Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

Yliopisto-opiskelija on viime kädessä itse vastuussa opintojensa suunnittelusta. Menestyksekäs ja mielekäs opiskelu yliopistossa vaatii aktiivista ja uteliasta työotetta sekä kykyä omien opintojen hallintaan - akateeminen vapaus ja akateeminen vastuu kulkevat käsi kädessä opiskelijan arjessa.

Opintojen sisältöön liittyvissä kysymyksissä opintoja ohjaa tutkinto-ohjelman opettajat. Tämän lisäksi yksikön henkilökunta auttaa opiskelijoita tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, esimerkiksi tutkintorakenteeseen ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa

Opiskelijat ovat tärkeä ja lähtemätön osa akateemista yhteisöä, jonka velvollisuuksiin kuuluu muiden tehtävien ohella järjestää opiskelijoille laadukasta opintojen ohjausta sekä opintoneuvontaa. Opintojen suunnittelun ohjauksella on erityisen tärkeä rooli politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetuksessa sekä osana tutkinto-ohjelman pitkäjänteistä koulutuksen laadun kehittämistyötä. Tutkinto-ohjelmassa on laadittu oma ohjaussuunnitelma, joka toimii työskentelyn ohjenuorana.

Heti ensimmäisen opiskeluvuotenaan opiskelijat keskustelevat tuutoropettajien vetämissä tuutorryhmissään yliopisto-opiskelun merkityksestä sekä opintojen suunnittelusta. Tuutoropettajien puoleen voi kääntyä kun pohtii esimerkiksi opintosuunnan valintaa, valinnaisia opintoja tai sijoittumista työelämään. Samaisissa tuutorryhmissä laaditaan myös opiskelijoiden henkilökohtainen opinto- ja oppimissuunnitelma (HOPS) osana tutkinnon orientoivia opintoja. HOPS koostuu ohjeineen kahdesta lomakkeesta, jotka voit ladata alta. Lomakkeet voidaan täyttää joko suoraan lomakkeeseen koneella tai erikseen käsin tulostetulle lomakkeelle. Lomake palautetaan omalle tuutoropettajalle tuutorryhmissä sovittuna aikana ensimmäisen opiskeluvuoden kuluessa.

>> Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (kandi, word-dokumentti)
>> Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (maisteri, word-dokumentti)
>> Opintojen vuosisuunnitelma (kandi, excel-dokumentti)

Tutkinto-ohjelman henkilökunta vastaa ohjauksesta myös ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin ohjaus on kiinteämmin yhteydessä tavanomaisiin opetustapahtumiin sekä opinnäytetöiden ohjaukseen. Lisäksi opettajat osaavat auttaa sinua parhaiten esim. opetuksen käytännön järjestelyihin, kurssikohtaisiin asioihin (suoritustavat ja tenttitulokset), kokonaismerkintöihin, tutkielmien vastaanottoon, yms. liittyvissä asioissa. Edellä mainituista asioista löytyy myös runsaasti opiskelukäytännöt ja -ohjeet -sivustolta. Politiikan tutkimuksen henkilökunnan huoneet sijaitsevat Pinni A:n neljännessä kerroksessa.

Yksikön opintoneuvonta

Jos sinulla on tarvetta laajempaan tutkintorakenteeseen liittyvään henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, varaa siihen aina aika erikseen. Opintoneuvonnassa voi toisinaan olla ruuhkaista, joten kannattaa pyrkiä muotoilemaan esimerkiksi sähköpostitse lähetettävät kysymykset mahdollisimman yksiselitteisesti ja informatiivisesti. Pienellä panostuksella säästät aikaa ja vaivaa. Ilmoita etenkin taustatietosi selvästi, mikäli oletat niillä olevan merkitystä vastauksen kannalta. Ota huomioon, että sähköpostivastausta voit joutua odottamaan jonkun tovin.

Johtamiskorkeakoulun opintohallinnon henkilökunta auttaa sinua opiskelujesi varrella tutkintorakenteeseesi liittyvissä asioissa sekä opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä myöntää sinulle tutkintotodistuksen sekä kandidaatintutkinnosta että maisterin tutkinnosta. Opintohallinnon löydät Pinni A:n 2. kerroksesta.

Johtamiskorkeakoulun opintoasioista vastaa opintopäällikkö Heli Tontti.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman koordinointi ja yleisneuvonta sekä erityisesti vaihto-opiskeluun liittyvät asiat: kansainvälisten asioiden koordinaattori Minna Höijer. Tutkintorakennetta koskevissa kysymyksissä voit kääntyä myös opintokoordinaattori Aino Nordlingin puoleen. Valmistumiseen ja tutkintotodistuksiin liittyvää neuvontaa antaa sekä yksikön harjoittelutukiasioita hoitaa opintosihteeri Marjo Lahti (yliopiston harjoittelutuki ja siihen kuuluvat harjoittelusopimukset).

 

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 16.12.2016 13.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti