Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: koulutusuudistus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Uudet tutkintorakenteet

Huolimatta siitä, että johtamiskorkeakoulussa siirrytään syksyllä 2012 uusien tutkinto-ohjelmien mukaisiin tutkintorakenteisiin, tutkintonimikkeet säilyvät ennallaan. Johtamiskorkeakoulusta valmistuu edelleen hallintotieteiden, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatteja ja maistereita. Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien tutkintorakenteet jakautuvat kandidaattiohjelmaan ja maisteriopintoihin. Kandidaattiohjelmien opinnot jakautuvat edelleen seuraaviin opintokokonaisuuksiin: yhteiset opinnot, jotka sisältävät kieli- ja viestintäopinnot, perusopinnot, aineopinnot ja valinnaiset opinnot. Maisteriopinnoissa opinnot ovat jaettu syventäviin opintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Kauppatieteiden maisteriopintoihin sisältyy lisäksi myös kieli- ja viestintäopintoja, hallintotieteiden maisteriopinnoissa taas suoritetaan harjoittelu.

Opintojaksot ja opintokokonaisuudet

Uuden tutkintorakenteen mukainen opetustarjonta koostuu joitain poikkeuksia (kuten kieli- ja viestintäopinnot) lukuun ottamatta viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Kandidaattiohjelmissa opintojaksot ovat edelleen koottu 10–25 opintopisteen laajuisiksi opintokokonaisuuksiksi eli moduuleiksi. Osalle opintokokonaisuuksista on määritelty opintojaksojen suoritusjärjestys. Hallintotieteiden ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelmissa perusopinnot koostuvat maisteriopintosuuntien järjestämien aineopintotasoisten opintokokonaisuuksien aloitusopintojaksoista eli niin sanoitusta kulmakursseista. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa perusopinnot muodostavat aineopinnoista erillisen kokonaisuutensa. Maisteriopinnoissa opinnot ovat puolestaan ryhmitelty maisteriopintosuuntien määrittelemiksi kokonaisuuksiksi.

Opintojen eteneminen uudessa tutkintorakenteessa

Opintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävien opintojen vaatimukset. Osassa opintojaksoista edeltävät opinnot ovat määritelty suosituksiksi, osassa pakollisiksi. Edeltävien opintojen logiikka tulee ottaa uudessa tutkintorakenteessa huomioon sekä tutkinto-ohjelman omien opintojen, teemakokonaisuuksien kuin valinnaisten opintojenkin kohdalla.

Valinnaiset opinnot ja johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet

Yksi keskeisimmistä koulutusuudistuksen tuomista muutoksista liittyy uuden tutkintorakenteen valinnaisiin opintoihin, jotka korvaavat vanhan opetussuunnitelman sivuaineopinnot. Valinnaiset opinnot ovat, hieman pelkistäen, entistä sivuaineajattelua vapaampaa opintojen suunnittelua mahdollistava kokonaisuus: valinnaisiksi opinnoiksi voi toki edelleen sisällyttää vanhoja sivuaineita vastaavia opintoja, mutta ne voivat sisältää myös esimerkiksi tutkinto-ohjelman omia opintoja, joita opiskelija ei tutkintotodistusta hakiessaan kiinnitä tutkintorakenteen perus- ja aineopintoihin. Myös kaikkien johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien maisteriopintosuuntiin sisältyy valinnaisia opintoja, jotka voivat olla esimerkiksi aineopintotasoisia opintojaksoja, laajempia opintokokonaisuuksia tai muita tutkielman tekoa tukevia opintoja.

Johtamiskorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille lisäksi kattavan valikoiman hallinnon, kaupan ja politiikan rajapinnoilla sekä näiden sisällä toimivia yhteisiä teemakokonaisuuksia. Perus- ja aineopintotasoisista opinnoista koostuvia teemakokonaisuuksia on tarjolla 28 moduulin kattaus. Syventävistä opinnoista koostuvia teemakokonaisuuksia, joita voi lukea maisteriopintojen valinnaisina opintoina, löytyy tämän lisäksi kuusi. Perus- ja aineopintotasoisia teemakokonaisuuksia voi opiskella myös osana maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Teemakokonaisuudet ovat pääasiassa koostettu tutkinto-ohjelmien moduuleihin sisältyvistä opinnoista. Opiskelijat kuitenkin saavat uudessa tutkintorakenteessa teemakokonaisuuksista erillisen suoritusmerkinnän tutkintotodistukseensa. Teemakokonaisuuksien opiskelu ei siis tarkoita sitä, että jokin tietty opintojakso olisi suoritettava kahteen kertaan. Teemakokonaisuudet tarjoavat oivallisia mahdollisuuksia kartuttaa opinnoissa kertyvää osaamista ja valinnaisia opintoja laajemmiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Teemakokonaisuudet löytyvät johtamiskorkeakoulun opinto-oppaasta otsikon Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet alta.

***

Tutkinto-ohjelmien ensi syksynä käynnistyviin tutkintorakenteisiin voit tutustua tarkemmin opinto-oppaasta sekä viereisistä linkeistä, joissa tutkintorakenteita avataan tarkemmin tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 1.8.2012 10.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti