Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinnot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot

Hallintotieteet

Hallintotieteiden kandidaatti (HK)
Förvaltningskandidat (förv.kand., FöK)
Bachelor of Administrative Sciences, B.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden maisteri (HM)
Förvaltningsmagister (förv.mag., FöM)
Master of Administrative Sciences, M.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden lisensiaatti (HL)
Förvaltningslicentiat (förv.lic., FöL)
Licentiate of Administrative Sciences, Lic.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden tohtori (HT)
Förvaltningsdoktor (förv.dr, FöD)
Doctor of Administrative Sciences, D.Sc.(Admin.)

Kauppatieteet

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK)
Ekonomie kandidat (ekon.kand., EK)
Bachelor of Science (Economics and Business Administration), B.Sc.(Econ. and Bus.Adm.)

Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Ekonomie magister (ekon.mag., EM)
Master of Science (Economics and Business Administration), M.Sc.(Econ. and Bus.Adm.)

Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)
Ekonomie licentiat (ekon.lic., EL)
Licentiate of Science (Economics and Business Administration), Lic.Sc.(Econ. and Bus.Adm.)

Kauppatieteiden tohtori (KTT)
Ekonomie doktor (ekon.dr, ED)
Doctor of Science (Economics and Business Administration), D.Sc. (Econ. and Bus.Adm.)

Kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK)
Kandidatexamen i samhällsvetenskaper (SVK)
Bachelor of Social Sciences (B.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

magisterexamen i samhällsvetenskaper (SVM)
Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)
licentiatexamen i samhällsvetenskaper (SVL)
Licentiate of Social Sciences (L.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT)
doktorexamen i samhällsvetenskaper (SVD)
Doctor of Social Sciences (D.Soc.Sc.)

Filosofian tohtori (FT)

filosofie doktorexamen (FD)
Doctor of Philosophy (Ph.D)


 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 23.12.2014 13.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti