Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: koulutusuudistus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Yleisiä siirtymäsäännöksiä johtamiskorkeakoulun opiskelijoille

Yliopiston yleiset siirtymäsäännökset ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille löytyvät yliopiston koulutusuudistus-sivuilta.

Oppiainekohtaiset siirtymäsäännökset löytyvät seuraavasti tieteenaloittain: hallintotieteet, kauppatieteet ja politiikan tutkimus. Sivuilta löydät myös tutkintoihin sisältyvien kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset.

Pääainepohjaisia tutkintoja voi suorittaa 31.7.2015 asti

Pääainepohjaisesta koulutuksesta siirrytään 1.8.2012 tutkinto-ohjelmiin. Vanhat opiskelijat voivat halutessaan siirtyä uusien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi heti lukuvuonna 2012–2013. Tarkemmat ohjeet siirtymiseen annetaan yliopiston koulutusuudistuksen Siirtyminen uuteen tutkinto-ohjelmaan -sivustolla.

Pääainepohjaisen tutkinnon voi kuitenkin suorittaa loppuun siirtymäaikana, joka kestää kolme lukuvuotta (1.8.2012-31.7.2015). Johtamiskorkeakoulu suositteleekin, että pääainepohjaisessa tutkinnossa aloittanut opiskelija suorittaa käynnissä olevan tutkintonsa loppuun vanhan rakenteen mukaisesti, mikäli on valmistumassa viimeistään siirtymäkauden loppuun mennessä. Opiskelija voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi siirtymäkauden aikana. Ennen syksyä 2005 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei voi kuitenkaan enää valmistua. Katso lisätietoja yliopiston koulutusuudistuksen Vanha opiskelija ja koulutusuudistus -sivustolta.

Tutkinnon suorittamiseen ja rakenteeseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintoasiain päällikköön tai opintokoordinaattoriin ja opetuksen toteutukseen liittyvissä asioissa opintojakson vastuuopettajaan (kts. opetusohjelma).

Pääaine/opintosuunta ei muutu

Ennen vuotta 2012 aloittaneilla opiskelijoilla, jotka siirtyvät uuteen järjestelmään, säilyy oikeus sen opintosuunnan syventäviin opintoihin, jota vastaavaan pääaineeseen heidät on aikanaan valintakokeessa valittu. Vastaavasti kandidaatin tutkinnon erikoistumisala määräytyy aikaisemman pääaineen mukaisesti. Toisin sanoen pääainepohjaiseen tutkintoon valitulla uuteen järjestelmään siirtyvällä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vuonna 2012 aloittaneiden tapaan poluttua vapaasti.

Mikäli uuteen järjestelmään siirtynyt opiskelija haluaa vaihtaa vanhan pääaineen määrittelemää suuntautumisalaansa kandidaattivaiheessa, hän voi hakea suuntautumisalan vaihtoa (vrt. nykyinen pääaineen vaihto).  Kandidaatti- ja maisteriopintojen nivelvaiheessa ne opiskelijat, jotka haluavat vaihtaa maisteriopintojen opintosuuntaa, voivat samoin hakea opintosuunnan vaihtoa. Näitä molempia vaihtoja koskevat päätökset tehdään johtamiskorkeakoulun johtajan päätöksellä erillisestä hakemuksesta hakuajan puitteissa. Lisätietoa annetaan syksyllä 2012.

Keskeneräiset opintokokonaisuudet valmiiksi 31.12.2012 mennessä

Uudet opetussuunnitelmat on julkaistu ja tulevat voimaan 1.8.2012.
Syyslukukauden 2012 aikana opiskelijat voivat osallistua tentteihin ja suorittaa keskeneräiset opintokokonaisuudet/opintojaksot loppuun edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi, mikäli olet suorittanut opintojaksosta luennot, mutta et kirjallisuutta, on sinulla aikaa vuoden 2012 loppuun asti suorittaa puuttuva osa edellisen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.

Keskeneräisten opintojaksojen tenttimismahdollisuuksia kannattaa katsoa sähköisestä tenttipalvelusta tai tiedustella opintojakson vastuuopettajalta.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 18.9.2012 13.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti