Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinnot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot

Hallintotieteet

Hallintotieteiden kandidaatti (HK)
Förvaltningskandidat (förv.kand., FöK)
Bachelor of Administrative Sciences, B.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden maisteri (HM)
Förvaltningsmagister (förv.mag., FöM)
Master of Administrative Sciences, M.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden lisensiaatti (HL)
Förvaltningslicentiat (förv.lic., FöL)
Licentiate of Administrative Sciences, Lic.Sc.(Admin.)

Hallintotieteiden tohtori (HT)
Förvaltningsdoktor (förv.dr, FöD)
Doctor of Administrative Sciences, D.Sc.(Admin.)

Kauppatieteet

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK)
Ekonomie kandidat (ekon.kand., EK)
Bachelor of Science (Economics), B.Sc.(Econ.)
Bachelor of Science (Business Administration), B.Sc.(Bus.Adm.)

Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Ekonomie magister (ekon.mag., EM)
Master of Science (Economics), M.Sc.(Econ.)
Master of Science (Business Administration), M.Sc.(Bus.Adm.)

Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)
Ekonomie licentiat (ekon.lic., EL)
Licentiate of Science (Economics), Lic.Sc.(Econ.)
Licentiate of Science (Business Administration), Lic.Sc.(Bus.Adm.)

Kauppatieteiden tohtori (KTT)
Ekonomie doktor (ekon.dr, ED)
Doctor of Science (Economics), D.Sc.(Econ.)
Doctor of Science (Business Administration), D.Sc. (Bus.Adm.)

Kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK)
Kandidatexamen i samhällsvetenskaper (SVK)
Bachelor of Social Sciences (B.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

magisterexamen i samhällsvetenskaper (SVM)
Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)
licentiatexamen i samhällsvetenskaper (SVL)
Licentiate of Social Sciences (L.Soc.Sc.)

Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT)
doktorexamen i samhällsvetenskaper (SVD)
Doctor of Social Sciences (D.Soc.Sc.)

Filosofian tohtori (FT)

filosofie doktorexamen (FD)
Doctor of Philosophy (Ph.D)


 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 16.3.2011 16.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti