Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: maisteriohjelmat: tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma: tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumAsiantuntijaesittelyt

Lili Kihn

Lili Kihn
KTT, professori
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Lili Kihn on yrityksen laskentatoimen professori, yksi Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuprofessoreista sekä talousjohtamisen ja laskentatoimen tutkimusryhmän johtaja.  Ulkomailla hän on työskennellyt mm. London School of Economicsissa, University of Southern Californiassa ja Montclair State Universityssä. Hänellä on useita kansainvälisiä julkaisuja ja yhteistyöhankkeita laskentatoimen ja ohjauksen alueilla. Kihn on myös ollut kysytty puhuja ja asiantuntija kotimaisissa ja ulkomaisissa koulutustilaisuuksissa ja tieteellisissä kongresseissa.

Sanna Alakare

Sanna Alakare
OTK, toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry

Olen toiminut tilintarkastajien edunvalvontajärjestön toiminnanjohtajana vuodesta 2010. Työni painottuu yhdistyksen johtamisen lisäksi laaja-alaiseen osallistumiseen erilaisiin yhteistyö- ja lainsäädäntöhankkeisiin. Ennen Suomen Tilintarkastajat ry:tä toimin työ- ja elinkeinoministeriössä lainvalmistelijana.

”Tilintarkastusala on tällä hetkellä monien myllerrysten kohteena niin lainsäädännöllisten kuin digitaalistenkin muutosten osalta. Tilintarkastus varmentaa osaltaan yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuuden ja yritysten välisen luottamuksen säilymisen. On erittäin tärkeää kehittää tilintarkastusta vastaamaan mm. digitalisaation haasteisiin ja samalla huolehtia siitä, että ettemme menetä tilintarkastuksen suomalaiselle yhteiskunnalle takaamaa luottamuspääomaa.”


Markus Kiviaho

Markus Kiviaho
HM, JHTT, CGAP, CRMA, Tarkastusjohtaja, sisäinen tarkastus
Tampereen kaupunki

Markus Kiviaho on erikoistunut johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana sisäisen tarkastuksen johtajana Audiator - yhtiöissä vastaten sisäisen tarkastuksen palveluiden tuottamisesta valtion virastoille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Johtavana konsulttina hän vastasi FCG Konsultointi Oy:ssä mm. valtakunnallisesta Toimintakykyiset Kuntakonsernit kehittämisohjelmasta. Kiviaho on aktiivisesti osallistunut mm. kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun. Tällä hetkellä Kiviaho toimii Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana.

Johanna Kotipelto
Johanna Kotipelto
KTK, erityisasiantuntija
Valtioneuvoston kanslia

Uraani verohallinnossa kuului sähköinen asiointi. Tyvi-ilmoitukset, Esitäytetty veroilmoitus ja Palkka.fi. Verokortti - ja Veroilmoitus verkossa sekä Verotili. Kaikissa periaatteena on tieto lähteeltä mahdollisimman vaivatta. Real-Time Economy -hankkeessa loimme konseptit niin tulorekisterille kuin raportointikoodistolle, ja Tieken kanssa lokalisoitiin suomalainen XBRL-taksonomia. Valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikössä saan olla ratkomassa yhteiskunnan haasteita näköalapaikalta, mm. vastuullani olevalla kokeilujen digitaalisella yhteiskehittämis- ja –rahoitusalustalla.

Digitalisaatio ja sen mahdollistamat alusta- ja jakamistalous muuttavat tulonjakoa, algoritmit ja robotit haastavat työnjakoa. Nämä ilmiöt mullistavat taloutta ennen näkemättömällä tavalla, ne haastavat verotuksen ja sitä kautta yhteiskunnan rahoituksen. Edessämme on haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitsemme uudenlaista ajattelua. Tervetuloa mukaan!


Hannu Ojala

KTT (Helsingin kauppakorkeakoulu, laskentatoimi), KM (Helsingin yliopisto, aikuiskasvatus) professori ma. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja Professor of Practice Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu

Opetan ja tutkin rahoittajan laskentatoimen alueen teemoja: kansainvälistä laskentatoimea (IFRS), tilintarkastusta ja talouden informaatiovirtojen automatisointia (XRBL). Ennen siirtymistä yliopistotehtäviin (vuonna 2006) työskentelin 15 vuotta kansainvälisissä talous- ja yleisjohdon tehtävissä. Siksi yliopistouran aikana on ollut luonnollista jatkaa työskentelyä aktiivisena osana kansainvälisiä tutkijaverkkoja. Olen julkaissut useita artikkeleita kansainvälisissä korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä.

Janne Ruohonen

 

Janne Ruohonen
Kauppat.tri, yritysjuridiikan yliopistonlehtori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Ruohonen on väitellyt osakeyhtiön varojenjaon maksukykytestistä. Hän on antanut lausuntoja useista osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain uudistushankkeista. Tällä hetkellä Ruohonen tutkii erityisesti tilintarkastus- ja osakeyhtiöoikeutta sekä kuntayhtiöitä koskevia kysymyksiä. Työn alla on mm. ajankohtainen kirjaprojekti: "Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana" (Alma Talent).

Tilintarkastussymposiumissa on tarjolla kattaus käytännön kannalta ajankohtaisia tilintarkastuksen kysymyksiä. Tervetuloa!


Mika Sainio

Mika Sainio
KTM, johtava finanssipolitiikan tarkastaja
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Finanssipolitiikan tarkastustehtävissä VTV:llä vuodesta 2016; sitä ennen Tilastokeskuksessa julkisen talouden tilastoinnin ja muun taloustilastoinnin kehittämistehtävissä.

Terveiset: julkisen talouden tilaan kohdistuu tällä hetkellä poikkeuksellisen suurta kiinnostusta, tämän takia myös EU-sääntöjen tarvitseman tietopohjan laatukysymykset ovat tärkeitä ja ajankohtaisia.

Asko UotiAsko Uoti
, HT, YTM toimii Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa julkisoikeuden (kunnallisoikeus) yliopistonlehtorina. Hänen koulutus- ja tutkimustoimintansa on kohdistunut mm. julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnan (kuten sote-kuntayhtiöt) oikeudellisiin kysymyksiin, kuntien toiminnan tuloksellisuuden oikeudelliseen tarkasteluun (esim. tarkastuslautakuntakoulutus) ja muihin kunnallistalousoikeudellisiin kysymyksiin.

"Hyvä kunnallinen hallinnon ja talouden tarkastus vaatii vahvaa yhteispeliä!"


Jani WackerJani Wacker
hallintotieteiden tohtori, julkisoikeuden yliopistonlehtori

Työskentelen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa julkisoikeuden tutkimus- ja opetustehtävissä. Omaa tutkimuksellista erityisalaani on julkisen talouden oikeudellinen sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa. Uskon vuoden 2017 Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumin tarjoavan jälleen mielenkiintoisen kattauksen ajankohtaisia aiheita, joissa yhdistyvät niin käytännön kysymykset kuin tieteelliset näkökulmatkin.
Veikko VahteraOTT, VTM Veikko Vahtera on toiminut Tampereen yliopistossa yritysjuridiikan professorina vuodesta 2013 lähtien. Hänen tukimusintressinsä keskittyvät yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuteen. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana ja lausunnonantajana monissa keskeisissä yhteisö-, säätiö-, tilintarkastus- ja vero-oikeudellisissa lainsäädäntöhankkeissa. Vahtera on myös runsaasti käytetty luennoitsija yritysoikeudellisissa koulutustilaisuuksissa.Eija Vinnari


Eija Vinnari
Tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri, professori
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Teen kestävään kehitykseen ja talousjohtamiseen liittyvää tutkimusta. Symposiumissa pitämäni esitys pohjautuu minun ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Hanna Silvolan tutkimushankkeeseen, jossa on perehdytty vastuullisuusraporttien varmentamiseen ja siihen liittyvään sääntelyyn.
 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 31.5.2017 16.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti