Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Maria Bäck

Maria Bäck

Tutkijatohtori (valtio-oppi), VTT
Pinni A4049
puh. 050 318 7751
s-posti: etunimi.sukunimi@uta.fi
Vastaanotto: ma 13–14

Tutkimuskohteet

Sosiaalinen pääoma
Poliittinen luottamus (tutkija CONTRE-projektissa)
Poliittinen osallistuminen
Poliittiset asenteet ja mielipiteet

 

Opetus


Kvantitatiiviset menetelmät POLVOA12 (syksy 2016 ja 2017)

Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari POLKAA99 (kevät 2016 ja 2017)

Tutkimuskurssi: Maahanmuutto ja poliittinen osallistuminen POLVOA31/A41/S28 (kevät 2017) (yhdessä Josefina Sipisen kanssa)

Tutkimuskurssi: Poliittinen luottamus POLVOA41/S28 (kevät 2016)(yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen, Aino Tiihosen ja Josefina Sipisen kanssa)

Julkaisut (ORCID 0000-0003-2008-9391)

 

Bäck, Maria (2017). Kriittiset mutta uskolliset suomalaiset: kansalaisten EU-asenteet jäsenyyden aikana. Teoksessa Raunio, Tapio & Juho Saari (toim.). Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus. Helsinki: Gaudeamus. pp. 2651.

Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>

Bäck, Maria & Christensen, Henrik S. (2016). 'When Trust Matters. A Multilevel Analysis of the Effect of Social Trust on Political Participation in 25 European Democracies'. Journal of Civil Society, 12(2): 178197.

Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalit 2015. Helsinki: Oikeusministeriö. pp.379397.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014). 'Owning Protest but Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections'. Research on Finnish Society 2014: 29–43.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013). 'Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa'. Politiikka, 55(2): 59–72.

Bäck, Maria (2012). 'Från metafor till mätning. En samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter'. Svensk socialmedicinsk tidskrift 89(4–5): 313–331.

Bäck, Maria (2011). Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Bäck, Maria (2011). 'Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa'. Källan 1(2011): 40–42 Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Bäck, Maria & Kestilä, Elina (2009). ’Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-level Assessment’. Scandinavian Political Studies, 32(2): 171–194.

Bäck, Maria (2008). 'Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland'. Teoksessa Herberts, Kjell (toim.). Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern/01-07. Vasa: Samforsk. pp. 38–57.

Bäck, Maria (2006). Socialt förtroende och politisk orientering. Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A 550. 133 pp. Åbo: Åbo Akademi.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: maria.back@staff.uta.fi
Muutettu: 17.10.2017 8.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti