Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

elina_KK.jpg

Elina Kestilä-Kekkonen

Yliopistonlehtori

(virkavapaalla 1.1.2018-15.12.2019, Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori (vt.), sposti: anelke@utu.fi)

Yleisen valtio-opin dosentti, VTT
Pinni A4048
puh. 050 408 6215
s-posti: etunimi.sukunimi@uta.fi
Vastaanotto: ma 13–14

Tutkimuskohteet

 • Poliittinen luottamus
 • Vaalitutkimus
 • Poliittiset arvot ja asenteet

Projektit

Konsortion johtaja, Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE), 01.09.2015 - 31.08.2019. Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Rahoittaja Suomen Akatemia.

Päätutkija (& Sami Borg, Hanna Wass), Kansallinen eduskuntavaalitutkimus 2019 - Finnish National Election Study 2019, 2018-2020. Rahoittaja Oikeusministeriö. Vaalitutkimuskonsortion kotisivut.

Päätutkija, Kuntavaali-indikaattorit 2017, 01.01.2017 - 31.12.2017. Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishanke. Tiedonkeruun rahoittaja Oikeusministeriö.

Muut tieteelliset vastuut

Scandinavian Political Studies- lehden päätoimittaja (& David Arter), 2017-2020

Opetus

 • Valtio-opin kandidaatinseminaari
 • Kvantitatiiviset menetelmät

Palkinnot

Julkaisut

Referee-artikkelit

 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus vuosien 2003-2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka (forthcoming)
 • Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017) 'Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella', Kosmopolis (forthcoming)
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2017) 'Is It All about the Economy? Government Fractionalization, Economic Performance and Satisfaction with Democracy across Europe, 2002−2013', Government & Opposition 52(1), 100-130.
 • Avonius, Marja, Kaunisvaara, Johanna, Koivisto, Tuomas, Leinonen, Nelli, Rantala, Ville, Ruotsalainen, Taru, Tiihonen, Aino, Vahvelainen, Saana, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2016) 'Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon', Politiikka 58(1), 7-26.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) 'Political Trust and Institutional Performance: Evidence from Finland 2004–2013', Scandinavian Political Studies 39(2), 138-160.
 • Westinen, Jussi & Kestilä-Kekkonen, Elina (2015) 'Perusduunarit, vihervasemmisto ja porvarit: Suomalaisen äänestäjäkunnan jakautuminen ideologisiin blokkeihin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa', Politiikka 57(2), 94-114.
 • Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Economic Voting in Finland Before and After an Economic Crisis', Acta Politica 49, 395–412.
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Owning Protest But Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections', Research on Finnish Society 7, 21-35.
 • Arter, David & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Measuring the Extent of Party Institutionalisation: The Case of a Populist Entrepreneur Party', West European Politics 37(5), 932-56.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Party, Leader or Candidate? Dissecting the  Right-Wing Populist Vote in Finland', European Political Science Review 6(4), 641-62.
 • Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013) 'Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa', Politiikka 55(2), 59-72.
 • Herne, Kaisa, Lappalainen, Olli & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013). 'Experimental comparison of direct, indirect and serial reciprocity', Journal of Socio-Economics 45(1), 38-46.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla'. Politiikka 51(2), 96-106.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2009): 'Rejoinder: Response to Arzheimer and Carter', European Journal of Political Research 48, 359-66.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Anti-Party Sentiment among Young Adults. Evidence from 14 West European Countries', Young 17(2), 145-65.
 • Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Dark Side of Party Identification? An Empirical Study of Political Trust among Radical Right-Wing Voters', Journal of Elections, Public Opinion and Parties 19(2), 159-81.
 • Bäck, Maria & Kestilä, Elina (2008): ' Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-Level Assessment', Scandinavian Political Studies 30(4).
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (2008): 'Representation of the Work-Related Immigration Issue: Positions of the Finnish Electorate and MP Candidates in the 2003 Parliamentary Elections', Ethnopolitics 7(4), 413-32.
 • Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Subnational Political Opportunity Structures and the Success of the Radical Right: Evidence from the March 2004 Regional Elections in France', European Journal of Political Research 46 (6), 773-96.
 • Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Local Determinants of the Radical Right-Wing Voting: The Case of the Norwegian Progress Party', West European Politics 30 (3), 549-72.
 • Kestilä, Elina (2006): 'Is There Demand for Radical Right Populism in the Finnish Electorate?', Scandinavian Political Studies 29 (3), 169-91.
 • Kestilä, Elina (2005): 'Onko Suomen puoluekentässä tilaa radikaalioikeistolle?', Yhteiskuntapolitiikka 70 (4), 357–74.
 • Kestilä, Elina (2005): 'Radikaalioikeiston institutionaaliset rajoitteet ja mahdollisuudet Länsi-Euroopassa', Politiikka 47 (1), 42–53.

Kirjat ja raportit

 • Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2015) Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 56/2015.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Aromaa, Vuokko, Kähkönen, Petri, Nieminen, Jaana & Salmi, Akseli (2016) Kanta 1: Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Edita. Lukion oppikirja.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi (vertaisarvioitu toimitettu teos).
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Raunio, Tapio (2018) (toim.) Valta ja politiikka. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna (2018) Kuntademokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita. (in press)

Muut tieteelliset julkaisut

 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2018) Kenen ääni kuuluu Euroopassa? Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Tapio Raunio (toim.) Valta ja politiikka. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys.
 • Avonius, Marja & Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Suomalaisten maltilliset ja kirjavat maahanmuuttoasenteet. Yhteiskuntapolitiikka (tulossa)
 • Borg, Sami & Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Viisi väitettä osallistumisesta. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) Vaali- ja puolueosallistumisesta demokratiainnovaatioihin: syventyykö vai heikentyykö demokratia?  Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.
 • Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina, Westinen, Jussi & Rapeli, Lauri (2016) Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Westinen, Jussi, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2016) Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Total Faith is Blind Faith? - Political Trust, Satisfaction with Policy Outputs and System Responsiveness in Finland 2002-2013'. In Tapio Raunio & Hannu Nurmi (eds): The Serious Game of Politis: Festschrift for Matti Wiberg. Tampere: Finnish Political Science Association.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Puoluedemokratian haasteet Euroopassa: Syrjäyttävätkö uudet poliittisen osallistumisen muodot edustuksellisen demokratian?'. In Tuomas Forsberg & Tapio Raunio (eds): Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino.
 • Kestilä, Elina (2007): 'Radikaalioikeiston vaihteleva vaalimenestys Länsi-Euroopassa', Politiikka 49 (2), 132-7.
 • Kestilä, Elina & Wass, Hanna (2007): 'Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä'. In Tapani Kaakkuriniemi & Juri Mykkänen (eds): Politiikan representaatio. Helsinki: The Finnish Political Science Association, pp. 328–47.
 • Kestilä, Elina (2007): Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa. Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä (Radical Right-Wing Parties in Western Europe. Studies on the Demand and Supply Side Factors Affecting Their Electoral Support). Turku: University of Turku.

Kirja-arvostelut

 • Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Review on Karvonen, Lauri,  Parties, Governments and Voters in Finland:
  Politics under Fundamental Social Transformation, Party Politics 23 (1), 80-81.

Aineistot

 • Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (tulossa) Kuntavaaliehdokkaat 2017 -aineisto.
 • Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto) & Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto) & Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto) & Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto) & Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto) & Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto) & Kantola, Petra (Tampereen yliopisto) & Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Laura (Tampereen yliopisto) & Bäck, Maria (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Sipinen,
  Josefina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto): Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>
   
 • Grönlund, Kimmo & Kestilä-Kekkonen, Elina: Eduskuntavaalitutkimus 2015 [elektroninen aineisto]. FSD3067. Helsinki: TNS Gallup [aineistonkeruu], 2015. Vaalitutkimuskonsortio [tuottaja], 2015. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2016.
   
 • Avonius, Marja (Tampereen yliopisto) & Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto) & Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto) & Rantala, Ville (Tampereen yliopisto) & Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto) & Westinen, Jussi (Åbo Akademi): Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-05-31). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092
 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: elina.kestila-kekkonen@uta.fi
Muutettu: 2.5.2018 9.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti