit. Lopullisesti vaihtopaikka varmistuu aina vasta vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen.

Erasmus-apurahan suuruus perustuu vaihdon kestoon päivissä. Vaihdon tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Apuraha maksetaan kahdessa erässä ennen vaihtoon lähtöä ja vaihdon toteututtua (80%/20%). Kohdemaat on luokiteltu kahteen kalleusluokkaan (ks. lisätietoja).

Erasmus-apurahan maksamiseen liittyvissä seikoissa opiskelija asioi yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksen kanssa. Tampereen yliopiston Erasmus-yhdyshenkilö on Noora Maja (erasmus(at)uta.fi), joka hoitaa apurahan maksamisen opiskelijoille. Vaihdon ajaksi voi hakea myös opintotukea.

Erasmus-ohjelma edellyttää ns. Learning Agreement´in solmimista, jossa opiskelija saatavilla olevan kurssi-informaation perusteella valitsee kurssit kohdeyliopistosta ja sitoutuu suorittamaan ne vaihtoperiodin aikana. Learning Agreement täytetään yleensä siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo hyväksytty vaihtopaikkaan ja kun vaihdon aikana suoritettavat opinnot ovat selvinneet (I-osa). Myös vaihtojakson aikana tulevat mahdolliset muutokset alkuperäiseen opintosuunnitelmaan ilmoitetaan LA-kaavakkeella (II-osa). Lähettävän yksikön ja vaihtoyliopiston edustajien allekirjoittama Learning Agreement -lomake (I- ja mahdollinen II-osa) on toimitettava viimeistään vaihdosta palattaessa kansainvälisten asioiden keskuksen Erasmus-toimistoon (kopio riittää).

Mikäli kohdeyliopisto vaatii kielitodistusta, sitä voi pyytää tarvittaessa Tampereen yliopiston kielikeskuksesta.

Korvaavuuksien hakeminen tai ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon: ks. erilliset ohjeet.

>> politiikan tutkimuksen Erasmus-partnerit 2016–2017/2017–2018
>> Erasmus-opiskelijan opas
>> Learning Agreement -lomake (2016–2017), word-dokumentti (I-osa (huom. POL:n esitäytetty ja lisäohjeilla!), II-osa)
>> kielitodistuksen hakeminen kielikeskuksesta vaihto-opintoja varten

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: minna.hoijer(at)uta.fi
Muutettu: 4.5.2017 17.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti