Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Työelämä ja -harjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Työharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia ensimmäisen omaan alaan liittyvän työkokemuksen ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja kehittämään omia työelämävalmiuksia sekä kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Työharjoittelukokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Työharjoittelun tavoitteet

1 perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin

2 kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa

3 perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Oman alasi työharjoittelukäytäntöihin voit tutustua näillä sivuilla ja lisätietoa saat selville harjoitteluyhdyshenkilöltä. Ota myös selville, millaiset harjoittelukäytännöt omassa oppiaineessasi on.

Opiskelijalla, jolla on jo oman alan työkokemusta, on mahdollisuus korvata pakollinen harjoittelu aikasemmalla työkokemuksella. Lisätietoja saat oman oppiaineen vastuuhenkilöltä.

Harjoittelupaikkoja voi etsiä Ura- ja rekrytointipalvelujen Harjoittelupaikat.netistä, sähköiseltä ilmoitustaululta, jossa työnantajat tarjoavat harjoittelupaikkoja ympäri vuoden. Rekrytointipalvelut järjestää lisäksi harjoittelu-infoja tieteenalayksiköiden ja ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä.

Kansainvälisesta harjoittelusta saat lisätietoja CIMOn sivuilta. Erasmus-harjoitteluapurahalla voit hakea harjoitteluun EU:n jäsenvaltioissa , ETA-maissa (Islanti, Norja ja Liechtenstein) ja Turkissa. Erasmus-harjoittelusta voit kysyä lisää kansainvälisten asioiden toimistosta.

>> Tuettu harjoittelu

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 1.2.2012 9.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti