Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: työelämä ja -harjoittelu:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Työelämä ja -harjoittelu: kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi

Työharjoittelu on sekä kansainvälisessä politiikassa että valtio-opissa vapaaehtoista. Vähintään kahden kuukauden pituisella, oppiaineen hyväksymällä harjoittelujaksolla voi korvata syventävissä/maisteritason opinnoissa sopimuksen mukaan 10 op sekä kansainvälisessä politiikassa että valtio-opissa.

Työharjoittelujaksosta opintosuorituksesta on aina sovittava etukäteen oman pääaineen syventävien opintojen vastuuprofessorin kanssa:
kansainvälinen politiikka
: professori Hiski Haukkala
valtio-oppi
: professori Tapio Raunio.

Lisätietoja harjoittelun suorittamisesta oppiainekohtaisissa tutkintovaatimuksissa (ks. opinto-opas). 

>> Työelämävalmiudet:  kansainvälisen politiikan ja valtio-opin koulutukselliset tavoitteet Tampereen yliopistossa ja opiskelijoiden sijoittuminen työelämään
>> Harjoittelu opintosuorituksena (ohjeita opiskelijoille)

Yliopiston tukema harjoittelu

Politiikan tutkimuksen harjoittelutukea voivat hakea kansainvälisen politiikan ja valtio-opin pääaineopiskelijat, joiden pääaineen syventäviin opintoihin vapaaehtoinen työharjoittelu sisältyy opetussuunnitelmassa (ks. opinto-opas), ja jotka ovat suorittaneet pääaineessaan vähintään 70 opintopistettä (oltava suoritettuna jo hakuvaiheessa). Yliopiston englanninkielisissä maisteriohjelmissa opiskelevat kansainvälisen politiikan tai valtio-opin pääaineopiskelijat hakevat harjoittelutukea ao. ohjelmaa koordinoivan yksikön kautta omien ohjelmiensa opetussuunnitelmiin mahdollisesti sisältyvää vapaaehtoista harjoittelujaksoa varten, eivätkä he näin ollen kuulu täällä selostetun tuen piiriin.

Politiikan tutkimuksen harjoittelutuen voi saada vain yhden kerran, ja se voidaan myöntää vain opiskelijoille jotka eivät ole vielä suorittaneet tai korvanneet harjoittelulla opintojaksoja. Lisäksi hakijoista asetetaan etusijalle sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet apurahalla esim. Erasmus-työharjoittelussa tai muuten yliopiston kautta mahdollisesti järjestyneissä harjoittelupaikoissa (esim. Tasavallan presidentin kanslia).

Harjoittelupaikan ei tarvitse enää olla valtionhallinnon piirissä, vaan myös järjestöt ja yksityiset yritykset tulevat kysymykseen. Mikäli harjoittelupaikka on yksityiseltä sektorilta, harjoittelun tehtäväkuva on ensin hyväksytettävä oppiaineen vastuuprofessorilla.

Harjoittelutuki on pääsääntöisesti 1100 € , jonka yksikkö maksaa harjoittelupaikalle. Politiikan tutkimuksen opiskelijat saavat kuitenkin korotetun tuen (2.200 €), mikäli sitä tarvitsevat.

 

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 4.4.2012 10.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti